Na diverse #wijschoolleiders-acties met onze leden, brieven aan en gesprekken met politici, communicatie binnen en buiten de sector, is het zichtbaar geland dat er een urgent vraagstuk ligt. Het kwalitatieve en kwantitatieve (groeiende) schoolleiderstekort is de knalrood geworden ‘paarse krokodil’, die levensgroot naast het arbeidsmarktvraagstuk staat. Het lijkt erop dat de politiek eindelijk de bril heeft opgezet waardoor het beeld scherp is geworden: kijk eens hoe belangrijk de rol van de school­leider eigenlijk is! Kwaliteit en continuïteit van onderwijs, behoud en welbevinden van leraren, onderwijs organiseren in tijden van crisis: alleen met een goede schoolleider aan het roer behoudt een school koers. Het is tijd dat ook alle sociale partners in de sector wakker worden en erkenning geven aan deze urgentie. Het zou onbegrijpelijk zijn als het opnieuw een strijd moet worden om de belangen van schoolleiders op de kaart te zetten, nu de noodzaak zo prominent duidelijk is. De schooldirecteur is Topprioriteit! De erkenning en waardering en ook het imago van ons prachtige vak verdient breed draagvlak en eigenaarschap. Wég met de rode krokodil en daar willen we zeker geen roze olifant voor terug. De onderwijs­arbeidsmarkt is geen dierentuin waar je af en toe een paar brokjes komt voeren. Samen met de AVS hebben veel van onze leden een bijdrage geleverd om tot onze huidige inzet voor de cao (po) te komen. We zijn er echter nog niet. Het is dan ook belangrijk dat schoolleiders uit alle windrichtingen in actie (blijven) komen. Onze boodschap is duidelijk en eenduidig. Waar schoolleiders samen hun stem laten horen staan we sterk. We blijven als AVS bij de politiek aandringen op structurele investeringen in het onderwijs, voor schoolleiders in het bijzonder

Kader Primair
Dit artikel heeft in Kader Primair gestaan. AVS-leden ontvangen Kader Primair maandelijks op de mat. Nog geen lid? Bekijk hier eerder verschenen nummers, word lid en ontvang voortaan ook iedere maand een kersvers exemplaar in de brievenbus!