Schoolleider zijn is een vak!

Wil je collega’s kunnen aansturen door helder te communiceren? En meer te weten komen over systemen en veranderprocessen? Met deze opleiding leg je een solide basis om jouw taken als schoolleider goed te kunnen uitoefenen, nu en in de toekomst!

Je leert hoe de school- en onderwijsorganisatie functioneert, qua personeelsmanagement, facilitair en cultuur. Je verbetert je leidinggevende competenties; ontwikkelt een eigen visie en leert die uit te dragen. Te communiceren en te inspireren. Altijd vanuit een strategische positie, waarbij je rekening houdt met de omgeving van de school en belangen van alle medewerkers.

Samen met andere schoolleiders ontwikkel je jezelf in ongeveer tien maanden tot sterke schoolleiders. Je start met een intakegesprek, waarin je jouw doelen aangeeft. Vervolgens maak je je alle basiskennis eigen in klassikale werkvormen en intervisiebijeenkomsten. Gedurende het leertraject houd je alle vorderingen bij in een portfolio. De belangrijkste casus: een verbetertraject op je eigen school.

In deze opleiding leer je:

 • De basis van financieel en personeelsbeleid, kwaliteitszorg, schoolcultuur en -structuur
 • Helder te communiceren en te reflecteren
 • Hoe je onderzoeken en omgevingsinformatie benut om leiderschap te versterken
 • Praktijkproblemen analyseren
 • Strategieën in te zetten
 • Slim om te gaan met conflicten en medewerkers te coachen

Je ontwikkelt jezelf en je onderwijsorganisatie op het gebied van:

 • Organisatiebewustzijn: sturen op school- en onderwijsorganisatie, personeel, facilitair en cultuur
 • Visiegerichtheid: opstellen en uitdragen van een visie
 • Omgevingsbewustzijn: vertalen van externe factoren naar de eigen school
 • Transformationeel, inspirerend, moreel en onderzoekend leiderschap
 • Hogere orde denken

Na afronding van de opleiding ontvang je het certificaat Basisbekwaam Schoolleider.

Reacties

‘Ik heb concreter en duidelijker voor ogen wie ik wil zijn als leider, maar zeer zeker ook als mens.’

‘De wijze waarop ik mijn visie vanuit mijn hoofd zo goed mogelijk op papier kan zetten, was verrijkend.’

‘Vooral met mijn critical friend praten over de concrete doelen bij zijn verbetertraject was waardevol.’

‘Ik ga veel zelfbewuster als locatieleider met mijn taken om, wordt inhoudelijk nu door kennis meer ondersteund.’

‘Intervisie was zeer nuttig; het advies heb ik de volgende dag meteen gebruikt.’

Aankomende opleidingsdata

Opmerking certificering

De leergang wordt uitgevoerd samen met NSO-CNA en is door het Schoolleidersregister PO erkend als gecertificeerde schoolleidersopleiding ten behoeve van de basisregistratie. Na afronding van de opleiding ontvang je het certificaat Basisbekwaam Schoolleider en kun je je bij het  Schoolleidersregister PO  laten registreren als register adjunct directeur (RADO).

In samenwerking met

Download de brochure

Contactpersoon

Marieke van Leeuwen
Programmamanager AVS Academie

m.vanleeuwen@avs.nl
030-2361010