Hoe word ik een Sssuper schoolleider

Schoolleiders zijn onmisbaar voor goed onderwijs. Daar bestaat vrijwel geen discussie over. Maar wat voor leiderschap heeft jouw school nu én in de toekomst nodig? En wat is goed schoolleiderschap? Wat onderscheidt goede scholen van minder goede scholen? Daar kan Alida Oppers, inspecteur-­generaal van het Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs, kort over zijn. “Goede scholen hebben een schoolleider met een visie, duidelijke doelen voor de school, ­rekening houdend met de...

“Mensen moeten zich gezien voelen”

Een fijn & veilig klimaat op school en werk In het hart van de Haagse Schilderswijk staat de P.H. Schreuderschool, een school voor speciaal basisonderwijs, waar directeur Judith Reijnen de scepter zwaait. Het contrast met Roel van Leeuwen, directeur van HR Shared Services Center van KLM, kan haast niet groter. Toch zijn ze allebei druk bezig met het creëren van sociale veiligheid en het omgaan met de pijn van minderheden. Wat typeert de P.H. Schreuderschool?Reijnen: “Wij hebben...

5 vragen over Verbindend leiderschap

Als schoolleider loop je dagelijks een marathon. Je bent bij alles en iedereen in de school nauw betrokken. Maar wat als dit je opbreekt of het gevoel geeft dat je er alleen voor staat? Kan het ook anders? Jan Jutten, docent bij de AVS Academie, moedigt je aan niet in maar aan de school te werken en vertelt hoe verbindend leiderschap je daarbij kan helpen. 1. Wat vormt de kern van verbindend leiderschap? “Een van de grootste problemen van onze tijd is fragmentering. Ook in het...

“Scholen hebben net als het leger een missie”

Luitenant-generaal Dennis Luyt Al is het thema van het AVS Schoolleiderscongres ‘Buiten de kaders’, dan nóg verwacht je niet dat een luitenant-generaal de belangrijkste spreker is. Toch trekt Dennis Luyt, commandant Luchtstrijdkrachten, bijzondere parallellen tussen de luchtmacht en het onderwijs. Een gesprek over leiderschap, kansengelijkheid, crisismanagement en het belang van diversiteit in je team. We ontmoeten elkaar via een scherm. Luyt, zonder uniform, werkt net als zovelen...

5 vragen over gespreid leiderschap

Het schoolleiderschap is nogal een eenzaam beroep, hoor je wel eens. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Wie zijn school runt op basis van gespreid leiderschap komt van zijn eiland af en maakt optimaal profijt van alle kennis en kunde binnen het team. Hoe zet je gespreid leiderschap in op jouw school? Brigit van Rossum, docent aan de AVS Academie, helpt je op weg. 1. Waarom zou ik mijn leiderschap willen delen? “Gespreid leiderschap is geen nieuwe vorm van leiderschap, maar een proces dat...

Avonturiers

Hoe verandert het hele team met je mee? Kees Rutten heeft als directeur-bestuurder van Leisurelands negentien recreatieterrein onder zijn hoede, waar mensen het avontuur kunnen opzoeken. Pim Frijhoff, schoolleider van OBS De Heerd in Leusden, ging dit jaar ook een avontuur aan door met zijn school volop te focussen op inclusief onderwijs. Hoe krijg je het hele team mee in zo’n avontuur? Kees Rutten (39), directeur-bestuurder van Leisurelands, komt uit een echt onderwijsgezin. Met twee...

Gesteggel over het schooladvies

Zo ga je goed om met de emoties van ouders Om kinderen lekker te laten starten op de middelbare school, is het handig dat ouders het eens zijn met het schooladvies. In de media ontstaat soms het beeld dat vaders en moeders massaal het klaslokaal binnen­stormen, omdat ze vinden dat hun kind toch tenminste naar havo moet kunnen. Alhoewel echte aanvaringen meestal uitblijven, gaan daar soms lastige gesprekken aan vooraf. Hoe pak je die goed aan? Wie de media in het voorjaar volgt, krijgt...

De thuiswerkvrije school

Gelijke kansen met gratis huiswerkbegeleiding en gratis bijles De Calvijn Juliana-school, een middelbare school voor vmbo-g en tl in RotterdamZuid, zet zich op eigen wijze in voor gelijke kansen. Met gratis huiswerkbegeleiding, bijles op school voor elke leerling en geen tussenuren of lesuitval vanwege een zieke leraar. Journalist Marijke Nijboer neemt een kijkje om te ontdekken watde succesformule is van deze thuiswerkvrije school. “Thuis kan ik lekker ontspannen, dan ga ik...

Bruggenbouwers

Over een soepele overgang naar de middelbare school De overstap van de basisschool naar de middelbare is al generaties lang een spannende. De Onderwijsraad gaf aan dat dit beter kan en ook in het coalitieakkoord worden brede brugklassen en het uitstellen van het schooladvies gezien als een manier om de kansenongelijkheid te verkleinen. Ondertussen zijn er al volop bruggenbouwers in het onderwijs bezig om de landing voor bruggers zo comfortabel mogelijk te maken. “We merken dat er vraag...

6 vragen over de perfecte communicatie op jouw school

Met een goede communicatie valt of staat het succes van jouw school. Maar hoe breng je goed je boodschap over op leerlingen, ouders of zelfs de pers? Roel Hoogendoorn, docent van de Leergang Communicatie van de AVS Academie, helpt je op weg. 1. Wat zijn de meest gemaakte communicatiefouten in het onderwijs? “Wat regelmatig voorkomt, is dat schoolleiders niet óf pas achteraf communiceren over wat er gebeurd is. Ze zoeken bijvoorbeeld de pers op als de Kinderboekenweek al is geweest....

Als ik minister van Onderwijs was…

Als jij de nieuwe onderwijsminister zou zijn en jij had het voor het zeggen: hoe ga je dan de budgetten besteden? Waar moet echt meer geld naartoe? En waar kan het onderwijs wat jou betreft op bezuinigen? KADER nodigt drie schoolleiders uit om alvast plaats te nemen op de stoel van de nieuwe minister van Onderwijs. Hierin moet geïnvesteerd worden:(aldus schoolleiders) ✓ Meer fulltimers aan de slag✓ Meer mannen voor de klas✓ Terug naar de basis✓ Gezonde lucht op school✓ Meer...

Een gezonde wijk leert lekkerder

In actie voor meer leefbaarheid Als je een wijk hebt waar kinderen veilig kunnen spelen, waar volop voorzieningen zijn en je allemaal een fijn dak boven je hoofd hebt, dan zal het op school ook beter gaan. De veerkracht van de wijk heeft zo zijn weerslag op leerprestatie en het welbevinden. Dat is één van de thema’s waarin schoolleider Wilco Nijland en Melanie Maatman, directeur-bestuurder van een woningcorporatie, elkaar vinden. Wilco Nijland (54) is directeur van basisschool ARS en...