‘De school als positieve ontwikkelplek voor iedereen’

Tijdens deze leergang nemen we jou als schoolleider mee op reis richting Positief Onderwijs: onderwijs in lijn met de ontwikkelingen in de huidige samenleving, waarbij de school in al haar facetten stimulerend is voor de ontwikkeling van alle betrokkenen. Welbevinden is daarbij de eerste voorwaarde. Je ervaart dat Positief Onderwijs eigenlijk een paar elementen toevoegt die vrij simpel zijn en tegelijkertijd enorm het verschil maken, met als resultaat dat de kramp verdwijnt en de school een bruisende plek wordt waar alle betrokkenen graag zijn. Hoe je hier leiding aan geeft, leer je op een dynamische en interactieve wijze. Je leert reden en richting geven aan deze verandering en te sturen op de voorwaardelijke cultuur.

De leergang is sterk persoonsgericht en praktijk gerelateerd. Dit zie je terug in de keuzes in uitwerking en bij de diverse opdrachten. We kijken zowel naar de interne organisatie als de buitenwereld (maatschappelijke ontwikkelingen en partijen waar je mee samenwerkt). Er is veel tijd en ruimte voor het delen van ervaringen, met andere deelnemers en in de eigen professionele omgeving.

In deze leergang leer je:

 • jezelf beter kennen, zoals je drijfveren en ambitie
 • je team- en schoolvisie toekomstgericht te verbinden met je persoonlijke visie
 • wat positief onderwijs inhoudt en hoe je Positief Onderwijs een succesvolle plek kan geven binnen de school
 • ideale omstandigheden te creëren waarin medewerkers zich ontwikkelen/hun ambities kunnen waarmaken
 • praktische tools (o.a. KOBWEB en SchoolWeb) en een ontwikkelscope te gebruiken om dit te bereiken
 • theoretische kennis in te zetten met betrekking tot de maatschappelijke verschuivingen in de afgelopen jaren en de positionering van het onderwijs hierbinnen
 • het ontwikkelen van een geïntegreerd Positief Onderwijs ontwikkelplan voor de toekomst

 

Je ontwikkelt jezelf en je organisatie op het gebied van:

 • het betrekken van stakeholders (o.a. ouderbetrokkenheid en pedagogisch partnerschap)
 • het inventariseren en analyseren van het huidige netwerk om de school heen, om van daaruit keuzes te maken voor welke vormen je wil (blijven) inzetten om een goede ontwikkelplek te creëren
 • het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, o.a. via ‘de 8 van Positief Onderwijs’, theorie van flow en welbevinden
 • anders organiseren en het leidinggeven aan verandering
 • leidinggeven aan een Positieve Onderwijs school
 • positieve psychologie, positieve gezondheid en positief communiceren
 • het creëren van een professionele school(team)cultuur
 • het vertalen van actuele (wetenschappelijke) inzichten, onderzoeken en literatuur naar de praktijk

Doelgroep
Schoolleiders en teamleiders in PO, S(B)O, VO.

Aankomende opleidingsdata

Opmerking certificering

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor het professionaliseringsthema:

 • Leidinggeven aan verandering

 

In samenwerking met

Download de brochure

Contactpersoon

Marieke van Leeuwen
Programmamanager AVS Academie

m.vanleeuwen@avs.nl
030-2361010