2022 is begonnen en gaat, nu de kerstvakantie weer voorbij is, echt los. Hoe zit je erbij als je dit leest? Was je moe en ben je tijdens de vakantie weer bijgekomen? Heb je een ongestoorde vakantie gehad waarin je afstand kon nemen van je werk? Of had het wel wat langer mogen duren? Start je met nog steeds een tekort aan energie?
Juist in deze tijd waarin veel wordt gevraagd van je leiderschap, is zorgen voor jezelf de eerste prioriteit. Maar in de dagelijkse drukte waarin veel geregeld moet worden en je regelmatig overvallen wordt door nieuwe maatregelen, schiet je er zelf vaak bij in. Meer dan ooit vraagt leiderschap om scherpe keuzes.
Vaak wordt dat geassocieerd met scherpe keuzes op inhoud. Van datgene wat dagelijks op je afkomt, kan niet alles en hoeft niet alles. Van datgene wat moet, ben je niet aan het onmogelijke gehouden. Daarnaast of eigenlijk bovenal houd je als leider focus op dat wat je wil bereiken in de toekomst. Je houdt focus op een goede kwaliteit van onderwijs, je streeft naar de optimale leeromgeving voor iedere leerling. Hierin zijn scherpe keuzes belangrijk. Minder is meer, geldt hierbij. En dat geldt ook voor jezelf.
Ik wil je uitdagen om dit jaar niet alleen scherpe keuzes te maken op de inhoud, maar ook of vooral voor jezelf. Om eerder te kiezen voor dat wat je inspireert. Om op tijd op adem te komen. Jij bent topprioriteit! Naast nieuws, achtergronden, protocollen en andere relevante informatie biedt de AVS je inspiratie en ruimte om samen met collega’s wat ademruimte te nemen. Het congres op 18 maart aanstaande is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Ik hoop dat je jezelf de tijd en ruimte gunt om daar naartoe te komen, want dat verdien je. Ondertussen gaan wij als AVS alles op alles zetten om jou aan het eind van onze congresdag bruisend van energie en met een hoofd dat borrelt van ideeën naar huis te sturen. Hopelijk zien we elkaar dan. Tot gauw.

Interessant?
Dit artikel stond in Kader, het vakblad voor schoolleiders, dat AVS-leden maandelijks ontvangen. De AVS komt op voor de belangen van schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Word ook lid of abonnee, ontvang voortaan iedere maand een kersvers exemplaar in de brievenbus en versterk de positie van schoolleiders.