Op deze pagina vind je praktische informatie over de AVS Academie. Wil je advies over welke leergang het beste bij jouw professionaliseringswens past? Of heb je een specifieke vraag over ons aanbod.

Bekijk ook de veel gestelde vragen over de AVS Academie

 

Op zoek naar opleidingsadvies?

We hebben een ruim aanbod aan opleidingen, leergangen en trainingen. Het kan dan lastig zijn een goede keuze te maken. We helpen je daar graag bij.

Vraag over on aanbod?

Je kunt ons altijd een mailtje sturen wanneer je een vraag hebt over ons aanbod. Bellen mag natuurlijk ook. We zijn tijdens kantooruren bereikbaar.

Ons team staat voor je klaar

Alien Cnossen
Directeur AVS Academie
Marieke van Leeuwen
Programmamanager
Dianne Franke
Programmamanager
Monique Duparant Coördinator deelnemers en organisatie
Mylène Vroegop Programma-assistent

Veel gestelde vragen

 • Hoe kan ik mij inschrijven voor het aanbod van AVS Academie?

  Aanmelden voor één of meerdere open opleidingen, leergangen of trainingen kan via het inschrijfformulier.

  Bij een vraag inzake coaching of advies op maat stuur je een e-mail naar academie@avs.nl.

  Na inschrijving voor een open professionaliseringsaanbod ontvang je een bevestiging via e-mail. Als je deze niet ontvangt is het raadzaam contact op te nemen met de AVS via academie@avs.nl.

  Uiterlijk twee weken voor aanvang van het professionaliseringsaanbod ontvang je de uitnodiging en – apart verzonden – een factuur.

 • Hoe werkt de wijze van certificeren Schoolleidersregister PO voor het aanbod van AVS Academie?

  Tot voorheen kon jij je als schoolleider laten herregistreren door het behalen van 3 verschillende professionaliseringsthema’s. Dit is per 17 november 2020 veranderd. Voor herregistratie heb je vanaf nu 100 punten nodig. Er is geen verplicht keuze pad via professionaliseringsthema’s meer. Je mag dus meerdere keren een leergang met hetzelfde professionaliseringsthema volgen. De leergangen van AVS Academie hebben allemaal een herregistratiewaarde uitgedrukt in punten. Zo kan je zelf een keuze maken in ons aanbod om aan je herregistratieplicht te voldoen.

  Kijk voor meer informatie op de website van het Schoolleidersregister PO, www.schoolleidersregisterpo.nl

  Voor al onze leergangen en opleidingen geldt een aanwezigheidsplicht van 80%. Mocht je dit ondanks al je inspanningen niet redden dan ontvang je een ‘bewijs van deelname’ op de slotdag. Hiermee heb je geen recht op de herregistratiepunten voor het SRPO.

  Het is wel mogelijk om in overleg een vervangende opdracht of een terugkomdag te plannen (niet bij de prijs inbegrepen). Zo ontvang je toch je certificaat en ben je ook zeker van je herregistratiepunten!

 • Hoe zit het met de certificering van het aanbod van AVS Academie door het Schoolleidersregister VO?

  Zodra de criteria bekend zijn legt AVS Academie haar professionaliseringsaanbod voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs gefaseerd aan de commissie certificering van het Schoolleidersregister VO voor. Via onze website houden wij je graag op de hoogte van de ‘beoordelingsstatus’ van ons professionaliseringsaanbod in relatie tot de eisen voor basis- en herregistratie. Vanzelfsprekend kan je daarover ook altijd zelf contact met ons opnemen. De door AVS Academie uitgegeven certificaten kan je vervolgens hanteren bij de invoer van uw gegevens bij het Schoolleidersregister VO.

 • Hoe zit het met de geheimhouding bij AVS Academie?

  Alle informatie (zowel mondeling als schriftelijk) die door deelnemers tijdens de door AVS Academie verzorgde professionaliseringsactiviteiten wordt verstrekt, zal als vertrouwelijk door ons opleidingsinstituut worden behandeld. Dit geldt voor al onze betrokken medewerkers en (externe) docenten.

 • Hoe zit het met studiematerialen van AVS Academie?

  Je ontvangt de benodigde studiematerialen in principe bij de start van de opleiding, leergang of training. De materialen zijn na de training jouw eigendom.

 • Hoeveel deelnemers heeft een opleiding, leergang of training van AVS Academie?

  Afhankelijk van de inhoud van het professionaliseringsaanbod ligt het aantal deelnemers tussen de vijf en twintig personen. We werken bewust met kleine groepen. Bij onvoldoende deelnemers krijg je tijdig bericht en bieden we je, indien mogelijk, een alternatief.

 • Ik heb een klacht over AVS Academie

  AVS Academie probeert zo transparant mogelijk naar (potentiële) deelnemers aan professionaliseringsactiviteiten op te treden. Daarom is alle van belang zijnde informatie beschikbaar op onze website www.avs.nl/academie. Er wordt duidelijke informatie gegeven over wat men van de trainingen mag verwachten, het programma, de kosten, de data, de algemene voorwaarden et cetera. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt over de inhoud van de training, de behandeling door een medewerker of anderszins. In voorkomende gevallen zal daarbij de procedure in acht worden genomen, zoals aangegeven in de AVS Voorwaarden Diensten. Op al onze diensten, producten en adviezen zijn de ‘AVS Voorwaarden Diensten’ van toepassing.

  Bekijk de Voorwaarden diensten of download PDF

 • Is er een gedragscode voor AVS Academie?
  Keurmerk NRTO

  AVS Academie hanteert de NRTO gedragscode.

  Meer informatie

 • Kan ik gebruik maken van verlofregeling voor het deelnemen aan het aanbod van AVS Academie?

  De werkgever verleent de werknemer gedurende een door de minister te bepalen aantal dagen of uren kort buitengewoon verlof met behoud van loon indien deze met toestemming van de werkgever deelneemt aan een door de minister aan te wijzen nascholingstraining en voor zover zijn werkzaamheden daarmee samenvallen.

 • Kan ik mijn inschrijving voor AVS Academie annuleren?

  Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de opleidingsadministratie via academie@avs.nl. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij AVS Academie binnenkomt. In alle andere gevallen zijn de volgende kosten verbonden aan annulering:

  • Bij annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: € 45,- administratiekosten;
  • Bij annulering minder dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: geen restitutie.

  Wel kan de deelnemer zich in alle gevallen door een collega laten vervangen.

  Bekijk onze algemene voorwaarden.

 • Mag AVS Academie een opleiding, leergang of training annuleren?

  Bij onvoldoende inschrijving kan een specifiek professionaliseringsaanbod door AVS Academie geannuleerd worden. Het is mogelijk dat u dezelfde activiteit op een andere datum krijgt aangeboden. U bent dan geheel vrij hier al dan niet op in te gaan. Uiterlijk twee weken voor de uitvoeringsdatum ontvangt u hierover bericht.

 • Waar vinden de opleidingen, leergangen en trainingen van AVS Academie plaats?

  De eendaagse leergangen duren, doorgaans, van 9.30 tot uiterlijk 16.30 uur en vinden plaats bij de AVS (Herenstraat 35 te Utrecht) of op andere locaties, centraal gelegen in Nederland. De tweedaagse leergangen starten op de eerste dag om 10.00 uur en duren, inclusief een avonddeel, tot de volgende dag 16.15 uur.

 • Wat is inbegrepen bij de prijs van het aanbod van AVS Academie?

  AVS-leden profiteren van aantrekkelijke kortingen met betrekking tot deelname aan open professionaliseringsaanbod. In alle prijzen voor opleidingen, leergangen en trainingen zijn koffie en thee, lunch en materialen inbegrepen, tenzij anders vermeld. Prijzen voor de meerdaagse leergangen zijn inclusief koffie en thee, lunch, diner en overnachting op basis van een eenpersoonskamer en ontbijt.

  AVS Academie behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

 • Wie zijn de docenten van AVS Academie?

  AVS Academie maakt uitsluitend gebruik van gekwalificeerde deskundigen. Veruit de meeste van onze docenten hebben ruime ervaring in het onderwijs als leerkracht, docent en leidinggevende of komen uit het bedrijfsleven. AVS Academie is te allen tijde gerechtigd een docent, door haar met de uitvoering van het professionaliseringsaanbod belast, te vervangen door een andere bevoegde docent van gelijkwaardig niveau.