Woorden als duurzame school of duurzaam onderwijs kunnen vanuit verschillende perspectieven leiden tot verschillende betekenissen. Is de insteek het gebouw, dan bedoelt men een school van materialen die lang mee gaan en die niet belastend zijn voor ons milieu en klimaat. Een bouw gericht op hergebruik of natuurlijke afbraak waar energie duurzaam wordt opgewekt, alles in een circulaire aanpak. Investeren in het klimaat is investeren in de toekomst, en dat mag dan wat kosten. 


Bij duurzaam onderwijs gaat het onder andere over maximale ontwikkelkansen voor leerlingen. Onderwijs dat zich richt op competenties waarmee je een leven lang verder kunt, versterkt door het opdoen van succeservaringen in leren die leiden tot intrinsieke motivatie; een belangrijke drijfveer voor een leven lang leren. Ook hier is weer sprake van circulariteit: leren dat leidt tot succeservaringen en uitdaagt tot meer leren en dus meer succeservaringen. Een leven lang leren is economisch interessant, en dat mag dus ook wat kosten.
Maar de cruciale duiding voor duurzame school en duurzaam onderwijs moet de komende periode vooral gaan over voldoende en goed gekwalificeerde schoolleiders en leerkrachten. Over de school als een prettige plek waar mensen graag willen werken en leren en die maatschappelijk gezien wordt als het duurzame fundament van onze toekomst. Over werken in een beroep dat kan rekenen op waardering en aanzien, wat ook tot uitdrukking komt in het salaris en de arbeidsvoorwaarden. Over een plek waar werken leuk is en voldoening geeft omdat er voldoende tijd is om leerlingen en leerkrachten de aandacht te geven die ze nodig hebben. Die aantrekkelijk is omdat de professionals alle mogelijkheden en ruimte hebben om zichzelf en hun deskundigheid verder te ontwikkelen. Alleen een bestendige, degelijke basis van voldoende professionele schoolleiders en leerkrachten die – bijgestaan door onderwijsondersteunend personeel – de leerlingen tot ontwikkeling brengen, kan leiden tot duurzaam onderwijs. In een circulariteit van doorlopend leren en ontwikkelen van professionals, die leidt tot een doorlopende ontwikkeling van onderwijs en daarmee van leerlingen. 
Het is al lang duidelijk dat écht investeren in onderwijs gelijk staat aan duurzaam investeren in de toekomst. Daar zouden we toch geen acties voor hoeven voeren? Onderwijs is van het allergrootste belang, mag dat dan ook wat kosten?