Realiseer met je team meer werkplezier, betrokken leerlingen en beter onderwijs!

Een cultuur op school waar leren de kern is, voor iedereen. In zo’n organisatie wil jij graag leidinggeven en zo’n werkplek gun je jouw collega’s en leerlingen.

In deze leergang krijg je praktische handvatten om zo’n cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ via de bewezen aanpak van stichting leerKRACHT te creëren op school. Stap voor stap ga je zelf aan de slag en neem je op een natuurlijke wijze jouw team mee.
Hierdoor oefen je met leidinggeven aan de verandering naar een cultuur van continu verbeteren. Een verbetercultuur heeft een leider die overtuigd is van deze manier van werken en collega’s daarbij inspireert. Die hierbij het goede voorbeeld geeft en de vaardigheden heeft om deze cultuur te bewerkstelligen. Daarnaast kan deze leider de systemen en processen inrichten om het team in staat te stellen samen het onderwijs verder te verbeteren.

Opbouw leergang

Deze unieke leergang bestaat uit lesdagen en vaste leergroepen waarbij het geleerde wordt getoetst in de praktijk:

 1. 5 lesdagen waarin we onder andere een bedrijf (bijv. Miele, Bol.com, Rabobank) én een leerKRACHT-school bezoeken. Hier doen we inspiratie op die we gelijk omzetten in kleine experimenten die je op je eigen school gaat uitvoeren.
 2. Tijdens de leergang maak je het geleerde eigen door praktijkervaring op te doen middels experimenten en het samen leren in een vaste minicirkel (4 keer à 3 uur plus reistijd) van 3 schoolleiders. (De minicirkels starten na lesdag 1 en vinden daarna altijd plaats tussen 2 lesdagen)

Leerdoelen

Door deelname werk je aan de volgende doelen:

 • Ik kan mijn eigen ontwikkelpunten identificeren aan de hand van het Verandermodel.
 • Ik formuleer de visie/ambitie van school samen met het team, met input van belanghebbenden en gebaseerd op relevante gegevens/data, zodat het een gedeelde visie is die gekoppeld is aan de doelstelling van school en het bestuur.
 • Ik weet dat een goed veranderverhaal belangrijk is om het team mee te krijgen in de verandering naar een verbetercultuur, heb inhoudelijk een persoonlijk en overtuigend veranderverhaal en weet dit verhaal als leider inspirerend en stevig neer te zetten.
 • Ik kan het team begeleiden bij het vertalen van de visie naar hun eigen handelen op de werkvloer.
 • Ik begrijp hoe de leerKRACHT-aanpak zorgt voor het samen ontwikkelen van een verbetercultuur op school, kan de methodiek toepassen en kan deze voorleven en uitleggen aan het team. Ik ben een rolmodel in een cultuur van continu verbeteren.
 • Ik stuur de cultuurverandering door gesprekken met het team te voeren, weerstand binnen het team te overwinnen en gericht naar ideeën te zoeken.
 • Ik structureer de organisatie zodanig dat het team wordt gefaciliteerd om te werken aan een cultuur van elke dag samen een beetje beter.
 • Ik ben gericht op het denken vanuit de leerling en ben in staat het team zich te laten richten op het creëren van waarde en betekenis voor de leerling. Ik stimuleer het team om feedback te vragen aan leerlingen voor nieuwe veranderingen en verbeterideeën.
 • Ik pas collectief leren toe: leren van en met elkaar in een minicirkel van 3 schoolleiders. Ik leer over mezelf door anderen. Ik vraag en geef feedback op elkaars experimenten opgezet vanuit de lesdagen.
 • Ik geef input aan het verbeterproces om veranderingen te borgen en bouw vanuit het Verandermodel een cultuur van continu verbeteren verder uit op mijn school.

Verandermodel

Dit is een fysieke leergang waarbij een hybride lesdag niet mogelijk is i.v.m. verlies van impact op de scholen.

Indien een lesdag niet door kan gaan i.v.m. de door het RIVM opgestelde regels, zullen de dagen worden doorgeschoven.

Aankomende opleidingsdata

Opmerking certificering

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

Professionaliseringsthema’s:

 • Verandermanagement
 • Visiegestuurd onderwijs

Herregistratiewaarde:

 • 35%

Voor deze leergang is het geoorloofd één dag te missen.
Bij de minicirkels wordt 100% deelname verwacht.

Zie ook: ‘Feedback werkt alleen als het veilig is’

In samenwerking met

Download de brochure

Contactpersoon

Dianne FrankeDianne Franke
Programmamanager AVS Academie
d.franke@avs.nl
030-2361010

 

Veelgestelde vragen over deze opleiding

Hoe werkt de nieuwe wijze van certificeren Schoolleidersregister PO voor het aanbod van de AVS Academie?

Tot voorheen kon jij je als schoolleider laten herregistreren door het behalen van 3 verschillende professionaliseringsthema’s. Dit is per 17 november 2020 veranderd. Voor herregistratie heb je vanaf nu 100 punten nodig. Er is geen verplicht keuze pad via professionaliseringsthema’s meer. Je mag dus meerdere keren een leergang met hetzelfde professionaliseringsthema volgen. De leergangen van de AVS Academie hebben nu een herregistratiewaarde uitgedrukt in een percentage. 35 % herregistratiewaarde is bijvoorbeeld gelijk aan 35 punten. Zo kan je zelf een keuze maken in ons aanbod om aan je herregistratieplicht te voldoen. Bekijk ook onze opleidingslijn. Kijk voor meer informatie op de website van het Schoolleidersregister PO, www.schoolleidersregisterpo.nl

Hoe kan ik mij inschrijven voor het aanbod van de AVS Academie?

Aanmelden voor één of meerdere open opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses of (lerende) netwerken kan via het inschrijfformulier.

Bij een vraag inzake coaching & mediation of advies op maat stuur je een e-mail naar adviesopmaat@avs.nl.

Na inschrijving voor een open professionaliseringsaanbod ontvang je een bevestiging via e-mail. Als je deze niet ontvangt is het raadzaam contact op te nemen met de AVS via academie@avs.nl.

Uiterlijk twee weken voor aanvang van het professionaliseringsaanbod ontvang je de uitnodiging en – apart verzonden – een factuur.

Kan ik mijn inschrijving voor de AVS Academie annuleren?

Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de opleidingsadministratie via academie@avs.nl. Daarbij geldt dat vanaf het moment van inschrijving sprake is van een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Annulering vindt dan kosteloos plaats. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij de AVS Academie binnenkomt. In alle andere gevallen zijn de volgende kosten verbonden aan annulering:

 • Bij annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: € 45,- administratiekosten;
 • Bij annulering minder dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: geen restitutie.

Je kan je natuurlijk in alle gevallen door een collega laten vervangen.

Wat is inbegrepen bij de prijs van het aanbod van de AVS Academie?

AVS-leden profiteren van aantrekkelijke kortingen met betrekking tot deelname aan open professionaliseringsaanbod. In alle prijzen voor trainingen en opleidingen zijn koffie en thee, lunch en materialen inbegrepen, tenzij anders vermeld. Prijzen voor de meerdaagse trainingen zijn inclusief koffie en thee, lunch, diner en overnachting op basis van een eenpersoonskamer en ontbijt.