Opleiding Schoolleider Basisbekwaam

Schoolleider zijn is een vak!

Ontwikkel jezelf tot een sterke schoolleider. Leg een solide basis om jouw taken goed te kunnen uitoefenen, nu en in de toekomst. Tijdens deze opleiding staan we naast je, kennen we de realiteit van het vak en werken we daar samen met jou naartoe.

Je leert hoe de school- en onderwijsorganisatie functioneert, qua personeelsmanagement, facilitair gezien en cultuur. Je verbetert je leidinggevende competenties, ontwikkelt een eigen visie en leert die uit te dragen. Je ontwikkelt je tot een leider die effectief communiceert én inspireert. Altijd vanuit een strategische positie, waarbij je rekening houdt met de omgeving van de school en belangen van alle medewerkers.

In  ongeveer tien maanden ontwikkel je jezelf tot sterke schoolleider. Je start met een intakegesprek waarin je jouw persoonlijke doelen aangeeft. Vervolgens maak je je alle basiskennis eigen in klassikale werkvormen en intervisiebijeenkomsten. Gedurende het leertraject houd je alle vorderingen bij in een portfolio. De belangrijkste casus: een verbetertraject op je eigen school.

In deze opleiding leer je:

 • De basis van financieel en personeelsbeleid, kwaliteitszorg, schoolcultuur en -structuur
 • Helder communiceren en reflecteren
 • Hoe je onderzoeken en omgevingsinformatie benut om leiderschap te versterken
 • Praktijkproblemen analyseren
 • Strategieën in te zetten
 • Slim om te gaan met conflicten en medewerkers te coachen

Je ontwikkelt jezelf en je onderwijsorganisatie op het gebied van:

 • Organisatiebewustzijn: sturen op school- en onderwijsorganisatie, personeel, facilitair en cultuur
 • Visiegerichtheid: opstellen en uitdragen van een visie
 • Omgevingsbewustzijn: vertalen van externe factoren naar de eigen school
 • Transformationeel, inspirerend, moreel en onderzoekend leiderschap
 • Hogere orde denken

Na afronding van de opleiding ontvang je het certificaat Basisbekwaam Schoolleider.

Reacties

‘Ik heb concreter en duidelijker voor ogen wie ik wil zijn als leider, maar zeer zeker ook als mens.’

‘De wijze waarop ik mijn visie vanuit mijn hoofd zo goed mogelijk op papier kan zetten, was verrijkend.’

‘Vooral met mijn critical friend praten over de concrete doelen bij zijn verbetertraject was waardevol.’

‘Ik ga veel zelfbewuster als locatieleider met mijn taken om, wordt inhoudelijk nu door kennis meer ondersteund.’

‘Intervisie was zeer nuttig; het advies heb ik de volgende dag meteen gebruikt.’

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Data

  De leergang bestaat uit 1 tweedaagse en 16 eendaagsen

  Startdatum: 8 januari 2025
  8 januari, 16 januari, 17 januari, 29 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, 21 mei, 4 juni, 18 juni,
  2 juli, 3 september, 17 september, 1 oktober, 5 november, 19 november, 3 december en 17 december 2025

  Prijs

  • Ledenprijs: € 6.445
  • Prijs: € 6.575

  Prijzen per 1 september 2024:

  • Ledenprijs: € 6.895
  • Prijs: € 6.895

  De AVS Academie behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

  Locatie

  AVS, Herenstraat 35, Utrecht

  tweedaagse: Flecther hotel Amersfoort

  Opbrengsten

  Na afloop van deze opleiding:

  • heb je meer inzicht in de cultuur en structuur van de
   schoolorganisatie;
  • heb je meer inzicht in personeelsbeleid, financieel beleid
   en kwaliteitszorg;
  • kan je data in en over de school benutten;
  • kan je kennisbronnen van buiten de school ontsluiten
   en benutten;
  • kan je praktijkproblemen analyseren;
  • beschik je over adequate communicatieve en reflectieve
   vaardigheden;
  • kan je coachen en omgaan met conflicten;
  • ontvang je het certificaat Basisbekwaam Schoolleider.

  Doelgroep

  Leerkrachten, adjunct-directeuren, IB’ers en coördinatoren met leiderschapsambities die zich willen ontwikkelen tot schoolleider. Je hebt voldoende ruimte en bevoegdheden om leiding te geven aan een verbetertraject in de eigen
  school.

  Certificering

  De opleiding wordt uitgevoerd samen met NSO-CNA en is door het Schoolleidersregister PO erkend als gecertificeerde schoolleidersopleiding ten behoeve van de basisregistratie. Na afronding van de opleiding ontvang je het certificaat Basisbekwaam Schoolleider en kun je je bij het  Schoolleidersregister PO  laten registreren als register adjunct directeur (RADO).

  Studiebelasting

  De studiebelasting van deze opleiding omvat 560 uren, in de vorm van bijeenkomsten, begeleidingsgesprekken, schoolbezoek, intervisiebijeenkomsten, de praktijkopdracht op de eigen school en zelfstudie..

  Kan ik in termijnen betalen?

  Het is mogelijk om in twee termijnen te betalen. Bij inschrijving kun je dit aangeven.