Blogs door Peter de Vries

 • Begrijpen & begrenzen

  De verhalen die volgen zijn waargebeurd. De namen zijn gefingeerd.  Mijn eerste jaar voor de klas gaf ik les in een combinatiegroep drie/vier. Op het eerste tienminutengesprek over Matthijs kwam zijn vader. Onzeker als ik was (die eerste keer tienminutengesprekken voeren waren best spannend) zei ik tegen hem: “Het gaat nog niet zo lekker met…

 • Doe mij maar curlingouders!

  Met medewerking van Tom van Waterschoot In 2006 publiceerde ons onderwijsministerie de poster ‘Herken de ouder’. Om ouders passend te kunnen bejegenen, werden zij ingedeeld in zes typen: de supporter, de afwezige, de politicus, de carrièremaker, de kwelgeest en de superouder. Per type ouder kregen we een gebruiksaanwijzing. Krijg je een kwelgeest-ouder op bezoek? Bereid…

 • Pedagogisch toetsen

  Remco, een grote stoere jongen van twaalf jaar. Hij zat jaren geleden bij mijn collega in de eindgroep op het speciaal basisonderwijs, liet goed van zich horen en was niet gauw bang. Of juist wel en overschreeuwde zichzelf (en anderen) nogal. Maar vooral een aardige jongen van wie je regelmatig letterlijk een schouderklopje kreeg, alsof…

 • Respect voor de schoolleiders!

  Prachtig dat spotje op de reclame: ‘Namens heel Nederland: schooldirecteuren bedankt!’ Verrassend ook en vooral terecht! Zeker na de karikatuur van de schoolleider in De Luizenmoeder, hoe grappig het programma volgens velen ook is. Satire stelt iets aan de orde, maar het overtrokken beeld dat directeur Anton schetste, liet bij velen het beeld achter dat…

 • Een school is geen ‘Bol-pakketje’

  Op 30 oktober verscheen de initiatiefnota Onderwijs met ouders, over het vergroten van ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Geïnitieerd door de Tweede Kamerleden René Peters (CDA) en Roelof Bisschop (SGP). Ik ben blij met dit initiatief en deze nota, en zeker met de wijze waarop beide kamerleden allerlei deskundigen uit het veld hebben geraadpleegd om tot…

 • Doe mij maar een school voor weeskinderen…

  Een schampere opmerking die ik zo nu en dan hoor. Liever geen ouders dus. Dat hoor ik ook terug in de opmerking die sommige schoolleiders maken: “Sinds Corona zijn er geen ouders meer bij de inloop, en dat houden we lekker zo.” ...

 • Niet gehoord… ongehoord!

  Op mijn blog ‘Boze mails van ouders: we kunnen het tij keren’ heb ik veel reacties gekregen. Schoolleiders reageren enthousiast omdat ze nu een belangrijke handreiking in handen hebben om ongewenste en onbehoorlijke mails van ouders te kunnen stoppen. Diverse scholen laten weten de tekst te gebruiken om aan de voorkant met ouders te communiceren dat je gevoelige zaken mondeling bespreekt en niet mailt. Maar ik krijg ook reacties van óuders, en eerlijk gezegd schrok ik daarvan. Niet...

Alle blogs