Alien Cnossen

“Het gaat niet over communicatie, het gaat over leiderschap!” Dit was een gevleugelde uitspraak bij het bureau waar ik ooit als managementtrainer startte. Binnen heel wat organisaties wordt geklaagd over gebrekkige communicatie. De verleiding is dan groot om deze te willen verbeteren met allerlei ‘leuke’ activiteiten. Maar ik kreeg het advies om bovenaan te beginnen met reflectie. Wees als leider van de organisatie duidelijk over waar je naar toe wilt en wat je van mensen verlangt. Pas als je daartoe in staat bent, hebben andere interventies voor het verbeteren van de communicatie zin.

Toen ik eenmaal zelf leiding gaf aan een grote organisatie, was het deze uitspraak die als een stemmetje in mijn hoofd klonk wanneer het ergens mis ging met de communicatie. Ben ik wel duidelijk over waar we met elkaar naar toe willen en soms gewoon ook moeten? Zorg ik er voldoende voor dat mensen zich kunnen richten op hetzelfde doel? Stel ik hen in staat om het geheel te zien en niet alleen de subdoelen van eigen werk en afdeling?

Bij diverse leergangen van de AVS Academie komt leiderschap telkens weer naar voren als voorwaarde voor goede communicatie. Niet voor niets start de leergang Communicatie bij de visie van de leider. Jij bent namelijk de regisseur van de interne – en externe communicatie op school. Bij Teamflow ontdek je dat wanneer je als leider je team weet te inspireren en in een flow weet te brengen, communicatie niet langer een moeilijk issue is. Er ontstaat een positieve energie die mensen een boost geeft om te doen wat ze moeten, nee willen doen!

In de opleiding Middenkader leer je als aankomend leider hoe cruciaal jouw rol is in het vertalen van plannen naar concrete activiteiten en resultaten. Wil je als ervaren schoolleider het interim-management verkennen? In deze leergang ontdek je dat het vermogen om helder te zijn over de koers en het doel van je organisatie van levensbelang is. Je komt als interim-manager nu eenmaal vaak terecht in situaties waar men even de draad kwijt is.

Ook onze leergang Ouderbetrokkenheid verbindt leiderschap aan communicatie. De insteek is niet hoe je als team leert om te gaan met “lastige ouders, die zo weinig betrokken zijn”. Je leert als schooldirecteur een dienend voorbeeld te zijn door zelf oprechte betrokkenheid te tonen bij ouders. Wie op deze manier leiderschap toont, laat zien dat communicatie dan vaak vanzelf gaat stromen.