Met welke methode geven jullie op school les en kan die wel de toets van de wetenschap weerstaan? Waar leren kinderen het beste mee? Die vraag is al tijden onderwerp van onderzoek, maar de uitkomsten vonden vaak niet hun weg naar het leslokaal. Dat is aan het veranderen. Met de opmars van het evidence informed werken in het onderwijs dienen die wetenschappelijke onderzoeksresultaten als springplank voor vernieuwing en verbetering.

Hoe schroef ik de leerprestaties omhoog? Hoe vergroot ik de kansengelijkheid voor mijn leerlingen? Het zijn vragen waarbij evidence informed werken als richtingaanwijzer kan dienen om goed onderbouwde keuzes te maken en de volgende stap te zetten als het gaat om onderwijskwaliteit. Maar het evidence informed werken gaat verder dan alleen weten wat er speelt op het gebied van wetenschap. Het gaat er óók om dat jij als directeur nieuwsgierige leraren de ruimte geeft om zich te verdiepen in wetenschappelijk onderzoek en hen de tijd gunt om deze kennis te delen met collega’s. Als schoolleider ben je in dit proces de kartrekker, de inspirator en motivator.

Dat evidence informed werken in opkomst is, maakt me dan ook trots. Want hierin schittert de ambitie van de Nederlandse schooldirecteur door. De wens om steeds beter onderwijs te maken, om een schoolklimaat te creëren waar kinderen met plezier leren en waar leraren met minstens zo veel plezier voor de klas staan. Daarin kan jij als schoolleider het verschil maken. Als AVS helpen we je graag dat verschil te blijven maken, bijvoorbeeld met deze KADER die je praktische handvatten en inspiratie geeft om met behulp van de wetenschap het onderwijs te blijven vernieuwen.