Waarderend leidinggeven: schudden aan de boom met vruchten

Stop! Focus niet langer op wat fout, maar juist op wat goed gaat in de school en waar je méér van wilt. Gebruik dát als startpunt en energieboost voor jou en je team om de kwaliteit van jullie onderwijs te verbeteren. Dat is waar waarderend leidinggeven in een notendop over gaat. Schudden aan de boom met vruchten, in plaats van die met problemen.

“Ja, want wie schudt aan de boom met problemen oogst natuurlijk niets anders dan nieuwe problemen”, redeneert Martijn Schoonaard met een lichte grijns. En daar wil hij graag verandering in brengen. Binnenkort neemt Schoonaard schoolleiders daarom mee op missie naar een waarderende aanpak van kwaliteitszorg. Dat doet hij samen met Peter Kerkhof in de nieuwe leergang Waarderend Leidinggeven van AVS Academie.

Kwaliteitszorg vanuit waardering

Schoonaard: “Als schoolleider ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en de ontwikkeling van je organisatie. Maar wie vooral focust op wat er allemaal fout gaat, zet een team niet lekker in beweging. Integendeel, het ontneemt mensen de motivatie en hun energie. Beeld je nu in welke kansen er liggen als je in plaats daarvan schudt aan de boom met vruchten. Rijp fruit kun je niet anders dan waarderen én meer van willen. In deze leergang draait het om oogsten wat wél goed gaat. Met dat in handen ga je onderzoeken hoe je het volgende seizoen minstens zo goed fruit kweekt of zelfs nog beter, en welke stappen daarvoor nodig zijn.

Peter en ik zien dat schoolleiders die de rode pen thuis durven laten het verschil maken. Bij hen gaat kwaliteitszorg niet over grip en controle. Zij willen positief, vanuit waardering en vertrouwen, met hun team verder bouwen aan goed onderwijs. Wie zo werkt krijgt mensen in beweging en brengt energie in de tent. We zien ook dat dit best een uitdaging kan zijn. Als schoolleider werk je in dynamische wereld waar continu uitdagingen en vraagstukken op je bord liggen die scherpe keuzes verlangen. Je dan zuchtend afvragen wat je hier nu weer mee moet, slaat lam. Ook in de alledaagse hectiek is het zo belangrijk dat je durft en blijft vasthouden aan wat er wel goed gaat en daarmee verder gaat.

“Wij nemen je mee naar de kern van jouw leiderschap. Niet van dat in de boekjes.”

Martijn Schoonaard

Persoonlijk leiderschap

Dit is precies waar kwaliteitszorg en leiderschap elkaar raken. Waarderend werken gaat in de eerste plaats over jou als leider en jezelf hierin kennen. Wat is de kwaliteit waar je voor staat en hoe wil je die als directeur en cultuurdrager verwezenlijken? Naast dat schoolleiders een waarderend actieonderzoek uitvoeren, nemen Peter en ik hen daarom mee in een zoektocht naar de kern van hun eigen leiderschap. Niet van dat in de boekjes! We zijn inmiddels zo aan modellen en theorieën onderworpen, dat je haast zou vergeten waar leiderschap voor jezelf nu ten diepste over gaat.

In deze leergang gaan we flink de diepte in. Wie ben je en hoe verhoud jij jezelf tot de ander? Als deelnemer krijg je inzicht in je persoonlijke voorkeuren en (voor)oordelen die invloed hebben op hoe je communiceert en samenwerkt. Je ontdekt hoe je die loslaat zodat er meer ruimte ontstaat voor een onderzoekende houding waarin oprechte aandacht, verwondering en begrip leidend zijn. We gaan het hebben over zelfzorg. Over richting geven, verbinden, begrenzen. Over weten waar je kwaliteiten liggen, en waar je valkuilen. Zo groei je in waarderend leiderschap en dat is wat wij elke professional in het onderwijs gunnen.”

Martijn Schoonaard en Peter Kerkhof verzorgen de leergang Waarderend Leidinggeven bij AVS Academie. Schoonaard heeft gewerkt als schoolleider en stafmedewerker kwaliteit in het onderwijs. Kerkhof heeft veel ervaring opgedaan in de zorg en de financiële wereld. Ze hebben hun kracht verenigd in SamenWijzer, waarmee ze scholen helpen grip te krijgen op de kwaliteit van onderwijs.