‘Als ik drie keer per jaar bij de rechtbank kom, is het veel’

Ze is degene bij AVS die het meest overladen wordt met bonbons en bloemen. En niet omdat ze een geheime aanbidder heeft, maar omdat schoolleiders haar intens dankbaar zijn voor haar juridische hulp. Maak kennis met Leonie Oude Essink, jurist bij AVS.

Tegenstrijdig

“Op het moment dat schoolleiders mij spreken, zijn ze vaak op hun kwetsbaarst. Er is dan altijd sprake van een situatie waarbij je rechtspositie in het geding is. Leden kloppen bij mij aan voor uiteenlopende kwesties, bijvoorbeeld een advies over een vaststellingsovereenkomst, als er sprake is van een disfunctioneren waarvoor ze een verbetertraject moeten ingaan, zodra het team het vertrouwen in de directeur heeft opgezegd, bij langdurige ziekte, reorganisaties of conflicten met bestuurders.”

Onderwijshart

“Toen ik bij AVS kwam werken, viel het me op dat schoolleiders zo’n gigantisch onderwijshart hebben. Ze zetten zichzelf vaak pas op een tweede of derde plek, onder het belang van de kinderen, hun team of de school als geheel. Juridisch is dat niet altijd handig. Ik heb meermaals meegemaakt dat schoolleiders die langdurig ziek of aan het re-integreren zijn, vrijwillig zeggen: ‘ik doe afstand van mijn functie op mijn huidige school.’ Dat doen ze in het belang van het onderwijs. Maar strategisch is dit niet de beste keuze. Als dat soort gedachten door je hoofd flitsen, bel dan eerst met AVS en vraag hierover advies. Sowieso bij twijfel, neem altijd contact op.”

Luisterend oor

“Het meeste juridische gedoe leveren cao-bepalingen, wetten of regelingen op die op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd of uitgevoerd of die tegenstrijdig zijn. Als je daardoor in een arbeidsgeschil verzeild raakt, is dat altijd emotioneel. Het is aan mij om die emotie los te koppelen van het strategisch en juridisch belang. In eerste instantie ben ik vooral een luisterend oor. Dat is belangrijk om duidelijk te krijgen: Wat wil je, wat is je doel? Het is niet zo dat daar waar je wettelijk gezien recht op hebt, we daar ook op wíllen inzetten. Soms spelen andere belangen een grotere rol.”

Modder

“Geen zaak is hetzelfde. Dat maakt mijn werk ook zo boeiend. In mijn strategie kijk ik niet alleen wat de wet of de cao zegt, maar vooral wat een passende oplossing is voor jou als mens. Als jij tevreden bent, ben ik dat ook. Meestal schikken we. Want van eindeloos procederen wordt niemand vrolijk. Dat eindigt vrijwel altijd in modder gooien. Dus we proberen stevig te onderhandelen en ergens te middelen. En dat lukt vrijwel altijd. Als ik drie keer per jaar met een schoolleider in de rechtbank moet verschijnen, is dat veel.”

Dankbaar

“Het mooiste van mijn vak? Dat ik écht iets voor AVS-leden kan betekenen wanneer de nood zo ontzettend hoog is. Schoolleiders zijn meestal enorm dankbaar voor mijn hulp en dat is geweldig, maar ze nemen vrijwel altijd afscheid van mij met de woorden: ‘eigenlijk hoop ik je nooit meer te zien.’ Mijn standaard antwoord is dan: ‘of het moet onder andere omstandigheden zijn, bijvoorbeeld tijdens ons AVS Congres op 21 maart.’”

Juridische ondersteuning

Meer informatie