Je kent ze wel, de beroemde politieke lentes zoals de Praagse en de Arabische lente. Tijden waarin het politieke klimaat verandert en nieuwe dingen tot bloei kunnen komen. Vaak gaat aan deze lentes een periode van onrust en actie vooraf. Verschillende groeperingen laten hun stem horen, omdat de manier waarop het op dat moment gaat écht moet veranderen. Een periode waarin gezamenlijke doelen de rode draad vormen voor samenwerking en het maken van een ‘vuist’, een blijk van eendracht maakt macht, zoals al sinds de Romeinse tijd wordt opgetekend.

Zelf zie ik aarzelende kopjes omhoog komen van nieuwe bloemenknoppen als het gaat over onderwijs. Misschien komt het eraan: de Onderwijslente! Hoewel het de veelheid en pracht van onze Hollandse bloembollenvelden nog niet benadert, is er een veelkleurig veld aan het ontstaan en is het onderwijsveld in beweging. Met extra investeringen in de lopende periode en ook aangekondigde extra ruimte in de Voorjaarsnota. In de schoolleidersagenda wordt gewerkt aan een krachtige rol voor schoolleiders en bij de onderhandelingen over de CAO PO is de consultatie voor nieuwe functieomschrijvingen breed uitgezet. Diverse lerareninitiatieven ontpoppen zich, waarbij vooral professionele ruimte, positionering en randvoorwaarden voor hoge onderwijskwaliteit het oogmerk zijn. En de Curriculum.nu-ontwikkeling kent een volstrekt unieke aanpak, waarbij leraren en schoolleiders in ontwikkelteams samen het voortouw nemen om in korte tijd tot een set bouwstenen te komen voor een beperkt verplicht (70 procent) en doorlopend curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. Scholen zijn meer dan ooit zelf bezig met de inhoud en organisatie van onderwijs, passend bij iedere leerling.
Ook de politiek voelt deze nieuwe wind. Natuurlijk zijn er ook de stormachtige en koude momenten, waarin hagelbuien met problemen of de droogte van het schoolleiders- en lerarentekort ons grote zorgen baren. Maar toch gaan ook steeds vaker de neuzen omhoog in de wind van de nieuwe Onderwijslente. Het besef dringt door dat onze kinderen absoluut het beste moeten krijgen als het gaat om ontwikkelkansen. En dat betekent investeren aan de basis, investeren in onderwijs! Bloemen hebben tijd en zorg nodig om in volle glorie uit te groeien. Ga je mee tuinieren? Dan gaan we een mooie zomer tegemoet.