‘De school als positieve ontwikkelplek voor iedereen’

Tijdens deze leergang nemen we jou als schoolleider mee op reis richting Positief Onderwijs: onderwijs in lijn met de ontwikkelingen in de huidige samenleving, waarbij de school in al haar facetten stimulerend is voor de ontwikkeling van alle betrokkenen. Welbevinden is daarbij de eerste voorwaarde. Je ervaart dat Positief Onderwijs eigenlijk een paar elementen toevoegt die vrij simpel zijn en tegelijkertijd enorm het verschil maken, met als resultaat dat de kramp verdwijnt en de school een bruisende plek wordt waar alle betrokkenen graag zijn. Hoe je hier leiding aan geeft, leer je op een dynamische en interactieve wijze. Je leert reden en richting geven aan deze verandering en te sturen op de voorwaardelijke cultuur.

De leergang is sterk persoonsgericht en praktijk gerelateerd. Dit zie je terug in de keuzes in uitwerking en bij de diverse opdrachten. We kijken zowel naar de interne organisatie als de buitenwereld (maatschappelijke ontwikkelingen en partijen waar je mee samenwerkt). Er is veel tijd en ruimte voor het delen van ervaringen, met andere deelnemers en in de eigen professionele omgeving.

In deze leergang leer je:

 • jezelf beter kennen, zoals je drijfveren en ambitie
 • je team- en schoolvisie toekomstgericht te verbinden met je persoonlijke visie
 • wat positief onderwijs inhoudt en hoe je Positief Onderwijs een succesvolle plek kan geven binnen de school
 • ideale omstandigheden te creëren waarin medewerkers zich ontwikkelen/hun ambities kunnen waarmaken
 • praktische tools (o.a. KOBWEB en SchoolWeb) en een ontwikkelscope te gebruiken om dit te bereiken
 • theoretische kennis in te zetten met betrekking tot de maatschappelijke verschuivingen in de afgelopen jaren en de positionering van het onderwijs hierbinnen
 • het ontwikkelen van een geïntegreerd Positief Onderwijs ontwikkelplan voor de toekomst

Je ontwikkelt jezelf en je organisatie op het gebied van:

 • het betrekken van stakeholders (o.a. ouderbetrokkenheid en pedagogisch partnerschap)
 • het inventariseren en analyseren van het huidige netwerk om de school heen, om van daaruit keuzes te maken voor welke vormen je wil (blijven) inzetten om een goede ontwikkelplek te creëren
 • het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, o.a. via ‘de 8 van Positief Onderwijs’, theorie van flow en welbevinden
 • anders organiseren en het leidinggeven aan verandering
 • leidinggeven aan een Positieve Onderwijs school
 • positieve psychologie, positieve gezondheid en positief communiceren
 • het creëren van een professionele school(team)cultuur
 • het vertalen van actuele (wetenschappelijke) inzichten, onderzoeken en literatuur naar de praktijk

Doelgroep
Schoolleiders en teamleiders in PO, S(B)O, VO.

Aankomende opleidingsdata

Opmerking certificering

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

Professionaliseringsthema’s:

 • Verandermanagement
 • Visiegestuurd onderwijs

Herregistratiewaarde:

 • 35%

In samenwerking met

Download de brochure

Contactpersoon

Marieke van Leeuwen
Programmamanager AVS Academie

m.vanleeuwen@avs.nl
030-2361010

Veelgestelde vragen over deze opleiding

Hoe werkt de nieuwe wijze van certificeren Schoolleidersregister PO voor het aanbod van de AVS Academie?

Tot voorheen kon jij je als schoolleider laten herregistreren door het behalen van 3 verschillende professionaliseringsthema’s. Dit is per 17 november 2020 veranderd. Voor herregistratie heb je vanaf nu 100 punten nodig. Er is geen verplicht keuze pad via professionaliseringsthema’s meer. Je mag dus meerdere keren een leergang met hetzelfde professionaliseringsthema volgen. De leergangen van de AVS Academie hebben nu een herregistratiewaarde uitgedrukt in een percentage. 35 % herregistratiewaarde is bijvoorbeeld gelijk aan 35 punten. Zo kan je zelf een keuze maken in ons aanbod om aan je herregistratieplicht te voldoen. Bekijk ook onze opleidingslijn. Kijk voor meer informatie op de website van het Schoolleidersregister PO, www.schoolleidersregisterpo.nl

Hoe kan ik mij inschrijven voor het aanbod van de AVS Academie?

Aanmelden voor één of meerdere open opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses of (lerende) netwerken kan via het inschrijfformulier.

Bij een vraag inzake coaching & mediation of advies op maat stuur je een e-mail naar adviesopmaat@avs.nl.

Na inschrijving voor een open professionaliseringsaanbod ontvang je een bevestiging via e-mail. Als je deze niet ontvangt is het raadzaam contact op te nemen met de AVS via academie@avs.nl.

Uiterlijk twee weken voor aanvang van het professionaliseringsaanbod ontvang je de uitnodiging en – apart verzonden – een factuur.

Kan ik mijn inschrijving voor de AVS Academie annuleren?

Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de opleidingsadministratie via academie@avs.nl. Daarbij geldt dat vanaf het moment van inschrijving sprake is van een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Annulering vindt dan kosteloos plaats. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij de AVS Academie binnenkomt. In alle andere gevallen zijn de volgende kosten verbonden aan annulering:

 • Bij annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: € 45,- administratiekosten;
 • Bij annulering minder dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: geen restitutie.

Je kan je natuurlijk in alle gevallen door een collega laten vervangen.

Wat is inbegrepen bij de prijs van het aanbod van de AVS Academie?

AVS-leden profiteren van aantrekkelijke kortingen met betrekking tot deelname aan open professionaliseringsaanbod. In alle prijzen voor trainingen en opleidingen zijn koffie en thee, lunch en materialen inbegrepen, tenzij anders vermeld. Prijzen voor de meerdaagse trainingen zijn inclusief koffie en thee, lunch, diner en overnachting op basis van een eenpersoonskamer en ontbijt.