Ien van Doormalen

Wie is Ien?

Mijn naam is Ien van Doormalen, partner in DoorZien adviesgroep. Als ervaren bestuurder ben ik geboeid door maatschappelijke vraagstukken. En door leiders die daar met aandacht, reflectie, inhoud en leiderschap een bijdrage aan (willen) leveren. Die willen leren en nieuwsgierig zijn: naar zichzelf, naar de ander, naar de context waaraan ze mede vormgeven en die met nieuwe ogen naar zichzelf en het vraagstuk willen kijken. Die fouten (durven) maken en voorbij de teleurstelling – in zichzelf e/o de ander  – willen ontwikkelen.

Als strategisch veranderkundige faciliteer ik processen van leren en ontwikkelen: individueel (in de vorm van mentorschap) of collectief (bijvoorbeeld in de vorm van begeleide collegiale consultatie).

Nieuwsgierigheid en waarderend onderzoek zijn de kernaspecten van mijn werkwijze. Ik daag uit om  vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Als mentor ondersteun ik om de reeds aanwezige kennis en inzichten expliciet te maken. Ik help het inzicht te verdiepen en draag zodoende bij aan het vergroten van het overzicht. De samenhang der dingen wordt duidelijk(er) en er ontstaat een beter zicht op oplossingsrichtingen. De handelingsruimte neem toe en het repertoire breidt uit. Mentale modellen gaan schuiven net als de beelden over de context, jezelf en de ander. Er komt lucht in het denken waardoor beweging op gang komt en de stap naar ’t anders doen makkelijker en interessanter wordt. De ruimte om te experimenteren met nieuw gedrag, een andere aanpak e/o nieuwe vormen van samenwerken neemt toe.

Anderen geven aan dat ik de kunst van het vragen stellen beheers, luister zonder oordeel, absorbeer wat gezegd wordt en waar neem wat stil blijft. Om vervolgens in dialoog tot een samenhangend geheel van gedachten en inzichten te komen.

Ik neem geen genoegen met oppervlakkigheid of zelfgenoegzaamheid. Ik weet wat het is om successen te boeken maar ook om teleur te stellen. Ik weet hoe het voelt om in de eenzaamheid van een bestuurlijke, leidende rol moeilijke besluiten te nemen. Om de verbinding kwijt te raken en weer te herstellen.

Het mentorschap biedt mij de gelegenheid om én mijn kennis en kunde over te dragen én in ontwikkeling te blijven.

Linda Morssinkhof

Wie is Linda?

Mijn naam is Linda Morssinkhof. Al jaren ben ik met heel veel plezier werkzaam in het Primair Onderwijs. Ik ben een onderwijsmens pur sang. Ik heb als schoolleider een school opgezet met een specifiek pedagogisch-didactisch concept (Dalton), ben bestuurder geweest en ben de laatste jaren (interim)schoolleider op scholen waar de onderwijskwaliteit onder druk stond. Bij de HS Windesheim heb ik als portfolio-docent voor de opleiding tot schoolleider de aspirant schoolleiders begeleid bij hun ontwikkeling in competenties en vaardigheden voor hun vak.

Na de PABO en schoolleidersopleiding heb ik onder meer de opleidingen gevolgd voor Master of Business Administration in Management of Education, Leiderschap en Management publieke organisaties bij TiasNimbas, Bestuurlijk Leiderschap bij AOG-Management, en Deep Democracy (Human Dimensions). Daarnaast ben ik gecertificeerd EFQM auditor.
In mijn werk is de relatie met de ander voor mij heel belangrijk. Ik ben een klankbord en sparringpartner voor de schoolleider. Bij de ontwikkeling van competenties en vaardigheden ga ik uit van de kracht en de effectiviteit van de ander. De schoolleider volgt bij mij zijn of haar persoonlijke ambities en talenten. Want dan ben je op je best.
Weten én accepteren wie je bent is volgens mij het fundament van grootse prestaties.

Mijn specialisme ligt op het gebied van:
• Verbetering van de onderwijskwaliteit; kennis van de eisen vanuit de Inspectie
• Vormgeven van veranderprocessen
• Teambuilding
• Innovatie, waaronder ontwikkeling van Integrale Kindcentra

Ik zet graag mijn kennis en ervaring in bij persoonlijke begeleiding en advies.

Roel Hoogendoorn

Wie is Roel?

Ik ben Roel Hoogendoorn, vader van drie kinderen, getrouwd en woonachtig in Utrecht. In mijn vrije tijd ben ik voorzitter van het collegiaal college van bestuur bij Talent Primair. Wij werken samen op 25 basisscholen in het Gooi- en Vechtstreek aan het mooiste onderwijs dat we maar kunnen vormgeven.

Je kunt bij terecht voor mentoring. Kenmerken voor mijn begeleidingsstijl zijn:

– Energie en humor.

– Visie op diverse leiderschapsstijlen met als persoonlijke voorkeur dienend leiderschap.

– Zo ver ‘out of the box’ dat we de box waarschijnlijk nooit meer terug kunnen vinden.

– Direct gerelateerd aan de onderwijspraktijk.