Leergang Verbetercultuur

Overwin weerstand en inspireer verandering binnen je team 

 • Verbeter de organisatiestructuur en teamdynamiek met een concreet actieplan 
 • Ontvang tools en leer over effectieve strategieën voor veranderingsmanagement en teammotivatie 
 • Overwin uitdagingen op het gebied van onderwijsinnovatie, personeelsbeleid en het omgaan met weerstand

Een cultuur op school waar leren de kern is, voor iedereen. In zo’n organisatie wil jij graag leidinggeven en zo’n werkplek gun je jouw collega’s en leerlingen. In deze leergang krijg je praktische handvatten om zo’n cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ via de bewezen aanpak van stichting leerKRACHT te creëren op school. Stap voor stap ga je zelf aan de slag en neem je op een natuurlijke wijze jouw team mee.

Hierdoor oefen je met leidinggeven aan de verandering naar een cultuur van continu verbeteren. Een verbetercultuur heeft een leider die overtuigd is van deze manier van werken en collega’s daarbij inspireert. Die hierbij het goede voorbeeld geeft en de vaardigheden heeft om deze cultuur te bewerkstelligen. Daarnaast kan deze leider de systemen en processen inrichten om het team in staat te stellen samen het onderwijs verder te verbeteren.

Leestip!

Het recente blog ‘Ik voel me onveilig’, een must-read over het thema schoolcultuur voor elke betrokken schoolleider!

Opbouw leergang

Deze unieke leergang bestaat uit lesdagen en vaste leergroepen waarbij het geleerde wordt getoetst in de praktijk:

 1. 5 lesdagen waarin we onder andere een bedrijf (bijv. Miele, Bol.com, Rabobank) én een leerKRACHT-school bezoeken. Hier doen we inspiratie op die we gelijk omzetten in kleine experimenten die je op je eigen school gaat uitvoeren.
 2. Tijdens de leergang maak je het geleerde eigen door praktijkervaring op te doen middels experimenten en het samen leren in een vaste minicirkel (4 keer à 3 uur plus reistijd) van 3 schoolleiders. De minicirkels starten na lesdag 1 en vinden daarna altijd plaats tussen 2 lesdagen. De reistijd wordt bepaald door de locatie van de scholen waarmee je een minicirkel vormt.

Leerdoelen

Door deelname werk je aan de volgende doelen:

 • Ik kan mijn eigen ontwikkelpunten identificeren aan de hand van het Verandermodel.
 • Ik formuleer de visie/ambitie van school samen met het team, met input van belanghebbenden en gebaseerd op relevante gegevens/data, zodat het een gedeelde visie is die gekoppeld is aan de doelstelling van school en het bestuur.
 • Ik weet dat een goed veranderverhaal belangrijk is om het team mee te krijgen in de verandering naar een verbetercultuur, heb inhoudelijk een persoonlijk en overtuigend veranderverhaal en weet dit verhaal als leider inspirerend en stevig neer te zetten.
 • Ik kan het team begeleiden bij het vertalen van de visie naar hun eigen handelen op de werkvloer.
 • Ik begrijp hoe de leerKRACHT-aanpak zorgt voor het samen ontwikkelen van een verbetercultuur op school, kan de methodiek toepassen en kan deze voorleven en uitleggen aan het team. Ik ben een rolmodel in een cultuur van continu verbeteren.
 • Ik stuur de cultuurverandering door gesprekken met het team te voeren, weerstand binnen het team te overwinnen en gericht naar ideeën te zoeken.
 • Ik structureer de organisatie zodanig dat het team wordt gefaciliteerd om te werken aan een cultuur van elke dag samen een beetje beter.
 • Ik ben gericht op het denken vanuit de leerling en ben in staat het team zich te laten richten op het creëren van waarde en betekenis voor de leerling. Ik stimuleer het team om feedback te vragen aan leerlingen voor nieuwe veranderingen en verbeterideeën.
 • Ik pas collectief leren toe: leren van en met elkaar in een minicirkel van 3 schoolleiders. Ik leer over mezelf door anderen. Ik vraag en geef feedback op elkaars experimenten opgezet vanuit de lesdagen.
 • Ik geef input aan het verbeterproces om veranderingen te borgen en bouw vanuit het Verandermodel een cultuur van continu verbeteren verder uit op mijn school.

Doelgroep

Schoolleiders die met een cultuur van continu verbeteren, werkplezier en leerling-betrokkenheid de onderwijskwaliteit willen vergroten en die persoonlijk nog niet met LeerKRACHT hebben gewerkt. De leergang staat ook open voor professionals uit het zorgteam zoals de intern begeleider, zorg coördinator / kennis coördinator.

Verandermodel

 

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Data

  De leergang bestaat uit 5 eendaagsen.

  Startdatum: 4 oktober 2024
  4 oktober, 15 november 2024, 10 januari, 7 februari en 21 maart 2025

  Prijs

  • Ledenprijs: € 2.895
  • Prijs: € 2.995

  De AVS Academie behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

  Locatie

  De lesdagen (dag 1, 3 en 4) vinden plaats in het Fletcher hotel in Amersfoort. De locatie voor de bijeenkomsten met de twee schoolleiders waarmee je een minicirkel vormt, is afhankelijk van de scholen waar jullie werkzaam zijn.

  Opbouw

  Deze unieke leergang bestaat uit lesdagen en vaste leergroepen
  waarbij het geleerde wordt getoetst in de praktijk:

  1. 5 lesdagen waarin we onder andere een bedrijf (bijv.
   Miele, Bol.com, Rabobank) én een leerKRACHT-school
   bezoeken. Hier doen we inspiratie op die we gelijk
   omzetten in kleine experimenten die je op je eigen school
   gaat uitvoeren.
  2. Tijdens de leergang maak je het geleerde eigen door
   praktijkervaring op te doen middels experimenten en
   het samen leren in een vaste minicirkel (4 keer à 3 uur
   plus reistijd) van 3 schoolleiders. (De minicirkels starten
   na lesdag 1 en vinden daarna altijd plaats tussen 2
   lesdagen.)

  Leerdoelen

  Door deelname werkt de schoolleider aan de volgende doelen:

  • Ik kan mijn eigen ontwikkelpunten identificeren aan de hand van het Verandermodel.
  • Ik formuleer de visie/ambitie van school samen met het team, met input van belanghebbenden en gebaseerd op relevante gegevens/data, zodat het een gedeelde visie is die gekoppeld is aan de doelstelling van school en het bestuur.
  • Ik weet dat een goed veranderverhaal belangrijk is om het team mee te krijgen in de verandering naar een verbetercultuur, heb inhoudelijk een persoonlijk en overtuigend veranderverhaal en weet dit verhaal als leider inspirerend en stevig neer te zetten.
  • Ik kan het team begeleiden bij het vertalen van de visie naar hun eigen handelen op de werkvloer.
  • Ik begrijp hoe de leerKRACHT-aanpak zorgt voor het samen ontwikkelen van een verbetercultuur op school, kan de methodiek toepassen en kan deze voorleven en uitleggen aan het team. Ik ben een rolmodel in een cultuur van continu verbeteren.
  • Ik stuur de cultuurverandering door gesprekken met het team te voeren, weerstand binnen het team te overwinnen en gericht naar ideeën te zoeken.
  • Ik structureer de organisatie zodanig dat het team wordt gefaciliteerd om te werken aan een cultuur van elke dag samen een beetje beter.
  • Ik ben gericht op het denken vanuit de leerling en ben in staat het team zich te laten richten op het creëren van waarde en betekenis voor de leerling. Ik stimuleer het team om feedback te vragen aan leerlingen voor nieuwe veranderingen en verbeterideeën.
  • Ik pas collectief leren toe: leren van en met elkaar in een minicirkel van 3 schoolleiders. Ik leer over mezelf door anderen. Ik vraag en geef feedback op elkaars experimenten opgezet vanuit de lesdagen.
  • Ik geef input aan het verbeterproces om veranderingen te borgen en bouw vanuit het Verandermodel een cultuur van continu verbeteren verder uit op mijn school.

  Voor wie is de leergang?

  De leergang richt zich op schoolleiders die met een cultuur van continu verbeteren, werkplezier en leerling-betrokkenheid de onderwijskwaliteit willen vergroten en die persoonlijk nog niet met LeerKRACHT hebben gewerkt. Deze leergang is vooral geschikt als je vastberaden bent om een positieve en blijvende impact te maken op jouw schoolcultuur. Ideaal voor leiders die praktische tools en diepgaande inzichten zoeken om weerstand binnen het team om te buigen naar betrokkenheid en innovatie. 

  De leergang is ook geschikt voor professionals uit het zorgteam zoals de intern begeleider, zorg coördinator / kennis coördinator. 

  Vergelijk leergangen
  Onderstaande leergang bieden allemaal methodieken en inzichten die jou helpen om effectiever leiding te geven, teambetrokkenheid te vergroten, en een coöperatieve en motiverende omgeving te creëren. Maar wat zijn de verschillen? 

  Certificering

  Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

  Professionaliseringsthema’s:

  • Verandermanagement
  • Visiegestuurd onderwijs

  Herregistratiewaarde:

  • 35 punten

  Studiebelasting

  De studiebelasting van deze leergang omvat 80 uren, waarvan:

  • Contacturen: 35 uur
  • Praktijkuren: 33 uur
  • Overige uren: 12 uur

  12 uur in minicirkel reflecteren op experimenten/praktijkopdrachten op jouw school in relatie tot het geleerde tijdens de lesdagen en geformuleerde succescriteria.

  Voor deze leergang is het geoorloofd één dag te missen.
  Bij de minicirkels wordt 100% deelname verwacht.