Alien Cnossen

Elk jaar kijken we bij de AVS Academie of ons aanbod van leergangen en trainingen nog past bij de vragen van de schoolleider. Een aantal van jullie schoof aan bij ons online klantenpanel en gaf duidelijke feedback. Ook bezochten medewerkers van de AVS Academie  een paar keer een bijeenkomst over de toekomstagenda voor de schoolleider. Dat bood ons ook veel informatie.

Een belangrijke constatering is dat we steeds meer de weg van de schoolleider willen volgen. De weg die begint bij de man of vrouw die zich oriënteert op het vak van schoolleider, bijvoorbeeld in de opleiding middenkader of in het traject voor schoolleiders van buiten het onderwijs.

Als beginnend schoolleider zet je de volgende stappen op deze weg. Met de stevige bagage van de opleiding basis– en vakbekwaam maar met nog wel veel praktische vragen en persoonlijke onzekerheden. Het is fijn als je bij een organisatie werkt waar je als beginnend schoolleider goed begeleid wordt, maar in de praktijk schiet dat er toch vaak bij in. Een aantal van onze praktische trainingen, maar juist ook de trajecten die zich richten op jouw persoonlijk leiderschap, kunnen je helpen om goed door deze fase te komen. Hoe nodig dat is blijkt wel uit het feit dat een deel van de startende schoolleiders na een paar jaar stopt. Het bleek een doodlopende weg. Hoe jammer en wellicht onnodig was dat!

De eenmaal gesettelde schoolleider heeft genoeg te leren. Binnen je eigen organisatie wil je niet meer de geijkte paden lopen maar nieuwe wegen inslaan die leiden naar een mooiere school met betere resultaten. De uitdaging om juist ook een goede leider te zijn van het team leerkrachten dient zich aan. Kun je de professionals uitdagen om zich te ontwikkelen en te blijven leren, durf je je leiderschap te delen met collega’s in het team zodat je samen nog sterker wordt? Werk je aan een schoolcultuur waarin kinderen, leerkrachten en maar ook ouders zich veilig voelen en daardoor kunnen groeien? Niet voor niets zijn onze leergangen gericht op versterken van een veilige cultuur, teamleren en samen beter worden, systeemdenken, gespreid leiderschap en ouderbetrokkenheid zo in trek. Het omvat de kern van je werk als schoolleider.

In de loop van de tijd leidt je weg steeds meer naar buiten. Je werk als schoolleider gebeurt in een omgeving van stakeholders. Er wordt het nodige gevraagd van je vermogen om je te positioneren in een krachtenveld van gemeenten, andere maatschappelijke organisaties en zorgorganisaties. In onze leergangen zoals Regisseur onderwijs en gebouw, Ondernemend leiderschap en Directeur IKC komen deze vraagstellingen volop aan de orde. Uit ons klantenpanel en ook uit de gesprekken rondom de toekomstagenda blijkt dat op dat terrein nog veel te winnen is. De stevige positionering van de schoolleider in zijn of haar omgeving. Bij de AVS Academie gaan daarom we in het komend jaar ons aanbod op dat terrein versterken.

Voor sommigen leidt de weg van de schooleider naar buiten de school. In onze leergangen Interim-management, iets voor jou? en Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap zien we hoe sommigen van jullie de ervaring van jaren school-leiderschap op een andere manier willen inzetten. De weg wordt breder, de ervaren schoolleider loopt op met andere schoolleiders, deelt kennis en ervaring en blijft zo zichzelf ontwikkelen.

De weg van de schoolleider: ik zeg het jullie -voor als je het even bij alle hectiek mocht vergeten- de mooiste loopbaan!