Leidinggeven aan een Klassewerkplek

Op een klassewerkplek werkt men hard aan het werkgeluk van alle medewerkers

Scholen met een hoog werkgeluk hebben minder vacatures, minder ziekteverzuim en vaker goed onderwijs. In deze leergang gaan we op basis van de rapportage van het onderzoeksinstrument van Klassewerkplek aan de slag met het versterken van het werkgeluk op de eigen school. Waar ligt nog ruimte om te groeien en hoe kan die groei worden gerealiseerd? Wat is er nodig om dit te bereiken? Dit en meer komt aan bod in onze leergang waar we per thema inzoomen op de mogelijkheden en good practices aan bod laten komen.

De leergang is een samenwerking tussen de AVS, Onderwijs Maak Je Samen en Klassewerkplek van Paul Baan. De inhoud van de leergang wordt verzorgd door één vaste docent en door verschillende gastdocenten zoals experts van het Vervangersfond/participatiefonds en door Brigit van Rossum.

Middels (gast)colleges, intervisie, expert-interview en verschillende andere werkvormen zullen de deelnemers werken aan een op de eigen school gericht “Plan van Aanpak” om daar het werkgeluk te vergoten. Het onderzoeksinstrument van Klassewerkplek zorgt voor het cyclische proces waardoor kwaliteit gewaarborgd wordt. Het tijdspad is zo opgesteld dat het instrument en deze leergang elkaar versterken.

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Opbrengsten

  Het lerarentekort is voor iedereen in het onderwijs voelbaar. Het onderwijs staat voor de opdracht om zoveel mogelijk leerkrachten aan zich te binden en dat terwijl de uitstroom nog nooit zo hoog is geweest als nu.

  Leerkrachten kunnen gaan werken waar ze willen en zullen kiezen voor de fijnste werkplekken. Het is aan de scholen zelf om werk te maken van goed werkgeverschap.

  Naast de uitbreiding van kennis over leidinggeven zal de kennis over jezelf als leidinggevende groeien. Daarnaast zal de school verrijkt worden met een concreet plan van aanpak om meer “werkgeluk” te creëren en zal de peiling naar Werkgeluk van Klassewerkplek voor de school meer inhoud en waarde krijgen.

  Doel

  Een goede werkplek kent verschillende uitingsvormen maar heeft als algemeen kenmerk dat mensen werkgeluk ervaren. Middels deze leergang worden de verschillende facetten uitgediept die een bijdrage leveren aan meer werkgeluk bij alle medewerkers van een school, ook aan het werkgeluk van de schoolleider.

  Doelgroep

  Schoolleiders, leidinggevenden, IB-ers, leerkrachten in het primair onderwijs.

  Prijs

  • Ledenprijs: € 5.495
  • Prijs: € 5.795

  AVS behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

  Data en locatie

  Deze bestaat uit 5 eendaagsen

  Startdatum: 7 juni 2024
  7 juni, 21 juni, (er volgen zo snel mogelijk nog 4 lesdagen in het volgend schooljaar)

  Locatie: Fletcher Hotel Nieuwegein

  Certificering

  Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de vijfjaarlijkse herregistratie.

  Professionaliseringsthema’s:

  • Aandacht voor professionele ontwikkeling van leerkrachten
  • Leidinggeven aan leren
  • Onderwijsinrichting en schoolorganisatie
  • Persoonlijk leiderschap

  Herregistratiewaarde:

  • 90 punten

  Studiebelasting

  De studiebelasting van deze leergang omvat 166 uren, waarvan:

  • Contacturen: 40 uur 
  • Zelfstudie: 70 uur
  • Praktijkopdrachten: 40 uur
  • Peerfeedback: 16 uur

  Over de docent

  Roel Paridaans
  Roel Paridaans heeft een ruime ervaring als schoolleider op een basisschool die al  vele jaren het predicaat Klassewerkplek heeft mogen ontvangen. Daarnaast werkt hij als kerndocent bij OMJS aan de opleiding toekomstbewust schoolleider vakbekwaam. De rode draad in zijn werk is de combinatie van Gespreid Leiderschap, ruimte geven en ruimte maken. Met als resultaat collega’s die een hoge mate van werkgeluk ervaren.