Veelgestelde vragen - Corona protocol bij de AVS

 • Heeft de AVS Academie een coronaprotocol?

  Bij de AVS Academie staat jouw veiligheid voorop. Het is mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten.

  Download ons protocol

  Download ons protocol

  Dit zijn de aanvullende richtlijnen van de AVS Academie

  – Neem zo weinig mogelijk mee naar je opleiding, leergang of training.

  – Bij binnenkomst desinfecteer je je handen bij de dichtstbijzijnde hygiënezuil.

  – Houd je jas aan en meld je bij de receptie voor verwijzing naar de opleidingszaal.

  – Op iedere trap mag maximaal één persoon aanwezig zijn.
  Is er al iemand op de trap? Wacht dan even tot de trap weer vrij is.

  – In de opleidingszaal staat een kratje met inhoud voor je klaar. Daar kun je plaatsnemen. In het kratje zit alles wat je nodig hebt voor je opleidingsdag, zoals een naamkaartje, hygiënische doekjes en zak voor je afval e.d. De materialen in het krat zijn schoon.

  – Haal de materialen uit het krat en leg ze op de tafel.

  – Je kunt nu je jas en tas in het krat doen en onder de tafel schuiven.

  – Maak alleen gebruik van het toilet dat daarvoor is aangewezen.

  – Koffie/thee staat klaar in de opleidingszaal. Je kunt om beurten koffie/thee halen.

  – Voor de lunch ontvang je vooraf per mail een keuzeformulier waarop je jouw keuze kunt aangeven. De lunch wordt apart verpakt en aangeboden in de opleidingszaal. Na de lunch kun je even naar buiten en wordt de zaal geventileerd.

  – Bij het verlaten van de opleidingszaal graag je afval in de plastic zak in de afvalbak bij de uitgang van de opleidingszaal achterlaten.

  – Let er bij vertrek weer op dat één persoon op de trap is toegestaan en desinfecteer je handen bij een hygiënezuil voor je de AVS Academie verlaat.

 • Hebben de corona-maatregelen gevolgen voor het aanbod van de AVS Academie?

  Op basis van de nieuwe landelijke en regionale maatregelen werkt de AVS Academie met een coronaprotocol waarin jouw veiligheid voorop staat. We zijn blij dat we je veilig op onze locatie kunnen ontvangen.

  Onze leergangen en trainingen worden in principe uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

  Bij eventuele nieuwe maatregelen zoeken we samen met de cursusleider naar een passende oplossing, zoals deels digitaal of verplaatsing van de cursusdata.

 • Op welke manier wordt drukte in het pand tegengegaan?

  We ontvangen een minimum aantal gasten op kantoor en voeren zo veel mogelijk besprekingen digitaal. Als er leergangen bij de AVS Academie plaatsvinden, blijven de deelnemers in de opleidingszaal met eigen voorzieningen. Er vindt zo weinig mogelijk beweging binnen het pand plaats.

 • Kan ik leergangen volgen bij de AVS Academie?

  Het is mogelijk om leergangen bij de AVS Academie te volgen. De AVS Academie heeft een coronaprotocol. Dat kun je hier inzien. We zijn ervan overtuigd je op deze manier veilig te kunnen ontvangen. Reacties van onze deelnemers bevestigen dat.

 • Kan ik cursusgeld terugkrijgen als ik door gezondheidsklachten niet naar de les kan komen?

  Restitutie van het cursusgeld is helaas niet mogelijk. Als je vanwege gezondheidsklachten een opleidingsdag moet missen, kijken we of we een alternatief kunnen bieden. Bijvoorbeeld door online mee te kijken en/of een vervangende opdracht uit te voeren.

Veelgestelde vragen - AVS Academie

 • Is er een gedragscode voor de AVS Academie?

  De AVS Academie hanteert de  Gedragscode Beroep en Bedrijf.

 • Mag de AVS Academie een opleiding of training annuleren?

  Bij onvoldoende inschrijving kan een specifiek professionaliseringsaanbod door de AVS Academie geannuleerd worden. Het is mogelijk dat u dezelfde activiteit op een andere datum krijgt aangeboden. U bent dan geheel vrij hier al dan niet op in te gaan. Uiterlijk twee weken voor de uitvoeringsdatum ontvangt u hierover bericht.

 • Kan ik gebruik maken van verlofregeling voor het deelnemen aan het aanbod van de AVS Acaemie?

  De werkgever verleent de werknemer gedurende een door de minister te bepalen aantal dagen of uren kort buitengewoon verlof met behoud van loon indien deze met toestemming van de werkgever deelneemt aan een door de minister aan te wijzen nascholingstraining en voor zover zijn werkzaamheden daarmee samenvallen.

 • Certificering van het aanbod van AVS Academie door het Schoolleidersregister PO

  De opleidingen Schoolleider Basisbekwaam en Schoolleider Vakbekwaam die de AVS Academie in samenwerking met het Centrum Nascholing Amsterdam verzorgt zijn beide gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de (individuele) basisregistratie. Professionalisering ten behoeve van de vierjaarlijkse (individuele) herregistratie kan plaatsvinden aan de hand van (een keuze van drie uit) zeven professionaliseringsthema’s. De AVS Academie biedt verschillende leergangen die gecertificeerd zijn door het schoolleidersregister voor het formeel leren. De door de AVS Academie uitgegeven certificaten kan je hanteren bij de invoer van uw gegevens bij het Schoolleidersregister PO.

 • Hoe zit het met de certificering van het aanbod van de AVS Academie door het Schoolleidersregister VO?

  Zodra de criteria bekend zijn legt de AVS Academie haar professionaliseringsaanbod voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs gefaseerd aan de commissie certificering van het Schoolleidersregister VO voor. Via onze website houden wij je graag op de hoogte van de ‘beoordelingsstatus’ van ons professionaliseringsaanbod in relatie tot de eisen voor basis- en herregistratie. Vanzelfsprekend kan je daarover ook altijd zelf contact met ons opnemen. De door de AVS Academie uitgegeven certificaten kan je vervolgens hanteren bij de invoer van uw gegevens bij het Schoolleidersregister VO.

 • Wie zijn de docenten van de AVS Academie?

  De AVS Academie maakt uitsluitend gebruik van gekwalificeerde deskundigen. Veruit de meeste van onze docenten hebben ruime ervaring in het onderwijs als leerkracht, docent en leidinggevende of komen uit het bedrijfsleven. De AVS Academie is te allen tijde gerechtigd een docent, door haar met de uitvoering van het professionaliseringsaanbod belast, te vervangen door een andere bevoegde docent van gelijkwaardig niveau.

 • Hoe zit het met studiematerialen van de AVS Academie?

  Je ontvangt de benodigde studiematerialen in principe bij de start van de opleiding of training. De materialen zijn na de training jouw eigendom.

 • Wat is inbegrepen bij de prijs van het aanbod van de AVS Academie?

  AVS-leden profiteren van aantrekkelijke kortingen met betrekking tot deelname aan open professionaliseringsaanbod. In alle prijzen voor trainingen en opleidingen zijn koffie en thee, lunch en materialen inbegrepen, tenzij anders vermeld. Prijzen voor de meerdaagse trainingen zijn inclusief koffie en thee, lunch, diner en overnachting op basis van een eenpersoonskamer en ontbijt.

 • Waar vinden de trainingen en opleidingen van de AVS Academie plaats?

  De dagtrainingen duren, doorgaans, van 9.30 tot uiterlijk 16.30 uur en vinden plaats bij de AVS (Herenstraat 35 te Utrecht) of op andere locaties, centraal gelegen in Nederland. De tweedaagse trainingen starten op de eerste dag om 10.00 uur en duren, inclusief een avonddeel, tot de volgende dag 16.15 uur.

 • Hoeveel deelnemers heeft een training of opleiding van de AVS Academie?

  Afhankelijk van de inhoud van het professionaliseringsaanbod ligt het aantal deelnemers tussen de vijf en twintig personen. We werken bewust met kleine groepen. Bij onvoldoende deelnemers krijg je tijdig bericht en bieden we je, indien mogelijk, een alternatief.

 • Hoe kan ik mij inschrijven voor het aanbod van de AVS Academie?

  Aanmelden voor één of meerdere open opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses of (lerende) netwerken kan via het inschrijfformulier.

  Bij een vraag inzake coaching & mediation of advies op maat stuur je een e-mail naar adviesopmaat@avs.nl.

  Na inschrijving voor een open professionaliseringsaanbod ontvang je een bevestiging via e-mail. Als je deze niet ontvangt is het raadzaam contact op te nemen met de AVS via academie@avs.nl.

  Uiterlijk twee weken voor aanvang van het professionaliseringsaanbod ontvang je de uitnodiging en – apart verzonden – een factuur.

 • Ik heb een klacht over de AVS Academie

  De AVS Academie probeert zo transparant mogelijk naar (potentiële) deelnemers aan professionaliseringsactiviteiten op te treden. Daarom is alle van belang zijnde informatie beschikbaar op onze website www.avs.nl/academie. Er wordt duidelijke informatie gegeven over wat men van de trainingen mag verwachten, het programma, de kosten, de data, de algemene voorwaarden et cetera. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt over de inhoud van de training, de behandeling door een medewerker of anderszins. In voorkomende gevallen zal daarbij de procedure in acht worden genomen, zoals aangegeven in de AVS Voorwaarden Diensten. Op al onze diensten, producten en adviezen zijn de ‘AVS Voorwaarden Diensten’ van toepassing.

  Bekijk de Voorwaarden diensten of download PDF

 • Hoe zit het met de geheimhouding bij de AVS Academie?

  Alle informatie (zowel mondeling als schriftelijk) die door deelnemers tijdens de door AVS Academie verzorgde professionaliseringsactiviteiten wordt verstrekt, zal als vertrouwelijk door ons opleidingsinstituut worden behandeld. Dit geldt voor al onze betrokken medewerkers en (externe) docenten.

 • Kan ik mijn inschrijving voor de AVS Academie annuleren?

  Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de opleidingsadministratie via academie@avs.nl. Daarbij geldt dat vanaf het moment van inschrijving sprake is van een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Annulering vindt dan kosteloos plaats. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij de AVS Academie binnenkomt. In alle andere gevallen zijn de volgende kosten verbonden aan annulering:

  • Bij annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: € 45,- administratiekosten;
  • Bij annulering minder dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: geen restitutie.

  Je kan je natuurlijk in alle gevallen door een collega laten vervangen.

 • Kan ik snel zien door welke professionaliseringsthema’s een leergang wordt gedekt?

  Bekijk ook onze opleidingslijn