Bewustwording van de levensfasen en werkplezier, kennis van actuele theorieën hieromtrent en het voorkomen van het vastlopen in de loopbaan.

“Ik ben nu in de vijftig en ga echt merken dat ik ouder word, alle kinderen vind ik druk en veranderingen bedreigend.”

“Ik ben pas 37 jaar oud en als ik denk dat ik nog dertig jaar moet lesgeven, slaat de schrik me om het hart. Misschien wil ik het onderwijs wel uit!”

Herken je deze gevoelens of uitspraken?
Misschien denk je het zelf wel eens of hoor je het je collega’s soms zeggen. Het zijn de gedachten en gevoelens die iedereen soms heeft. Zorgelijk wordt het, zodra bij iemand deze gevoelens en gedachten regelmatig terugkomen. Sommige mensen staan ermee op en gaan ermee naar bed. Dan is het misschien tijd om eens stil te staan bij je werkplezier. In deze tweedaagse training (twee afzonderlijke dagen of een tweedaagse als incompany) krijgen jij en je team de tijd om eens stil te staan bij je werk en je te bezinnen op jouw leven(sfase). Je kunt jezelf als directeur aanmelden, maar natuurlijk ook je collega’s, jouw schoolteam en een groep leerkrachten.

In het kader van IPB en POP-gesprekken of leeftijdsbewust personeelsbeleid kan deze training medewerkers weer inspiratie en plezier in het werk geven. Het aantal door de wol geverfde  professionals op scholen is groot. Dat betekent echter niet dat zij zich ook hebben bekwaamd in het maken van bewuste loopbaankeuzes die zowel voor henzelf als voor de organisatie het meest gunstig zijn. In roerige tijden kan het lonend zijn eens stil te staan bij een aantal vragen over de eigen inzetbaarheid, nu en in de toekomst.

Vitale medewerkers leveren betere prestaties en zijn minder vaak ziek. Daar heb je als organisatie veel baat bij. Voor veel medewerkers speelt de vraag hoe ze kunnen doorwerken op een prettige en productieve manier. Daarbij ligt de focus op het aanspreken van hulpbronnen die het werkvermogen en de vitaliteit kunnen vergroten. Naast enkele praktische opdrachten over je werk en hoe je daarin staat, krijg je in deze training tevens kennis over de levensfase waarin je verkeert en inzicht in je eigen levensloop. Samen met andere deelnemers ga je in verschillende werkvormen onderzoeken hoe je in het leven en in het werk staat. Je krijgt zicht op jouw talenten en motieven in je werk. Samen maken maken we een Persoonlijk Ontwikkel Plan. Op dag één krijg je een leuke en persoonlijke ‘huiswerkopdracht’ mee voor dag twee.

Doelen die we nastreven zijn: bewustwording van de levensfasen en werkplezier, kennis van actuele theorieën hieromtrent en het voorkomen van het vastlopen in de loopbaan. Na afloop krijg je een uitdraai van de persoonlijke scan Vitaal in je Werk mee. Hierin is het groepsoverzicht van de resultaten geanonimiseerd.

Praktische informatie

Aantal dagen
2x 1 dag

Opmerking certificering

Contactpersoon

Dianne FrankeDianne Franke
Programmamanager AVS Academie
d.franke@avs.nl
030-2361010