“Kijk anders, kijk breder”

Sámen de schouders eronder. Daar wordt het onderwijs nog beter van. Een soepel samenspel tussen directeur, bestuurder en de raad van toezicht is dan ook een absolute must. Met inzicht in- en respect voor elkaars rol. Onze leergang Bestuurlijk Leiderschap draagt hieraan bij én biedt de ultieme kans om verdieping te brengen in je rol als (directeur-)bestuurder.

Leergang Bestuurlijk Leiderschap in het primair en voortgezet onderwijs

Net als AVS, hechten docenten Ien van Doormalen en Ab Groen veel waarde aan een sterke verbinding tussen bestuur, schoolleiding en team. Ab: “Onze visie is dat de keuzes die in de klas worden gemaakt in lijn zijn met de keuzes die de schoolleiders maken en de keuzes die het bestuur maakt. En ook dat er een raad van toezicht is die haar rol naar behoren invult. Een goede onderwijsbestuurder kent de perspectieven van directeuren en teamleden en verbindt deze met vraagstukken uit de omgeving.”

Van buiten naar binnen

“In deze leergang dreunen we geen rijtje competenties op waarover een bestuurder moet beschikken. Wij focussen op hoe je de juiste competentie toepast in de juiste context”, zegt Ien. Als strategisch veranderkundige en adviseur heeft zij ervaring in verschillende rollen. Zowel in het onderwijs als de zorg en als directeur-bestuurder in het sociale domein. “Bij ons vormt de context altijd het vertrekpunt. Wat komt er in de praktijk op je af, hoe ga je daar mee om en wat heb je nodig? Als mens en als bestuurder? Het leerproces start vanuit de situaties en vragen die jij als deelnemer inbrengt. In een intakegesprek formuleer je jouw eigen leervraag, waar wij het programma op afstemmen. We sluiten graag aan bij wat je al bezit aan kennis en inzichten. In de kern gaat het erom dat je leert vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken te kijken en houvast te vinden in jezelf.”

Ab Groen

Aansprekend en aanspreekbaar

Van de bestuurder wordt gevraagd op verschillende borden te schaken en daarbij de schoolteams in het oog te houden. Groen, zelf bestuurder van een stichting voor kinderopvang en basisonderwijs: “Ik heb bijvoorbeeld overleg met de pabo, met de wethouder van onderwijs, met het samenwerkingsverband en met de ondernemersvereniging. Dan moet ik de onderwerpen die hier passeren en de besluiten die we nemen, vertalen naar wat dit betekent voor de scholen. Zo kan ik aansprekend én aanspreekbaar zijn. Het gaat erom dat je als bestuurder weet waar jij en je team voor staan en dat weet te verbinden met je stakeholders. Dat je je laat beïnvloeden door de omgeving. Per locatie speel je in op de leerlingpopulatie en de omstandigheden van de stadswijk of de plattelandskern waar de school staat. Daarnaast is het belangrijk dat je de gezamenlijkheid van de scholen die in een koepel verenigd zijn, kunt benutten. Zowel in uitvoerende zin als in profilerende zin.”

Lerende gemeenschap

Ien: “In deze leergang leer je van en met elkaar. Met andere deelnemers vorm je een lerende gemeenschap waarin we een beroep doen op jouw nieuwsgierige en onderzoekende houding. Tussen de lesdagen door werk je aan je persoonlijke leervraag en begeleiden wij je – waar nodig – één op één.” Ab: “Onze missie is om jou als (directeur-)bestuurder in deze rol te laten groeien, tot het een jas is die jou als gegoten zit. Zodat je nog meer impact kunt maken op goed onderwijs met een schoolorganisatie die midden in de samenleving staat.”

Doelgroep en herregistratie
De leergang Bestuurlijk Leiderschap is er voor (directeur-)bestuurders en schoolleiders met bestuurlijke taken in het primair en voortgezet onderwijs. Voor de eenpitters heeft deze leergang een herregistratiewaarde van 100 punten voor het Schoolleidersregister PO.