“Het water staat het onderwijs aan de lippen, de nood is hoog, het is vijf over twaalf.” Iedereen kent de uitspraken, kan ze misschien al niet meer horen. De crisis in het onderwijs is wekelijks, zo niet dagelijks in het nieuws en wordt onophoudelijk onder de aandacht gebracht bij de politiek en de maatschappij. Onderwijswethouders van de G4 sturen een brandbrief naar Den Haag, bestuurders in de G5 ontwikkelen een noodpakket, bezorgde ouders tekenen massaal een petitie, schoolleiders sturen met velen een oproep naar fractieleiders en vakbonden roepen op tot actie en staken. In grote en kleine zalen in heel Nederland wordt volop nagedacht en gesproken over lange termijnoplossingen om het onderwijs uit het slop te helpen. Het is allemaal keihard nodig. Maar na elke actie en gesprek keert de schoolleider terug naar zijn of haar school, naar de dagelijkse realiteit met tekort aan geld, tekort aan personeel. En heeft nog steeds geen directe oplossing. Het vraagt veel creativiteit en het levert veel kopzorgen op om de dagelijkse praktijk in de school overeind te houden.

Te midden van alle onrust werken schoolleiders onverminderd door aan de toekomst van ons onderwijs. In de media lijkt er geen toekomst voor te zijn, op schoolniveau zijn er prachtige en bewonderenswaardige toekomstgerichte initiatieven. Het op gang helpen hiervan, het aanjagen, het faciliteren van innovaties is een belangrijke taak van de schoolleider, zo niet dé taak van de schoolleider. Dat is wat veel schoolleiders óók graag aan Nederland willen laten zien. Daarom reiken wij tijdens ons jubileumcongres een prijs uit aan de meest innovatieve schoolleider. Als cadeau aan onze leden tijdens ons jubileumjaar, maar vooral ook om het vak van schoolleider zichtbaar te maken. Een prachtig vak. Ondanks alles.

7 februari 2020