Alien Cnossen

De principes van gespiegelde afdrukken maken met inkt waren al ruim voor de uitvinding van de boekdrukkunst bekend. Sommige, wat vage figuren, experimenteerden met gespiegelde afdrukken en lieten zien wat voor ’n bijzondere of grappige dingen zij ermee konden doen. En dan opeens is er de uitvinding van de boekdrukkunst. Op meerdere plaatsen tegelijk met als gevolg geruzie over wie nu echt de eerste was…

Het is de vraag of de kunst van het boekdrukken zo laat is uitgevonden omdat onze voorouders niet vlotter waren of omdat ze eerder helemaal geen behoefte hadden aan het zo snel en zo breed verspreiden van informatie. Er was geen enkele urgentie. Totdat de samenleving, die na de middeleeuwen complexer werd, daarom vroeg.

Wat is het moment dat een veelbelovende ontwikkeling een definitieve zet krijgt, opeens vol wordt ingezet en daarna als versneller haar werk doet?

Is dat ook niet wat ons gebeurd is in de afgelopen periode? Want hoe vaak hebben wij opleiders en jullie schoolleiders verzucht: Waarom gaan de veranderingen in de school toch zo langzaam, waarom gaan de noodzakelijke vernieuwingen in het veld toch zo traag. We riepen “flip the classroom” maar daar bleef het dan ook bij. De waan van de dag nam ons te zeer in beslag. “Helaas niet aan toegekomen”, zuchtten we als we na een jaar onze plannen evalueerden. We vergaven het elkaar, maar sommigen van ons dachten diep in hun hart…dat hadden we niet moeten laten gebeuren.

Het was wel belangrijk maar bleek nooit urgent!

En toen was er een pandemie…

Ook bij de AVS Academie werden en worden we geconfronteerd met een urgentie die alle andere urgente zaken te boven gaat. Urgentie die ons dwingt om nu echt werk te gaan maken van online toepassingen en blended learning. Want de anderhalve meter samenleving en de oproep aan ons allen om minder te reizen kunnen we niet negeren.

De mogelijkheden zijn er al jaren. Sommigen van ons experimenteerden er al mee maar de meesten wilden en konden zich er te weinig bij voorstellen. We wisten niet wat, op een andere manier leren dan in een klas met een leerkracht of in een cursusruimte met een trainer, ons zou kunnen brengen. Er was te weinig urgentie om dat te gaan ontdekken. En nu opeens zitten we er middenin!

Een aantal van onze leergangen is al anders vormgegeven met onderdelen die prima of zelfs beter online kunnen worden aangeboden. Op dit moment bekijken we al onze trainingen en leergangen met de vraag of er mogelijkheden zijn om gebruik te maken van de online tools.

We gebruiken de crisis als kans, het anders leren is niet alleen een tijdelijk noodmaatregel maar ook een manier om het leren actueler, efficiënter en met meer relevantie voor de dagelijkse praktijk in te richten. Nu we er volop mee bezig zijn worden we enthousiast van de mogelijkheden.

Maar een ding blijft onveranderd.  Namelijk onze overtuiging dat het echte leren alleen kan plaatsvinden als deelnemers en trainers of docenten met elkaar een relatie aangaan. Zeker als leiderschap het onderwerp is. Leiderschap vindt immers zijn basis in het aangaan van relaties en het bewustzijn van je eigen rol in die relatie. Elkaar zien en spreken is daarom van levensbelang. Zolang Nederland niet opnieuw op slot gaat blijven we elkaar om die reden ook in levende lijve te ontmoeten!

Daarom:
Lees mooie boeken,
Vind de prachtigste zaken online.
Zoek de ontmoeting met elkaar ook op anderhalve meter afstand!