Richting geven aan groei en florerende leerkrachten!

Iedereen is erbij gebaat dat leerkrachten/medewerkers gemotiveerd uit de gesprekken met hun leidinggevende komen. Inmiddels weten we uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen heel goed wat werkt. Door informatieoverdracht, oefeningen en feedback dragen wij dat graag aan je over.

Deze eendaagse training biedt kennis en inzicht in de (wetenschappelijke) achtergronden van de progressiegerichte en waarderende aanpak. Na deze dag ben je in staat deze gesprekken voor te bereiden, te voeren en te evalueren. Tevens heb je actiepunten ten aanzien van je eigen rol en gespreksvaardigheden geformuleerd. Daarnaast ben je in staat deze werkwijze toe te passen binnen de afgesproken werkwijze(n) van je bestuur/schoolorganisatie.

Werkwijze en opbrengst:
In één intensieve dag lichten we in eerste instantie, na een positieve kennismaking, kort de achterliggende theorie en de mogelijke aanpak van deze gesprekken toe waarna je gaat oefenen met elkaar op basis van de eigen praktijk. De dag bestaat voor maximaal 20 procent uit (praten over de) theorie en voor 80 procent uit aan de slag gaan, feedback geven en ontvangen, en evalueren. Je hebt aan het eind van deze dag concrete ervaring opgedaan, een aantal acties vastgelegd die betrekking hebben op je eigen groei en ontwikkeling en een aantal acties die te maken hebben met de progressiegerichte en waarderende manier van gesprekken voeren.

Aantal dagen: 1 dag

Doelgroepen

Leidinggevenden en iedereen die begeleidt, coacht, en collega’s ondersteunt.

Sector

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Partner: t Mannetje & Co