Ken je de mop van de 285 miljoen? Of die van de dode mus, de sigaar en de citroen? Nee? Misschien maar beter ook. Niemand kon er om lachen, integendeel.

Begin september zocht minister Slob niet naar loonruimte voor het onderwijs, hij zocht naar ruimte in woorden. Er werd 285 miljoen toegezegd voor loon­bijstelling. Volgens de minister was dit extra, want het alternatief is de nullijn. Maar extra extra was het volgens Slob inderdaad niet. Door dit gegoochel met woorden voelden alle (te) hard werkende collega’s zich totaal niet serieus genomen. Zij trakteerden de minister via sociale media op een opfriscursus spreekwoorden. Met een dode mus, een sigaar uit eigen doos en knollen voor citroenen heeft de relatie met de politiek weer een flinke deuk opgelopen.

Wel zei de minister enkele miljoenen toe voor zij-instromers en de aanpak van regionale tekorten. Dat lijkt veel geld, maar is gezien de omvang van de huidige onderwijscrisis niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Bij een crisis passen vergaande maatregelen. Maar ook op Prinsjesdag bleven deze uit. En dat terwijl de koning in de troonrede nog sprak over het ‘nijpende leraren­tekort’. Onbegrijpelijk dat een investering in het onderwijs uitblijft in een tijd van begrotingsoverschotten en forse schoolleider- en lerarentekorten. De stevige maatregelen komen nu uit de sector zelf: een vierdaagse schoolweek en vanaf vijf jaar naar school.

De AVS blijft samen met de andere bonden en onderwijsorganisaties actie­voeren. Want het is volstrekt onacceptabel dat minister Slob de crisis in het Primair Onderwijs aanpakt met enkel mooie woorden van de koning, een dode mus, een sigaar en een citroen.

27 september 2019