Een juiste onderhandelingsattitude is niet alleen noodzakelijk, maar ook onontbeerlijk in uw dagelijkse werkomgeving

Schooldirecteuren en andere leidinggevenden worden nu én in de toekomst steeds vaker genoodzaakt zelf te onderhandelen. Zoals met collega’s, als werkgever, over arbeidsvoorwaarden, deeltijdwerk, verlof,  scholing of het verrichten van andere werkzaamheden.

Daarnaast moet je ook veel vaker onderhandelen met externe partijen als gemeenten, leveranciers of andere (concurrerende) scholen. Een juiste onderhandelingsattitude is niet alleen noodzakelijk, maar ook onontbeerlijk in je dagelijkse werkomgeving.

In deze tweedaagse maak je kennis met theorie en praktijk van onderhandelen. Onderhandelingsvaardigheden zijn geen statische vaardigheden, maar zijn voortdurend in ontwikkeling. We gaan uitgebreid in op het verschil tussen samenwerken, onderhandelen en vechten en tussen wederzijdse afhankelijkheid en tegengestelde belangen.

Aan de hand van verschillende onderhandelingsmodellen, zoals het Gatwickmodel, besteden we aandacht aan inhoud, sfeer, machtsbalans, achterban en procedures. Verschillen in onderhandelen met collega’s, de baas, de medewerkers en externe relaties komen aan de orde. Tijdens de tweede dag gaan we aan de slag met het herkennen en inzetten van communicatiestijlen en oefenen we onderhandelingsvaardigheden in een groot onderhandelingsspel.

Onderwerpen:

  • wat is onderhandelen en wat niet?
  • het voorbereiden van onderhandelingen;
  • het maken van gedragskeuzes afhankelijk van de situatie;
  • herkennen van en omgaan met manipulatief gedrag;
  • persoonlijke effectiviteit tijdens het onderhandelingsproces;
  • onderhandelen met een machtiger partij;
  • de verschillende fasen binnen onderhandelingsprocessen;
  • beïnvloedingstactieken en stijlen van conflicthantering;
  • conflicten (bewust) oproepen, erop anticiperen en voorkomen.

We hanteren diverse werkvormen: korte inleidingen, instructievideo, oefeningen en feedback ontvangen.

Praktische informatie

Aantal dagen
2 dagen

Doelgroepen
Leidinggevenden, zoals bovenschools managers, directeuren, locatieleiders en personeelsfunctionarissen.

Sector
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs