Eindelijk was er dan het regeerakkoord. Met een verbluffende paragraaf als het gaat om investeringen in het primair en voortgezet onderwijs. Werkdruk en grote problemen op de arbeidsmarkt zoals het lerarentekort schreeuwen om investeringen in het hier en nu. Dat er geld wordt vrijgemaakt geeft aan dat er enig begrip is voor de knelpunten op zichzelf, maar het besef van urgentie lijkt geheel te ontbreken. En dat terwijl het po op 5 oktober massaal staakte onder het credo ‘Code rood’ (zie ook pagina 10). Dan heb je het over een gevarenzone. En daar zitten we nu in. Schoolleiders gaan tot het uiterste om klassen kwalitatief goed te bezetten met leraren en geen leerlingen naar huis te sturen. Er is te weinig tijd voor zorg en onderwijsontwikkeling. Steeds vaker ontstaan grote klassen. Om de basisformatie rond te krijgen, maar ook in noodsituaties, bijvoorbeeld door herverdeling van leerlingen over andere groepen bij gebrek aan invallers. Er wordt roofbouw gepleegd op onderwijspersoneel. Het pakket taken en verantwoordelijkheden van een school past niet in een normale werkweek met de bezetting zoals die er nu is. De kwaliteit van onderwijs is serieus in gevaar.

In een tijd dat voor sommige vakken in het vo geen mensen te krijgen zijn en in het po de invalproblematiek gierend uit de hand loopt, is het aantrekkelijker maken van de sector funderend onderwijs bijna nog het enige antwoord dat mogelijk is. Daarbij hoort een marktconform salaris en genoeg tijd om je werk te doen door extra ‘handen in de klas’. Er is behoefte aan voldoende ondersteunende functies in de school en meer ruimte in het budget voor verdere ontwikkeling van de school. Misschien is ouderwets stampwerk, herhalen en nog eens herhalen, de enige manier om het échte begrip in Den Haag door te laten dringen. Dus bij deze nog maar een keer: investeren in funderend onderwijs is investeren in de toekomst van ons land!

28 oktober 2017