Mentortraject

Het mentoringprogramma van AVS brengt schoolleiders uit het basisonderwijs samen als mentoren en mentee’s. Een uniek traject waarbij ervaren directeuren hun kennis en expertise inzetten om startende collega’s te begeleiden in hun professionele ontwikkeling. De door AVS opgeleide en gecertificeerde mentor inspireert, ondersteunt, daagt uit en versterkt de mentee in leiderschap. Zo bouwen ze samen aan een zelfbewuste en professionele beroepsgroep van schoolleiders die van betekenis is voor de kwaliteit van onderwijs.

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Hoe word ik mentor?

  Iedere ervaren schoolleider (po), lid of geen lid van AVS, kan zich aanmelden als mentor. Hiermee ga je een nieuwe uitdaging aan waarin ook jij werkt aan je eigen professionele groei. Je doorloopt een opleiding die je als gecertificeerd mentor afsluit en die je kunt gebruiken voor je herregistratie bij het Schoolleidersregister PO. Met het opleidingstraject krijg je nog beter zicht op waar jouw talenten liggen. Je gaat aan de slag met je kennis en vaardigheden op het gebied van coaching en mentoring, waarbij je voortdurend reflecteert op je eigen handelen. Je verdiept je kennis van actuele ontwikkelingen en beleid in het onderwijs. Zo heb je alles in huis om bij te dragen aan de professionele ontwikkeling van jouw (startende) collega.

  Hoe word ik mentee?

  Iedereen, lid of geen lid van AVS, kan zich aanmelden als mentee. Voorwaarde is dat je schoolleider in het basisonderwijs bent met maximaal vijf jaar ervaring. Je neemt graag verantwoordelijkheid over je eigen leren en wilt groeien in leiderschap. Een ervaren vakgenoot van wie je begeleiding, aanmoediging en uitdaging ontvangt, is meer dan welkom. Wanneer je je aanmeldt als mentee, ga je aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling en vergroot je je impact als schoolleider. Je verdiept je kennis en werkt aan je vaardigheden. Je ontdekt waar je staat in relatie tot je werkomgeving en leert omgaan met alle betrokkenen in je schoolgemeenschap. Zelfmanagement en zelfzorg zijn hierbij belangrijke thema’s. Tot slot werk je aan een strategisch effectief beleid voor jouw schoolgemeenschap en krijg je handvaten om dit te realiseren.

  Programma

  Match
  Het AVS mentoring-team kijkt naar de ervaring en expertise van de mentor, diens TMA DNA en 360 graden feedback, het ontwikkelingsvraagstuk van de mentee en maakt op basis daarvan een zo goed mogelijke match tussen een ervaren en startende directeur. Hierbij wordt rekening gehouden met de context en geografische locatie. Mentor en mentee werken bij voorkeur niet onder hetzelfde bestuur.

  Traject
  Zodra de match tussen mentor en mentee gemaakt is, spreken zij af voor een eerste kennismaking. Tijdens die ontmoeting wordt in overleg een maandelijkse mentorsessie van twee uur gepland, gedurende een jaar. Tussentijdse contactmomenten worden uiteraard niet ontmoedigd. De maandelijkse ontmoetingen zijn bij voorkeur onsite. Aan het einde van het mentorjaar presenteren mentor en mentee gezamenlijk het doorlopen proces aan de mentortrainers van AVS.

  Stappenplan en tijdpad

  → Stap 1
  Bij interesse meld je je aan via de aanmeldknop boven of onderaan de pagina.

  Het wordt erg gewaardeerd als je zelf een mentee uit je netwerk meebrengt. Deze mentee wordt gekoppeld aan een andere mentor die ook deelneemt aan de opleiding.

  → Stap 2
  Aan de hand van jou gegevens op het inschrijfformulier wordt er gekeken of je beschikt over het juiste competentieprofiel. Dan word je uitgenodigd voor een intakegesprek en voor het invullen van de Talenten Motivatie Analyse (TMA) en een 360 graden feedback.

  → Stap 3
  Na een succesvolle intake begin je aan het mentor opleidingstraject. Je volgt een driedaagse mentortraining samen met de andere mentoren. Hierna wordt je gekoppeld aan een mentee.

  → Stap 4
  Er volgt een startbijeenkomst voor alle mentoren en mentee’s.

  → Stap 5
  Het mentor-traject wordt afgesloten met een presentatie door mentor en mentee (1 dagdeel).

  Praktische informatie (prijs, data, locatie etc.)

  Prijs mentor

  • € 2.795 (leden)
  • € 2.995 (niet-leden)

  Prijs mentee

  • Gratis deelname
  • Optioneel: Talenten Motivatie Analyse (TMA) met uitleg en bijbehorend gesprek, € 500,-

  Aantal dagen

  • Deze leergang bestaat uit vijf dagen

  Data en locatie

  • Driedaagse mentortraining voor mentoren
   Datum: 8, 9 en 10 januari 2025
   Locatie: Heische Hoeve in Loosbroek

  • Startbijeenkomst mentoren en mentees
   Datum: maandag 3 maart 2025
   Locatie: n.t.b.
  • Twee intervisiemiddagen voor mentoren en mentees
   Datum: n.t.b.
   Locatie: n.t.b.
  • Slotbijeenkomst met presentatie voor mentoren en mentees
   Datum: n.t.b.
   Locatie: n.t.b.

  Meer informatie over de academie en inschrijving vind je bij onze veel gestelde vragen (opent in een nieuw venster)

  AVS behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

  Waarom dit traject?

  Sterke schooldirecteuren zorgen voor sterke scholen waar kinderen goed worden voorbereid op de toekomst. Meer dan ooit zijn zij nodig, nu het onderwijs in Nederland kampt met grote personeelstekorten en de onderwijskwaliteit onder druk staat. Uitdagingen waarbij de rol van de schoolleider cruciaal en onmisbaar is om het tij te keren. Maar ook het tekort aan schoolleiders neemt alleen maar toe en is op dit moment met 13,6% onaanvaardbaar groot. Dit betekent dat AVS de hoogste prioriteit geeft aan het terugdringen hiervan. Er moeten zoveel mogelijk directeuren komen, blijven én kunnen groeien in hun vak! Dat is onze missie en ambitie.

  Met dit mentoringprogramma  weten schoolleiders zich gesteund en gewaardeerd als professionals. Ervaren directeuren zetten hun waardevolle kennis en expertise in om startende collega’s te begeleiden in hun professionele ontwikkeling. Dit maakt van hen betere leiders die van betekenis zijn voor de onderwijskwaliteit en voorkomt dat nieuwe schoolleiders vroegtijdig afhaken.

  AVS heeft zich hierbij laten inspireren door het Centre for School Leaderschip (CSL) in Ierland. Een aantal jaar geleden speelden daar verglijkbare problemen als nu in Nederland. Ierland heeft het tij weten te keren door een reeks van maatregelen, waaronder de start van een mentoringprogramma voor nieuwe schoolleiders in het PO.

  Wat leer je?

  Leerdoelen Schoolleidersregister PO

  • Persoonlijk leiderschap
  • Verandermanagement

  Herregistratiewaarde: 50 punten

  Wat leer je?

  1. De deelnemer reflecteert op eerder- én nieuwverworven gedachtengoed en zijn eigen handelen aan de hand van de ingevulde TMA en 360 graden feedback en verbindt deze aan de waarden van en persoonlijke inzet in het mentorproces.
  2. De deelnemer geeft vorm aan zijn/haar eigen rol in het traject van mentoring, en is in staat op zijn eigen rol hierop te reflecteren en ontwikkelpunten aan te dragen.
  3. De deelnemer implementeert de uitkomsten van de TMA en de 360 graden feedback weet wat hij/zij  daarmee wil bereiken (voor het onderwijs maar ook voor de situatie van de mentee) en wat voor mentor hij/zij is.
  4. De mentor voert de opgedane kennis over weerstand in de praktijk uit: hij/zij heeft inzicht in weerstand en weet dat weerstand informatie in zich heeft en kan hiermee constructief omgaan.
  5. De mentor weet d.m.v. mentoring individuele situaties toe te passen in een benadering richting mentee en kan deze vertalen naar de werkpraktijk van de mentee.
  6. De mentor reflecteert op zijn eigen vaardigheden t.a.v. mentoring en brengt veranderingen aan waar nodig. Vervolgens reflecteert de mentor op het effect van deze aanpassingen gericht op verbeteringen op niveau van de mentee en op schoolniveau en past zijn handelen wederom aan als dat passend is. 
  7. De mentor heeft kennis en inzicht in veranderprocessen  en implementeert deze in de begeleiding van de mentee.