AVS Academie

De samenleving verandert snel en kinderen worden voorbereid op een leven lang leren. Van scholen wordt gevraagd basiskennis, basisvaardigheden te bieden en een nieuwsgierige, onderzoekende houding te stimuleren.

Jij als schoolleider bent cruciaal bij het realiseren van een leergemeenschap voor leerlingen én professionals. Je bent aan zet bij het ontwikkelen en borgen van een veilige leeromgeving. Jij vertaalt de ontwikkelingen in de samenleving naar kansen voor kinderen en professionals.

Bij deze opgave verdien jij en elke leider in het onderwijs training, coaching, professionele uitwisseling en advies.

Bij de AVS Academie staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. Al onze leergangen en trainingen zijn praktijkgericht en direct toepasbaar. Verbinding is voor ons een kernbegrip. Verbinding tussen schoolleiders, verbinding met wetenschappers en experts en verbinding met andere sectoren. Bij de AVS Academie is er ruimte voor reflectie. Met andere woorden; ervaringen krijgen betekenis.

Keurmerk NRTO Keurmerk SRPO-herregistratie

De AVS Academie hanteert de NRTO gedragscode en is gecertificeerd door CRKBO en door het schoolleidersregister PO

Meer informatie
Algemene voorwaarden

Ons team


V.l.n.r.: Alien Cnossen (Directeur AVS Academie), Marieke van Leeuwen (Programmamanager), Dianne Franke (Programmamanager), Monique Duparant (Coördinator deelnemers en organisatie) en Mylène Vroegop (Programma-assistent).