De AVS Academie biedt naast opleidingen, trainingen en leergangen ook persoonlijke begeleiding bij jouw persoonlijke leervraag in je ontwikkeling als schoolleider We doen dat door middel van coaching, mentoring en  mediation.

Tijdens het begeleidingstraject verken je je vragen, reflecteer je over inzichten en oplossingen en vergroot je je handelingsmogelijkheden. De ontmoeting met een coach, mentor of mediator kan zowel in een fysieke als online omgeving plaatsvinden.

  • coaching
  • mentoring
  • mediation

Coaching

Bij coaching ben je bezig met je professionele ontwikkeling, met organisatieontwikkeling of met persoonlijke groei. Het doel is om het vertrouwen in je eigen ideeën en mogelijkheden te versterken en andere mogelijkheden te ontdekken en uit te proberen.

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces. Je coach zet je op interactieve wijze aan  tot effectief gedrag door:

  • bewustwording en persoonlijke groei
  • het vergroten van zelfvertrouwen en
  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van je eigen mogelijkheden

Jij en je coach nemen ieder de verantwoordelijkheid voor het proces. De relatie is gelijkwaardig. De coach faciliteert het leerproces van jou als coachee. De relatie tussen jou en je coach is strikt vertrouwelijk. De coaches bij de AVS Academie hebben een erkende coachopleiding gevolgd en onderhouden hun vak.

Onze coaches

Jan Plevier Erica Harreman Coletta Teuben Patricia Aerts Bernadette van de Laak Wiebe Broekema

Meer informatie over onze coaches

Mentoring

Mentoring is een ontwikkelingsproces waarin jij als professional beroepsvaardigheden verwerft  in interactie met de mentor die over deze vaardigheden beschikt. De verhouding is niet gelijkwaardig want je leert van bewezen good practices en beroepsstandaarden voor situaties waarmee je in de (beroeps)praktijk wordt geconfronteerd.

Bij mentoring is veel ruimte voor de dagelijkse praktijk. Je bent zelf hard aan de slag maar je mentor zal bijdragen aan

  • bewustwording en persoonlijke groei
  • het vergroten van zelfvertrouwen
  • het ontdekken, ontwikkelen en toepassen van je eigen mogelijkheden op basis van bestaande leiderschapspraktijken

Jij en je mentor nemen ieder de verantwoordelijkheid voor het proces. Vanuit zijn ervaring stuurt en faciliteert de mentor jouw leerproces. De relatie tussen jou en je mentor is strikt vertrouwelijk.

(Met de definitie voor coaching en mentoring sluit de AVS Academie aan bij de  NOBCO en  bij de ‘European Mentoring & Coaching Council ‘(EMCC)

Onze mentors

Roel Hoogendoorn
Ien van Doormalen Roel Hoogendoorn Linda Morssinkhof Hans Stam

Meer informatie over onze mentors

Mediation

Soms is een belangentegenstelling met een medewerker, collega of je eigen leidinggevende zo ingewikkeld of gepolariseerd geraakt dat je een derde nodig hebt om uit de impasse te komen.

Heb je te maken met een situatie waarin door gebrek aan wederzijds vertrouwen of door escalatie de communicatie zo verstoord is dat een rechtstreekse onderhandeling niet meer mogelijk is dan kan een mediator een oplossing zijn.

Aan mediation begin je omdat je problemen met een ander wilt oplossen. Maar het is vaak een ook een leerproces waarbij je geconfronteerd wordt met je eigen blinde vlek en je valkuilen. Als je het wil kan een mediation traject ook bijdragen aan jouw persoonlijke groei.

Onze mediators hebben een erkende opleiding gevolgd.

Onze mediators

Jan Plevier Coletta Teuben

Meer informatie over onze mediators

Onze werkwijze

Op zoek naar ondersteuning bij jouw persoonlijke (leiderschaps)vraag? Wij beschikken over een netwerk van coaches, mentoren en mediators. Neem contact op met een van onze programmamanagers en bekijk wie het beste bij jou en je vraag past.

Kies je voor een traject dan stel je samen met de coach, mentor of mediator een contract op. Centraal staat de doelstelling van het traject. Het contract regelt ook de inrichting van het traject, het aantal sessies, de periode en de tijdsinvestering en de kosten die daar mee samenhangen. Is er sprake van een opdrachtgever anders dan jijzelf, bijvoorbeeld je leidinggevende, dan wordt ook de wijze van terugkoppeling vastgelegd. Altijd met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

Onze programmamanagers

Dianne FrankeDianne Franke
Programmamanager AVS Academie

d.franke@avs.nl
030-2361010

Marieke van Leeuwen
Programmamanager AVS Academie

m.vanleeuwen@avs.nl
030-2361010