AVS Academie

De AVS Academie is onderdeel van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en werkt vanuit de visie en strategie van de vereniging. De missie ‘van leiders voor leiderschap’ en de visie ‘lerend leiderschap in iedere leergemeenschap’  vormen het uitgangspunt. De vier componenten duidelijk, dichtbij, delend en dynamisch  vertalen we in kernwaarden die richtinggevend zijn voor ons handelen.

Dynamisch

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Dynamiek vormt ons uitgangspunt.

Duidelijk

We willen het leiderschap in de scholen versterken. Hier staan wij voor.

Delend

Wij delen onze kennis en ervaring met jou en zijn nieuwsgiering naar jou en wat schoolleiders van jou en van elkaar kunnen leren.

Dichtbij

Ons aanbod komt dichtbij. Dichtbij jouw praktijk en bij jou als persoon en leider van de school

Onze kernboodschap

De AVS Academie ondersteunt jou als leider in het onderwijs om met de professionals een veilige en pedagogisch-didactische sterke omgeving te creëren waar kinderen/leerlingen zich ontwikkelen tot volwassenen die hun plek in de samenleving kunnen innemen.

Onze uitdaging

De samenleving verandert snel en kinderen worden voorbereid op een leven lang leren. Van scholen wordt gevraagd basiskennis, basisvaardigheden te bieden en een nieuwsgierige, onderzoekende houding te stimuleren. Jij als leider speelt een cruciale rol om een leergemeenschap te realiseren voor zowel leerlingen als professionals. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en borgen van de veilige leeromgeving en vertaalt de ontwikkelingen in de samenleving naar kansen voor de school, de kinderen en de professionals.

Bij deze opgave verdien jij en elke leider in het onderwijs training, coaching, professionele uitwisseling en advies.

Onze leerfilosofie

Bij de AVS Academie staat jouw persoonlijke ontwikkeling in de eigen context centraal. Al onze leergangen en trainingen zijn praktijkgericht en direct toepasbaar. Verbinding is voor ons een kernbegrip. Verbinding tussen schoolleiders, verbinding met wetenschappers en experts en verbinding (tussen leiders) over de sectoren heen. Bij de AVS Academie is er ruimte voor reflectie. Met andere woorden; ervaringen krijgen betekenis.

Gedragscode NRTO

Keurmerk NRTO

De AVS Academie hanteert de NRTO gedragscode.

Meer informatie

AVS Academie