De dilemma’s rond de coronacrisis lijken zich op het moment van dit schrijven (eind januari) vooral toe te spitsen op de vraag: open of dicht? Natuurlijk gaat het voor onderwijs vooral over de vraag of de scholen open kunnen of dicht moeten blijven, en voor welke kwetsbare kinderen of kinderen met recht op noodopvang de school open of dicht moet zijn. Gaan de scholen weer open, dan verschuift het gesprek naar de ramen en deuren: hoe lang, hoe vaak en op welke manier moeten deze open of dicht vanwege de luchtkwaliteit en de mogelijke Covid-19 besmetting via aerosolen? Stellen we toetsen en examens nog open zoals we dit normaal gesproken doen? Kan de doorstroom naar een volgende klas, onderwijssoort of baan wel doorgaan zonder kansen of gesloten deuren?

In de samenleving gaat het ook steeds weer over open of dicht. Mogen alle winkels open, of blijven niet-essentiële winkels dicht? Mag de horeca of de cultuursector al weer open of blijven zij nog langer dicht? Mogen mensen ’s avonds weer naar buiten of blijft na 21.00 uur de voordeur dicht? Gaat het stemhokje in maart wel open, of blijft dit ook nog een poosje dicht? Is het beleid daadwerkelijk transparant en open of blijven zaken achter dichte deuren of slechts zichtbaar door een kier?

Over veel dilemma’s zijn de meningen verdeeld. Vaak pleiten er mensen zowel voor ‘open’ als voor ‘dicht’. De AVS ziet dit ook terug bij haar leden. De context van de school bepaalt hoe (adjunct-)directeuren en hun onderwijscollega’s ergens in staan. De signalen die bij de AVS binnenkomen zijn vaak krachtig, maar soms ook tegenstrijdig en gaan gepaard met dito verzoeken om namens u onze mond open of dicht te doen aan de overlegtafels. Dit doen wij. Alle stemmen worden gehoord. Uiteindelijk besluit het kabinet en is het aan ons om de maatregelen uit te voeren. Niet fijn, maar wel nodig. En dat is geen ‘open deur’.

Interessant?
Dit artikel stond in KADER , het vakblad voor schoolleiders, dat AVS-leden exclusief ontvangen. Wil jij KADER ook op de deurmat hebben? Word lid of abonnee, ontvang voortaan een kersvers exemplaar in de brievenbus en versterk de positie van schoolleiders.