Conflicthantering in de complexe onderwijsarena

Vroeger werkte een schoolleider van een  (basis)school in zijn eigen kleine schoolsamenleving: er waren leerlingen en docenten waar de directeur mee te maken kreeg. Soms waren er conflicten maar die konden meestal eenvoudig en vrij directief worden opgelost.

Tegenwoordig functioneren schoolleiders in een hele andere setting: een bestuur van de overkoepelende onderwijsgroep, mondige leerlingen, mondige docenten en zeker ook mondige ouders! Al deze participanten hebben hun eigen belangen en een schoolleider moet, als deelnemer in deze complexe arena, al die belangen herkennen en erkennen. Hij zal vaak worden uitgenodigd om een ‘ kant ‘  te kiezen in allerhande conflicten en tegelijkertijd zal hij met iedereen een zo goed mogelijke relatie moeten behouden. Geen makkelijke positie!

Mediationvaardigheden kunnen helpen om het oplossen van conflicten soepeler te laten verlopen. Het kunnen inzetten van mediationvaardigheden kan de-escalerend werken zodat een conflict wordt voorkomen. Is er al een conflict dan kunnen mediationvaardigheden worden ingezet om de communicatie tussen de verschillende partners weer op gang te brengen.
Om je een goede mediationvaardighedentraining aan te bieden is de AVS Academie een samenwerking aangegaan met The Lime Tree, een gerenommeerd training- en mediationinstituut. Jan Plevier geeft, namens de Lime Tree,  een tweedaagse training mediationvaardigheden specifiek gericht op schoolleiders. Een korte greep uit de onderwerpen:

  • Bejegening;
  • Eerst begrijpen dan begrepen worden;
  • Emotionele reflectie: met name ruimte  laten voor emoties als teleurstelling en ontevredenheid;
  • Je eigen conflictstijl;
  • Zorgen en belangen benoemen;
  • Begrip en acceptatie creëren;
  • De-escalatie van spanningsvelden;
  • Omgaan met moeilijke mensen/ grof taalgebruik/ persoonlijke verwijten;
  • De kracht van sorry;
  • De rol van oordeel;

 

Praktische informatie

Aantal dagen
2x 1 dag

In samenwerking met