Training Begroten met beleid, de basis

Een eerste oriëntatie op financiën

Hoe maak je een integrale begroting, inclusief formatie en investeringen, die aansluit op je schoolplan? Om inkomsten en uitgaven in de pas te laten lopen, is het zaak zorgvuldig te begroten/ budgetteren en financieel overzicht te hebben en te houden. Bovendien krijg je inzicht in de mogelijke keuzes die je zelf kunt maken.

Tijdens de eendaagse komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de functies van de begroting, de verdelingsinstrumenten en de handvatten voor de budgettering;
 • het opstellen van de begroting aan de hand van een casus die is gebaseerd op herkenbare praktijksituatie. Je gaat aan de slag met de voorbereiding en de realisering van de begroting;
 • het opstellen van de meerjarenbegroting personeel, inclusief de benodigde reserveringen;
 • het opstellen van de investeringsplannen op het gebied van ICT, meubilair en onderwijsleerpakket;
 • het actualiseren van de begroting op basis van de meest recente vergoedingsbedragen.

We wisselen plenaire presentaties af met praktijkopdrachten. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en met je collega-directeuren ervaringen uit te wisselen.

Na de eendaagse heb je een eerste oriëntatie gekregen op financiën en ben je in staat een constructieve bijdrage te leveren aan de samenstelling van de begroting en het omzetten van deze begroting in budgetten. Je bent een goede gesprekspartner voor je leidinggevende (de bovenschools directeur of bestuurder belast met financiën) of  medezeggenschapsraad.

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Doelgroep

  Deze leergang is bedoeld voor schoolleiders PO.

  Prijs

  Ledenprijs: € 495
  Prijs: € 495

  Data

  De leergang bestaat uit 1 eendaagse

  Startdatum: 13 september 2023

  Locatie

  AVS
  Herenstraat 35
  Utrecht

  Hoe kan ik mij inschrijven voor het aanbod van de AVS Academie?

  Aanmelden voor één of meerdere open opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses of (lerende) netwerken kan via het inschrijfformulier.

  Bij een vraag inzake coaching & mediation of advies op maat stuur je een e-mail naar adviesopmaat@avs.nl.

  Na inschrijving voor een open professionaliseringsaanbod ontvang je een bevestiging via e-mail. Als je deze niet ontvangt is het raadzaam contact op te nemen met de AVS via academie@avs.nl.

  Uiterlijk twee weken voor aanvang van het professionaliseringsaanbod ontvang je de uitnodiging en – apart verzonden – een factuur.

  Kan ik mijn inschrijving voor de AVS Academie annuleren?

  Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de opleidingsadministratie via academie@avs.nl. Daarbij geldt dat vanaf het moment van inschrijving sprake is van een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Annulering vindt dan kosteloos plaats. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij de AVS Academie binnenkomt. In alle andere gevallen zijn de volgende kosten verbonden aan annulering:

  • Bij annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: € 45,- administratiekosten;
  • Bij annulering minder dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: geen restitutie.

  Je kan je natuurlijk in alle gevallen door een collega laten vervangen.