Of het nu terecht is of niet: de samenleving en de politiek zien de school anno 2022 als dé plaats waar allerlei maatschappelijke vraagstukken samenkomen én kunnen worden opgelost. De gemeente, jeugdzorg, kinderopvang en nog zo veel meer instanties doen een beroep op die school om samen vraagstukken rondom jeugd aan te pakken. En wie is het eerste aanspreekpunt? De directeur. Een school is niet langer meer ‘alleen maar’ een school. Dat maakt het vak van schoolleider dynamischer, weerbarstiger en veeleisender. Al was het alleen al omdat steeds meer ouders hun rol als educatief partner willen vervullen en kritisch zijn als de school hier in hun ogen onvoldoende invulling aan geeft.

Ja, de directeur moet tegenwoordig van veel markten thuis zijn. Tenslotte ben jij ook de sleutelfiguur die invloed heeft op de instroom, het verloop en verzuim van medewerkers. En dat is behoorlijk belangrijk in tijden van gigantische personeelstekorten. Dat alles maakt jou, de schooldirecteur, ook zo uniek. Als ultieme verbinder sta je tussen alles en iedereen in. Tussen leraren, leerlingen en hun ouders. Tussen het bestuur en het team. Tussen gemeentelijke belangen en die van de school, tussen leerlingen en zorginstanties en zo kan ik nog wel even doorgaan. Deze strategische en integrale verantwoordelijkheid geeft inspiratie én vraagt tegelijkertijd veel energie. De omgeving van de school is immers constant in beweging.

In deze dynamische omgeving doet de schooldirecteur er meer dan ooit toe. En dat mag echt wel wat vaker gezegd worden. Jij bent degene die het verschil maakt in de aanpak van de grote uitdagingen waar het onderwijs voor staat. En ja, daar mag je trots op zijn. Dat verdient erkenning. Waardering. Directeur van een school ben je niet zomaar. Het vraagt erom dat je continu blijft werken aan het zo onmisbare sterke schoolleiderschap. Deze KADER is dan ook een hulde aan jou.

Interessant?
Dit artikel stond in KADER , het vakblad voor schoolleiders, dat AVS-leden exclusief ontvangen. Wil jij KADER ook op de deurmat hebben? Word lid of abonnee, ontvang voortaan een kersvers exemplaar in de brievenbus en versterk de positie van schoolleiders.