Vakken zoals lezen, schrijven en rekenen zijn onlosmakelijk verbonden met de basisschool. Toch heeft diezelfde basisschool een bredere functie. Het gaat erom dat je je leerlingen voorbereidt op een toekomst die uit meer bestaat dan alleen uit kennis en vaardigheden. Ons onderwijs leert kinderen om te léven. Leren over gezond gedrag is daarbij belangrijk én niet alleen voor je leerlingen. Gezondheid en welzijn in de meest breedste zin van het woord zorgen ervoor dat je als team zo lang mogelijk vitaal blijft en met plezier naar je werk gaat.

Juist nu de onderwijskwaliteit onder druk ligt, de personeelstekorten gigantisch zijn en de werkdruk al even zo groot is, is dat van onschatbare waarde. Vitale leerkrachten inspireren de kinderen in de klas, dragen bij aan een goede sfeer tussen collega’s en zijn minder vaak ziek. Hoe zorg jij als schoolleider goed voor je team, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft? Wat mogen zij van jou als leidinggevende verwachten? En wat kunnen, of misschien wel moeten, werknemers hier zelf aan doen?

Uiteraard zijn dit vragen die elke leidinggevende in Nederland zichzelf zou moeten stellen. Maar hoe zit dat met jou? Hoe houd jij als directeur in deze drukke tijden je gezondheid in de gaten? In hoeverre werk jij aan je eigen duurzame inzetbaarheid? Sta jij daar wel eens bij stil? Als je aan leading by exemple wil doen, ontkom je er niet aan om ook eens in de spiegel te kijken.

Inspirerend leiderschap tilt jouw school, jouw team en jouw leerlingen naar een hoger niveau. Maar om te kunnen inspireren moet je lichamelijk én geestelijk gevoed worden, zodat je met passie en plezier die rol als schoolleider kunt blijven pakken. Dus maak vandaag, morgen of toch tenminste volgende week eens even tijd om hierover na te denken. Als jij dat doet, doe ik het ook.