Leergang Waarderend leidinggeven

Effectief, waarderend en met plezier leidinggeven aan de kwaliteit van onderwijs én aan jezelf  

De schoolleider die in de basis handelt en spreekt vanuit waardering, maakt van het onderwijs een aantrekkelijke plek om te werken en te leren. Waarderend leidinggeven brengt positieve energie in de school, versterkt de kwaliteit en legt de basis voor een verbetercultuur binnen jouw organisatie.

Tijdens de leergang Waarderend Leidinggeven ontwerp je een waarderende manier van kwaliteitszorg. De focus ligt allereerst op het versterken van jouw waarderende grondhouding. Je eigent je de theorie van het waarderend actieonderzoek (Appreciative Inquiry) toe en ontwikkelt je vaardigheden in het voeren van een waarderend gesprek. Vervolgens bereid je een waarderend actieonderzoek voor en voert deze uit in de praktijk van je eigen school. Aan de hand van de uitkomsten van dit actieonderzoek reflecteer je op jouw perceptie en bestaande schoolconcept voor kwaliteit. Ten slotte verken je de transfermogelijkheden van het waarderend actieonderzoek in jouw onderwijspraktijk. Met het certificaat in handen kun je leiderschap zonder waarderend handelen niet langer voorstellen.

Wil je als bestuurder een krachtige impuls geven aan cultuurverandering binnen je stichting richting een waarderende aanpak van kwaliteitszorg? Overweeg of deze leergang een mooi incompany-traject is voor al jouw directeuren. Zo werk je aan een gezamenlijke taal en opdracht in leiderschap en zet je met elkaar de beweging in gang naar waarderend werken in je organisatie.

In deze leergang leer je:

 • tijdens intervisiemomenten reflecteren op je eigen onderzoekende en nieuwsgierige houding en handelen
 • vanuit meer inzicht in jezelf en de ander (Insights Discovery) jouw waarderende grondhouding te versterken en te anticiperen op de behoeften van teamleden en collega’s
 • hoe je een waarderend gesprek voert en waarderende intervisiemomenten met mededeelnemers in de eigen school kunt begeleiden
 • wat de theorie van waarderend actieonderzoek inhoudt (Appreciative Inquiry) en hoe je deze toepast in de praktijk
 • een waarderend actieonderzoek uitvoeren in de praktijk van jouw eigen school en op basis van de uitkomst volgende stappen te formuleren en beleidskeuzes te verantwoorden.
 • je onderwijsopdracht herformuleren en deze te vertalen naar een herontwerp van de kwaliteitszorg
 • de transfermogelijkheden van waarderend actie onderzoek toepassen en de opgedane inzichten over kwaliteitsmanagement te verankeren in de eigen school
 • je ervaring, inzichten en deskundigheid toepassen in gesprek met (de eigen) bestuurder(s) in een verkenning naar de transfermogelijkheden van waarderend actieonderzoek naar andere beleidsterreinen

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Doelgroep

  Leiders in het PO, VO en Speciaal Onderwijs. Je hebt ervaring met leidinggeven in het primair onderwijs en hebt een opleiding tot schoolleider afgerond.

  Data

  De leergang bestaat uit 5 eendaagsen, een tweedaagse (incl. overnachting) en 3 online bijeenkomsten.

  Statdatum 8 oktober 2024
  8 oktober, 14 oktober, 4 november, 26 november, 9 december 2024, 9 januari, 27 januari, 28 januari, 11 februari en 11 maart 2025

  Locatie

  Eendaagse: AVS, Herenstraat 35, Utrecht
  Tweedaagse: Fletcher hotel Nieuwegein

  Prijs

  • Ledenprijs: € 6.275
  • Prijs: € 6.495

  Prijzen per 1 september 2024:

  • Ledenprijs: € 7.195
  • Prijs: € 7.495

  De AVS Academie behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

  Studiebelasting

  240 uur, waarvan 183 voorbereidingsuren en 57 contacturen

  Certificering

  Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

  Professionaliseringsthema’s:

  • Persoonlijk leiderschap
  • Onderzoeksmatig werken
  • Kwaliteitsmanagement

  Herregistratiewaarde:

  • 100 punten

  Hoe kan ik mij inschrijven voor het aanbod van AVS Academie?

  Aanmelden voor één of meerdere open opleidingen, leergangen of trainingen kan via het inschrijfformulier.

  Bij een vraag inzake coaching of advies op maat stuur je een e-mail naar academie@avs.nl.

  Na inschrijving voor een open professionaliseringsaanbod ontvang je een bevestiging via e-mail. Als je deze niet ontvangt is het raadzaam contact op te nemen met de AVS via academie@avs.nl.

  Uiterlijk twee weken voor aanvang van het professionaliseringsaanbod ontvang je de uitnodiging en – apart verzonden – een factuur.

  Kan ik mijn inschrijving voor AVS Academie annuleren?

  Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de opleidingsadministratie via academie@avs.nl. Daarbij geldt dat vanaf het moment van inschrijving sprake is van een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Annulering vindt dan kosteloos plaats. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij AVS Academie binnenkomt. In alle andere gevallen zijn de volgende kosten verbonden aan annulering:

  • Bij annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: € 45,- administratiekosten;
  • Bij annulering minder dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: geen restitutie.

  Wel kan de deelnemer zich in alle gevallen door een collega laten vervangen.

  Bekijk onze algemene voorwaarden.

  Hoe werkt de wijze van certificeren Schoolleidersregister PO voor het aanbod van AVS Academie?

  Tot voorheen kon jij je als schoolleider laten herregistreren door het behalen van 3 verschillende professionaliseringsthema’s. Dit is per 17 november 2020 veranderd. Voor herregistratie heb je vanaf nu 100 punten nodig. Er is geen verplicht keuze pad via professionaliseringsthema’s meer. Je mag dus meerdere keren een leergang met hetzelfde professionaliseringsthema volgen.

  De leergangen van de AVS Academie hebben nu een herregistratiewaarde uitgedrukt in een percentage. 35 % herregistratiewaarde is bijvoorbeeld gelijk aan 35 punten. Zo kan je zelf een keuze maken in ons aanbod om aan je herregistratieplicht te voldoen. Bekijk ook onze opleidingslijn. Kijk voor meer informatie op de website van het Schoolleidersregister PO, www.schoolleidersregisterpo.nl

  Voor al onze leergangen en opleidingen geldt een aanwezigheidsplicht van 80%. Mocht je dit ondanks al je inspanningen niet redden dan ontvang je een ‘bewijs van deelname’ op de slotdag. Hiermee heb je geen recht op de herregistratiepunten voor het SRPO.

   Het is wel mogelijk om in overleg een vervangende opdracht of een terugkomdag te plannen (niet bij de prijs inbegrepen). Zo ontvang je toch je certificaat en ben je ook zeker van je herregistratiepunten!