Scoren in eigen doel?!

Op steeds meer plekken is nauwelijks meer een schooldirecteur te vinden. Vacatures blijven onvervuld of worden opgevuld door een tweede school onder een directeur ‘te hangen’ (of drie scholen of meer!). Deze meerscholendirecteuren krijgen regelmatig geen passende structurele faciliteiten geboden, zoals het benoemen in een hogere functie. Wel wordt bijvoorbeeld gewerkt met toeslagen, die vervolgens…