Jan Plevier

Wie is Jan?

Door passie en betrokkenheid is Jan in staat om mensen te laten groeien. Vanuit het persoonlijke en het zakelijke staat hij voor comfortabele confrontatie. Jan heeft ruime ervaring met de juridische en (sociaal) psychologische aspecten van persoonlijke keuzes, individuele en collectieve onderhandelingen en conflicten in de werksfeer. Zijn kennis en ervaring gekoppeld aan zijn levenswijsheid maken hem tot een hartverwarmende en impactvolle MfN registermediator, trainer en (conflict)coach.

Welke opleiding / ervaring heeft Jan?

Jurist specialisatie arbeidsrecht (UvA). Post doctoraal bedrijfskunde (PAO/UU). Diverse opleidingen MfN registermediator (The Lime Tree, Intop). Meerdere opleidingen tot teamcoach en (conflict) coach (The Lime Tree, Louis Cauffman. Meerdere opleidingen / trainingen op het gebied van Leiderschap (Autonomica, Krauthammer en Leadership matters),  Meerdere trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (Phoenix, Essence)

Jan is 15 jaar zelfstandig ondernemer in genoemde rollen. Jan geeft daarnaast onder andere les aan rechtenstudenten aan de Universiteit van Amsterdam en de NSPOH opleiding voor bedrijfsartsen. Daarvoor heeft hij ervaring onder meer als advocaat, cao-onderhandelaar en manager van een team van professionals.

Wat typeert Jan zijn manier van werken?

In zijn werk als begeleider is zijn voornaamste taak te faciliteren dat mensen datgene leren wat zij willen leren gezien waar zij op dat moment (voor open) staan. Jan werkt faciliterend of wel “leading from behind”. Hierbij werkt hij oplossingsgericht, systemisch en met aandacht voor context van mens(en) of team. In verbinding met hoofd, hart en buik. Intra- en interpersoonlijke processen zijn de basis om veranderingen in de materiële (structuur) wereld mogelijk te maken.

Erica Harreman

Wie is Erica?

Erica is enthousiast, verbinder, energiek, zelfstandig, creatief, leergierig

Welke opleiding / ervaring heeft Erica?

Na 20 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, beginnend als leerkracht en vanaf 2000 als schoolleider binnen verschillende soorten onderwijsvormen (Dalton, Jenaplan, Binnenstadschool Rotterdam) werk ik sinds 2014 als zelfstandig trainer/coach @Met Erica.

Erica heeft een erkende Post HBO-Opleiding tot Coach bij de TC Academy (Voorheen TC University) gevolgd.
Type coach: provocatieve coach, vragende coach, praktische coach

Wat typeert Erica haar manier van werken?

Vanuit vertrouwen naar verandering is de missie die ik vol vertrouwen durf uit te dragen. Iedereen komt op een punt in het leven dat je ’t even niet meer weet. Wat wil ik nu? Waar wil ik heen? Hoe dan? Ik inspireer en leer jou HOE jij de verandering vanuit je zelf kunt zetten door het toepassen van praktische oefeningen en effectieve methodieken.
Coaching bij Met Erica gaat om het proces. Tijdens de sessies krijg jij inzicht in jouw gedrag, handelen en vaardigheden.
Vanuit dit inzicht ga jij (kleine) stappen zetten om de verandering in beweging te krijgen.
Naast coaching geef ik trainingen Coaching, Communicatie en Feedback.
Ik heb een opleiding tot Coach op de plank klaarliggen en een opleiding tot Schoolleider Basisbekwaam waar het ondernemerschap van de schoolleider centraal staat.
En ik adviseer managers hoe zij hun personeel de betere versie van zichzelf kunnen laten worden.

Coletta Teuben

Wie is Coletta?

Coletta Teuben is executive coach, mediator, interim manager en adviseur. Ze heeft ruime ervaring in organisatieverandering en -vernieuwing als adviseur en manager, vooral bij bedrijven en instellingen in zwaar weer. Vanuit die ervaring is ze meer en meer leiders gaan coachen.

Ze heeft sinds 2006 een netwerkbureau met kantoor in Maarssen en heeft in vele sectoren gewerkt.

Welke opleiding / ervaring heeft Coletta?

Coletta is gecertificeerd executive coach via de Vrije Universiteit Amsterdam en afgestudeerd organisatiesocioloog aan de Universiteit van Amsterdam. Verder is ze MfN registermediator.

Wat typeert Coletta haar manier van werken?

“Alles verandert, als je er anders naar gaat kijken.
Wat mij boeit, is de verandering die kan ontstaan als je de ruimte voelt om te bewegen en vorm te geven aan een leiderschap dat bij jou past. Om vervolgens vandaaruit je opdracht met succes waar te maken. Hoe realiseer je je droom, ambitie of plan gegeven de persoon die je bent? Dat is waar ik je als coach bij ondersteun.”

Bernadette van de Laak

Wie is Bernadette?

Als kind leerde Bernadette hoe waardevol het is om er voor elkaar te zijn, hoe belangrijk het is eenieder in zijn waarde te laten en hoe fijn het is wanneer je elkaar versterkt.  Vrijheid, empathie, respect en warmte kleurden haar jeugd.

Bernadette wordt gekend als een authentiek, creatief en integer persoon en weet anderen met haar kwaliteiten in beweging te brengen. Uit ervaring weet zij dat wandelen de beste probleemoplosser is. Met wandelcoaching als methodiek wil zij verschil maken voor leidinggevenden die op een verrassende manier aan hun professionele ontwikkeling willen werken.

Welke opleiding / ervaring heeft Bernadette?

Als creatief docent, teamleider, afdelingsmanager en directeur werkte Bernadette 38 jaar lang in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarvan kende zij 20 jaar een leidinggevende rol. In 2004 rondde zij de opleiding tot Master in Educational Management af aan de NSO. Daar verwierf Bernadette niet alleen kennis over relevante beleidsterreinen. Zij werkte er ook aan de ontwikkeling van advies-, coachings- en leiderschapsvaardigheden. Om zich volledig toe te kunnen leggen op coaching in de natuur volgde Bernadette een post HBO opleiding tot wandelcoach bij het coachbureau van Hilde Backus in Utrecht.

Wat typeert Bernadette haar manier van werken?

“Bernadette vertrouwt erop dat jij zelf de antwoorden in je hebt om tot ontwikkeling van jouw leiderschap te komen. Jouw wijsheid en intuïtie worden aangesproken waarmee jij dus de regie hebt. Haar ego laat Bernadette er buiten. Soms geeft zij, gesterkt door haar eigen ervaring als leidinggevende en de kennis van managementvraagstukken, een advies. Ze toetst echter altijd of dit betekenisvol is voor jou. Bernadette zorgt ervoor dat jij je veilig voelt, zelfs om te falen. Tot slot geeft ze je de ruimte om emoties te voelen, ook ingewikkelde of negatieve.”

Bernadette haar coaching programma’s worden op maat vorm gegeven en kennen doorgaans een opbouw in 3 fases. Om te beginnen verdiept zij zich in de uitdagingen waar jij voor staat. Samen met haar kijk je naar de rol die jij er voor jezelf in ziet weggelegd.  In de tweede fase onderzoek je jouw innerlijke kompas en de levenslessen die hierin helpend zijn geweest. Tot slot helpt Bernadette jou de kracht van dat innerlijke kompas te onderzoeken in relatie tot de uitdagingen waar jij voor staat.

Bernadette werkt tijdens haar wandelingen met natuuroefeningen. Zij vraagt jou om te kijken, te vinden, te ervaren en te associëren. Al jouw zintuigen worden dus aangesproken. Dat leidt vaak tot verrassende inzichten. Bezinning op leiderschap blijft daardoor ook luchtig en plezierig. Een goed gesprek komt als vanzelf op gang wanneer je wandelt. Soms is het fijn om even na te kunnen denken. Dat kan in de natuur, stilte voelt er nooit ongemakkelijk.

In een coachingstraject van Bernadette werk je aan de versterking van waardengedreven authentiek leiderschap. Het stelt je in staat doelgerichter en inspirerend leiding te geven.

Patricia Aerts

Wie is Patricia?

Patricia werkt altijd aan de verbinding met jezelf, de ander en de opgave oftewel de context. Vaak is iets afgesplitst, of ‘vergeten’. Dat her-inneren brengt je voorbij je belemmeringen. En maakt dat je in je volle presentie en kracht kunt staan (en handelen). Haar blik is altijd gericht op jou in het systeem, het geheel waar je in beweegt.

Welke opleiding / ervaring heeft Patricia?

Welke Opleiding heeft Patricia: Patricia is onder meer de afgelopen 10 jaar opgeleid en praktiserend in SCT – Systems Centered Theory (USA). Daarmee praktisch handen en voeten gevend aan het abstracte ‘systeemdenken’. Gebaseerd op oa systeemtheorie, groepsdynamica en psychologie/gedragswetenschap . Daarnaast is zij opgeleid tot Zijnsgeorienteerd Coach (6 jaar), gecertificeerd als coach bij School voor Coaching (1 jaar), NLP Practitioner en Master (2 jaar) en Spiral Dynamics expert.

Ervaring: Zij is als systeemgerichte (executive) coach en opleider/trainer ruim 25 jaar werkzaam in organisaties. Tevens is zij verbonden aan AVS Academie als opleider in onder andere de Leergangen Excellent Schoolleiderschap en Oriëntatie Bestuurlijk Leiderschap. Daarnaast is zij partner in eigen bureau TopTeamWerk, als (team)coach, opleider en consultant waar zij een eigen Leergang TopTeams bouwen en de verdiepingstraining die daarop volgt geeft.

Voor meer achtergrond zie haar LinkedIn profiel

Wat typeert Patricia haar manier van werken?

Professionele Leiderschap coaching op terugkerende patronen, in je rol als schoolleider, directeur of bestuurder. Gecombineerd met complexe vraagstukken in de organisatie, bestuur of het team. Daarnaast verdieping en zingevingsvragen.

Woorden die bij mij horen als coach: spiegelend en diepgaand maar altijd in contact, to the point, werken aan patronen en gedrag gecombineerd met handelingsperspectieven in jouw context.