Samenhang tussen medezeggenschap en het professioneel statuut

Sinds 1 augustus 2017 is in de Wet Beroep leraar en het Lerarenregister het professioneel statuut opgenomen. Het gaat hierbij om het beroep leraar en de zeggenschap over de professionele ruimte van de leraar in de school.

Medezeggenschap in het onderwijs is een groot goed. Duizenden personeelsleden, ouders leerlingen in (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden leveren daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Het belang van goede medezeggenschap wordt door iedereen onderschreven.

De rol van de schoolleider is hierbij cruciaal. Hoe kan de schoolleider de constructieve tegenspraak organiseren in een optimale samenwerking met de medezeggenschapsraad en het team? Hierbij uitgaande van de principes bondgenootschap, vertrouwen en draagvlak. Vragen die zich hierbij voordoen zijn:

Hoe is de professionele ruimte en zeggenschap van de leraar binnen het team en in de relatie tot de schoolleiding geregeld?

Hoe wordt de zeggenschap van de leraar bij de totstandkoming van het schoolplan, het strategisch kader, de identiteit, missie en/of visie van de school georganiseerd?

Tijdens de eendaagse training besteden we aandacht aan de wet- en regelgeving, de medezeggenschapsstructuur en -cultuur en het professioneel statuut.

Aan bod komen o.a.:

  • rollen, verantwoordelijkheden en verhoudingen;
  • de afstemming tussen professionele ruimte en schoolbeleid;
  • hoe organiseer je de professionele dialoog in de school.

Praktische informatie

Aantal dagen
1 dag

Doelgroepen
Schoolleiders, intern begeleiders in het po

Sector
Primair onderwijs