Wat is een schoolleider en wat doet die nou eigenlijk? Als ik vertel dat ik voor AVS werk, is dat steevast de reactie die ik krijg van mensen buiten het onderwijs. Onbegrijpelijk toch dat het schoolleiderschap zó weinig bekendheid geniet, terwijl directeuren zelf zeggen dat ze ‘het mooiste vak hebben dat er bestaat’? Feit blijft: onbekend maakt onbemind. Kinderen zullen niet in hun vriendenboekje schrijven dat zij later ‘schooldirecteur willen worden’. Ook studenten hebben het vak zelden op hun ambitielijstje staan. In een tijd waarin steeds meer mensen zoeken naar betekenisvol werk, zou je toch anders verwachten?

Het schoolleiderschap is, dat vind ik uiteraard, bij uitstek een baan waarvoor mensen binnen en buiten het onderwijs (dus ook zij-instromers), in de rij zouden moeten staan. Wat is er mooier dan sturing en richting te geven aan een school, waarin soms honderden kinderen de basis voor hun verdere leven leggen? Jij mag werken en bouwen aan de toekomst van Nederland. Niet als vrijwilliger, maar in een serieuze baan.

Of zit ’t hem misschien daarin? Nemen wij ons vak wel serieus genoeg? Is elke schoolleider zich voldoende bewust hoe cruciaal die is in alle transformatieopdrachten die het onderwijs heeft? Kan je je als directeur voldoende op de ontwikkeling van je school richten? Heb jij tijd voor je eigen professionalisering? Zijn er genoeg mogelijkheden binnen je bestuur of in de regio om door te kunnen groeien? Staat in het onderwijs ‘goed werkgeverschap’ wel voorop? Heeft jouw stichting een eigentijds personeelsbeleid dat tegemoetkomt aan de wensen van de werknemers van nu?

Bij AVS denken we dat het op al deze onderwerpen beter kan. En dat gunnen we alle huidige, maar ook alle toekomstige schoolleiders. Hoe? In de Staat van de Schoolleider 2023 schreven we hier al over. In KADER 10 gaan we hier nog verder op in.