Leergang Positief Onderwijs voor schoolleiders

‘De school als positieve ontwikkelplek voor iedereen’

Hoe kunnen we daadwerkelijk aansluiten bij de unieke ontwikkeling van ieder kind? Ze dát laten doen waar ze aan toe zijn? Positief onderwijs is geen lespakket of trucje. Het is de mindset waarbij je, door anders organiseren en kijken, ruimte creëert om kinderen te laten leren en ontwikkelen vanuit welbevinden. Vanuit persoonlijk meesterschap, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek uit de positieve psychologie, bouwen we aan een gezamenlijke mindset van het team, zodat de school een ontwikkelplek wordt van alle betrokkenen.

Tijdens deze leergang nemen we jou als schoolleider mee op reis richting Positief Onderwijs: onderwijs in lijn met de ontwikkelingen in de huidige samenleving, waarbij de school in al haar facetten stimulerend is voor de ontwikkeling van alle betrokkenen. Welbevinden is daarbij de eerste voorwaarde. Je ervaart dat Positief Onderwijs eigenlijk een paar elementen toevoegt die vrij simpel zijn en tegelijkertijd enorm het verschil maken, met als resultaat dat de kramp verdwijnt en de school een bruisende plek wordt waar alle betrokkenen graag zijn. Hoe je hier leiding aan geeft, leer je op een dynamische en interactieve wijze. Je leert reden en richting geven aan deze verandering en te sturen op de voorwaardelijke cultuur.

De leergang is sterk persoonsgericht en praktijk gerelateerd. Dit zie je terug in de keuzes in uitwerking en bij de diverse opdrachten. We kijken zowel naar de interne organisatie als de buitenwereld (maatschappelijke ontwikkelingen en partijen waar je mee samenwerkt). Er is veel tijd en ruimte voor het delen van ervaringen, met andere deelnemers en in de eigen professionele omgeving.

In deze leergang leer je:

 • jezelf beter kennen, zoals je drijfveren en ambitie
 • je team- en schoolvisie toekomstgericht te verbinden met je persoonlijke visie
 • wat positief onderwijs inhoudt en hoe je Positief Onderwijs een succesvolle plek kan geven binnen de school
 • ideale omstandigheden te creëren waarin medewerkers zich ontwikkelen/hun ambities kunnen waarmaken
 • praktische tools (o.a. KOBWEB en SchoolWeb) en een ontwikkelscope te gebruiken om dit te bereiken
 • theoretische kennis in te zetten met betrekking tot de maatschappelijke verschuivingen in de afgelopen jaren en de positionering van het onderwijs hierbinnen
 • het ontwikkelen van een geïntegreerd Positief Onderwijs ontwikkelplan voor de toekomst

Je ontwikkelt jezelf en je organisatie op het gebied van:

 • het betrekken van stakeholders (o.a. ouderbetrokkenheid en pedagogisch partnerschap)
 • het inventariseren en analyseren van het huidige netwerk om de school heen, om van daaruit keuzes te maken voor welke vormen je wil (blijven) inzetten om een goede ontwikkelplek te creëren
 • het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, o.a. via ‘de 8 van Positief Onderwijs’, theorie van flow en welbevinden
 • anders organiseren en het leidinggeven aan verandering
 • leidinggeven aan een Positieve Onderwijs school
 • positieve psychologie, positieve gezondheid en positief communiceren
 • het creëren van een professionele school(team)cultuur
 • het vertalen van actuele (wetenschappelijke) inzichten, onderzoeken en literatuur naar de praktijk

Doelgroep
Schoolleiders en teamleiders in PO, S(B)O, VO.

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Data

  Deze leergang bestaat uit 3 eendaagsen

  Startdatum: 12 september 2024
  12 september, 3 oktober en 28 november 2024

  Prijs

  • Ledenprijs: € 2.545
  • Prijs: € 2.695

  Prijzen per 1 september 2024:

  • Ledenprijs: € 2.895
  • Prijs: € 2.995

  De AVS Academie behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

  Locatie

  Centraal in Utrecht

  Programma

  Dag 1 – Leidinggeven aan verandering

  • Jij als schoolleider: Inhoud geven aan een vitale visie en een professionele teamcultuur als voorwaarde voor Positief Onderwijs
  • Kernpunten van Positief Onderwijs Nederland
  • Context: positieve psychologie en positieve gezondheid
  • Theorie van Flow en Welbevinden; De 8 van Positief
   Onderwijs Nederland
  • Wat zijn jouw drijfveren als schoolleider?
  • Introductie KOBWEB & SchoolWeb
  • Bespreken SchoolWeb -> waar staat de school?
  • Hoe geef je leiding aan Positief Onderwijs binnen de school?
  • Hoe krijg je verbinding in je team? Visie en een professionele schoolcultuur als voorwaarden
  • Hoe stuur ik als leidinggevende op gedrag? De Kracht van professionele kwetsbaarheid

  Dag 2 – In relatie staan tot de omgeving
  Communicatie en organisatie.

  • Mogelijkheden van Positief Onderwijs in de praktijk
  • Individualisering in de samenleving versus de (dominante) rol van de overheid – De Toqueville & Weber
  • Hoe pas je Positief Onderwijs toe binnen de school en de bestaande cultuur en demografische achtergrond? De school als ontwikkelplek voor alle betrokkenen!
  • Ouderbetrokkenheid; Pedagogisch partnerschap als vanzelfsprekendheid binnen je school
  • Samenwerken met externe betrokkenen

  Dag 3 – Toekomstgericht onderwijs
  Betekenisvol en betrokken bezig zijn; de route naar een positieve school

  • Flow vanuit welbevinden en betrokkenheid
  • Wat veroorzaakt werkdruk en wat doe je ermee?
  • Positief vergaderen en communiceren
  • De inspectie als kans in plaats van bedreiging
  • Leiding geven aan kwaliteitszorg op een ‘positieve’ school
  • Aan de slag in je school: wat maakt Positief Onderwijs passend?

  Bij dit alles bieden we proven facts and experiences uit de praktijk van het onderwijs en de gezondheidszorg.

  Kenmerken

  Veel tijd en ruimte voor het delen van ervaringen (deelnemers
  onderling en in de eigen professionele omgeving);

  • Sterk persoonsgericht en praktijk gerelateerd: bij de keuzes in uitwerking en bij de voorbereidings- en toepassingsopdrachten richten we ons op zowel hoofd, hart als handen;
  • Mogelijke inzet van duo’s/sparringpartners en/of regionale intervisiegroepen;
  • Consequente proceslijn: Ik <-> de Ander (medewerker en team centraal) <-> de Situatie (school en omgeving centraal);
  • Kennisoverdracht op basis van actuele (wetenschappelijke) inzichten;
  • Combinaties vinden tussen disruptieve theorieën en het bestaande systeem;
  • Ontwikkeling van een geïntegreerd Positief Onderwijs ontwikkelplan voor de toekomst;
  • Afsluitend gesprek (optioneel) op locatie tussen je managementteam en trainer;
  • Je ontvangt na afloop een certificaat.

  Opbrengsten

  • Je hebt je ontwikkeld op het terrein van zelfkennis en bent daarmee in ‘ je kracht’ komen te staan; de persoon achter de schoolleider (wie ben ik, waar gaat het mij om, waar sta ik voor?).
  • Je hebt inzicht in de staat van welbevinden van de school
  • persoonlijke, team- en schoolvisie (incl. missie, waarden en overtuigingen, competenties, gedrag en omgeving) onderzocht en perspectiefrijk voor de toekomst uitgewerkt (wat wil ik, wat willen wij?).
  • Je hebt inzichten verkregen in succesfactoren voor ontwikkeling naar een Positieve Onderwijs school.
  • Je bent in staat de bereikte ontwikkeling van je medewerkers vast te houden.
  • Je weet hoe je de ideale omstandigheden creëert om samen te kunnen werken aan het realiseren van ambities.
  • Je krijgt praktische tools om deze ideale omstandigheden uit te voeren vanuit de volgende
   uitgangspunten: koers, talent en droom, ambitie, werk en rol.
  • Je weet hoe je effectief een ontwikkelscope kunt inzetten en uitvoeren op teamniveau en op individueel niveau

  Doelgroep

  Schoolleiders en teamleiders in PO, S(B)O, VO.

  Certificering

  Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

  Professionaliseringsthema’s:

  • Verandermanagement
  • Visiegestuurd onderwijs

  Herregistratiewaarde:

  • 35 punten

  Studiebelasting

  De studiebelasting van deze leergang omvat 75 uren, waarvan:

  • Voorbereiding: 21 uur
  • Contacturen: 24 uur
  • Overige uren: 30 uur