Bij AVS kan je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied.

 • Training Begroten met beleid, de basis

  Training Begroten met beleid, de basis

  Hoe maak je een integrale begroting, inclusief formatie en investeringen, die aansluit op je schoolplan? Om inkomsten en uitgaven in de pas te laten lopen, is het zaak zorgvuldig te begroten/ budgetteren en financieel overzicht te hebben en te houden. Bovendien krijg je inzicht in de mogelijke keuzes die je zelf kunt maken.

  Meer informatie


 • Training De CAO-PO nieuw en anders

  Training De CAO-PO nieuw en anders

  Als leidinggevende heb je dagelijks te maken met de toepassing van de cao. Zeker wanneer je de planning maakt voor een nieuw schooljaar en de jaartaak weer hoofdbrekens geeft en de duurzame inzetbaarheid meespeelt. In deze eendaagse verdiepingsbijeenkomst brengen we de achtergronden van de CAO PO in beeld om vervolgens te kijken naar de toepassing…

  Meer informatie


 • Training Ethisch leiderschap

  Training Ethisch leiderschap

  Het doel van de workshop is om leidinggevenden in het primair onderwijs een introductie te geven met betrekking tot ethisch leiderschap. Het gaat om het aanreiken van kennis en aanleren van vaardigheden om ethische dilemma’s uit de praktijk bespreekbaar te maken en tot oplossingen te komen. De workshop bestaat uit twee onderdelen: een venster en…

  Meer informatie


 • Training Inspectiebezoek: een verantwoorde zelfevaluatie

  Training Inspectiebezoek: een verantwoorde zelfevaluatie

  Hoe houd je regie op het bezoek van de inspecteur op school en op welke wijze zorg je voor een effectieve informatie-uitwisseling met je bestuur? Hoe organiseert je de voorbereiding in samenspraak met de intern begeleider en het team?

  Meer informatie


 • Training Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!

  Training Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!

  Als meerscholendirecteur wordt van je verwacht leider te zijn van twee of meer verschillende basisscholen met hun eigen cultuur en onderwijsconcept. Dat vraagt aan de ene kant strategisch sturen en leidinggeven op afstand, maar aan de andere kant zicht- en herkenbaarheid als leider. Dat vergt een heel andere denkwijze over je eigen taakstelling.

  Meer informatie


 • Training Naar andere schooltijden, en dan?

  Training Naar andere schooltijden, en dan?

  Overweeg je als directeur op je school te komen tot het invoeren van andere schooltijden, dan is het zaak geen dingen over het hoofd te zien. Tijdens deze training krijg je kennis over het omgaan met of het invoeren van andere schooltijden.

  Meer informatie


 • Training Onderhandelen

  Training Onderhandelen

  De grootste kans op een hogere inschaling, een beter salaris, een arbeidsmarkttoelage of hogere andere functie heb je als je daarover goed onderhandelt met je bestuur. Hoe doe je dat slim en strategisch? De eendaagse training Onderhandelen richt zich specifiek op schoolleiders. Je oefent je onderhandelingsvaardigheden in praktijksituaties met een acteur en collega’s. Zo ga…

  Meer informatie


 • Training Wet- en regelgeving kinderopvang, de basis

  Training Wet- en regelgeving kinderopvang, de basis

  Tijdens deze eendaagse workshop nemen wij je mee door de wettelijke kaders van de kinderopvang en bereiden wij je voor op de GGD-inspectie.

  Meer informatie