Een eerste oriëntatie op financiën

Hoe maak je een integrale begroting, inclusief formatie en investeringen, die aansluit op je schoolplan? Om inkomsten en uitgaven in de pas te laten lopen, is het zaak zorgvuldig te begroten/ budgetteren en financieel overzicht te hebben en te houden. Bovendien krijg je inzicht in de mogelijke keuzes die je zelf kunt maken.

Tijdens de eendaagse komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de functies van de begroting, de verdelingsinstrumenten en de handvatten voor de budgettering;
  • het opstellen van de begroting aan de hand van een casus die is gebaseerd op herkenbare praktijksituatie. Je gaat aan de slag met de voorbereiding en de realisering van de begroting;
  • het opstellen van de meerjarenbegroting personeel, inclusief de benodigde reserveringen;
  • het opstellen van de investeringsplannen op het gebied van ICT, meubilair en onderwijsleerpakket;
  • het actualiseren van de begroting op basis van de meest recente vergoedingsbedragen.

We wisselen plenaire presentaties af met praktijkopdrachten. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en met je collega-directeuren ervaringen uit te wisselen.

Na de eendaagse heb je een eerste oriëntatie gekregen op financiën en ben je in staat een constructieve bijdrage te leveren aan de samenstelling van de begroting en het omzetten van deze begroting in budgetten. Je bent een goede gesprekspartner voor je leidinggevende (de bovenschools directeur of bestuurder belast met financiën) of  medezeggenschapsraad.

Aankomende opleidingsdata