Een heel andere denkwijze over je eigen taakstelling

Als meerscholendirecteur wordt van je verwacht leider te zijn van twee of meer verschillende basisscholen met hun eigen cultuur en onderwijsconcept. Dat vraagt aan de ene kant strategisch sturen en leidinggeven op afstand, maar aan de andere kant zicht- en herkenbaarheid als leider. Dat vergt een heel andere denkwijze over je eigen taakstelling.

Tijdens deze training krijg je handvatten hoe je dat kunt leren. Hoe je strategisch beleid van de scholen uitzet en tegelijkertijd de verschillen tussen de scholen respecteert. Je geeft leiding aan de implementatie, zowel top-down als bottom-up, en op zo’n wijze dat dit op de verschillende scholen gedragen wordt. De specifieke leiderschapscompetenties die dit vraagt komen aan bod en de vraag hoe je die verder kunt ontwikkelen.

Ten slotte brengen we recente ontwikkelingen in het onderwijs onder de aandacht, zoals de 21st century skills en de mogelijkheden die deze ontwikkelingen bieden. De eendaagse biedt een afwisseling van inhoudelijke kennis, uitwisseling van meningen en ervaringen en situatiegerichte opdrachten.

Aankomende opleidingsdata

Opmerking certificering

Contactpersoon

Dianne FrankeDianne Franke
Programmamanager AVS Academie
d.franke@avs.nl
030-2361010