Is het mogelijk om kwaliteitsbeleid ambitieus te noemen? Helemaal als we het hebben over funderend onderwijs? De hoogste kwaliteit kán niets anders zijn dan een vanzelfsprekendheid. Het nastreven ervan is geen ambitie, maar is kern van alles waar onderwijs voor staat. We werken immers met het kostbaarste dat een samenleving bezit: kinderen. Zij zijn onze toekomst.
Het geheel van eigenschappen dat de kwaliteit van onderwijs bepaalt, is divers. Dit varieert van voldoende en professioneel personeel tot een uitdagend curriculum, van voldoende tijd tot goede gebouwen, en van autonomie tot professionele ontwikkelruimte voor iedereen in de schoolorganisatie. Hier horen absoluut concrete doelstellingen en hoge ambities bij, maar ook de vraag of kwaliteit alleen meetbaar of op onderdelen eerder alleen merkbaar is. Voor de AVS is vooral de kwaliteit van de schoolleider een overduidelijke en cruciale factor die de kwaliteit van onderwijs bepaalt. Onze ambities zijn dan ook gericht op alle aspecten die de kwaliteit van onze leiders en het leiderschap centraal stellen, versterken en borgen. Duurzame kwaliteit en positionering van leiderschap in de schoolorganisatie is een langetermijndoelstelling, waar wij stap voor stap naartoe werken. Soms zijn deze stappen te maken met zevenmijlslaarzen: zichtbaar en direct merkbaar. Maar vaker zijn de stappen klein, met tussenstapjes of moet er een stap achteruit worden gezet om de sprong voorwaarts te kunnen maken. Onze focus is helder, maar zoals op elke uitgestippelde route zijn er momenten waarop we ons op het pad of op een nieuwe splitsing beraden over de te nemen afslag.
Kwaliteit maak je niet alleen, dat doe je samen. Zo werkt het ook voor de AVS. Samen met onze leden en andere partners werken we aan elke stap. Op dit moment worden er weer stappen gezet. De belangen van schoolleiders maken duidelijk deel uit van de inzet van de vakbonden bij de cao-onderhandelingen. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met minister Slob, het ministerie van OCW en diverse politici (zie ook pagina 24). Zoals in het versje ‘hink, stap, sprong’ gaan wij ervanuit dat we op dit moment bij de stap zijn.
Alle goeds voor 2019!