“Ga voor vertrouwen”

“‘Waarom heb jij niet op deze functie gesolliciteerd?’ Dat was zo’n beetje de eerste vraag die mijn nieuwe directeur me in 2009 stelde. Ik had er nog nóóit over nagedacht.” Inmiddels is Bea Vos een doorgewinterde schoolleider die geniet van haar vak en zich inzet voor de Ledenraad.

Stuurlui

“Jaren geleden toen AVS leden opriep om gekleed in rood T-shirt het schoolalarm te luiden als protestactie, vond ik dat hélémaal niks. Dat heb ik laten weten. Prompt volgde een uitnodiging om me aan te sluiten bij de Ledenraad en met betere ideeën te komen. Die uitdaging heb ik aangenomen. Ik wil namelijk niet bij die beste stuurlui horen, die altijd maar aan wal staan. Geen moment spijt van gehad. Ik heb veel geleerd, vooral over hoe stroperig het bij de overheid kan gaan en dat het vaak kiezen is tussen twee kwaden: geef je helemaal geen subsidie, of geef je een deel van de scholen extra geld?”

Idealisme

“Ik las in KADER een gouden tip: houd dat idealisme vast waarmee je het onderwijs bent ingegaan. Die bezieling is inderdaad belangrijk om het mooiste vak ter wereld met evenveel passie te blijven uitvoeren, ook als de werkdruk oploopt en alles tegenzit. Als je elke dag met plezier naar je werk gaat, kan je veel aan.”

Veerkracht

“Ik heb altijd op kleurrijke scholen gewerkt en dan zie je dat kinderen elkaar in hun kracht zetten. Als die éne leerling het thuis moeilijk heeft, is er misschien wel een vriendje of vriendinnetje dat dit kind meeneemt naar het zwembad of een museum. Daardoor komt een groei en ontwikkeling tot stand, die anders niet mogelijk was. Wat in de klas gebeurt, kun je vertalen naar het team, de school, de organisatie en de samenleving. Ik geloof in dit horizontaal leren. Daarin schuilt de magie.”

Vertrouwen

“Ik zie op de scholen binnen onze stichting níét dat de resultaten van de basisvakken dramatisch teruglopen en dan nog… Geen leerkracht begint de dag met: ‘Wat zal ik vandaag eens fout gaan doen?’ Iedereen in het onderwijs wil kinderen laten groeien en ontwikkelen. Er is niks mooiers. Dat dit niet altijd lukt, is iets anders. Maar vertrouw erop dat we allemaal ons stinkende best doen. Daarom baal ik dat er wéér meer inspecteurs zijn aangenomen om de scholen te controleren. Met focussen op wat verkeerd gaat, bereik je niks. Als leerlingen fouten móéten maken omdat ze daarvan leren, dan moet je die stelregel op de hele samenleving toepassen.”

Foto: Joshua Rood