Ontdek de patronen in je team met Transactionele Analyse

Hoe zorg je ervoor dat veranderingsprocessen snel en efficiënt verlopen? Als leidinggevende kun de onderstromen in je organisatie beïnvloeden.

Iedere docent en elk team heeft zijn eigen belangen. Zijn dat redenen om veranderingen te stimuleren of juist te dwarsbomen? Daar kom je achter in deze leergang. Je leert wat er speelt in je organisatie en hoe je daar slim mee om kunt gaan. Ofwel, hoe je als schooleider de onderstromen kunt sturen en daarop kunt meeliften.

In de eerste van vier tweedaagse lesblokken leer je effectieve, duurzame afspraken te maken – essentieel om een veranderingsproces in te kaderen. In het tweede blok staat samenwerking centraal: wie hanteert welk gedragspatroon en hoe kun je dat beïnvloeden? Daarna leer je complexe gedragspatronen te ontrafelen en als authentiek leider op te treden. Bij deze leergang maak je gebruik van psychologische en neurolinguïstische methoden.

In deze leergang leer je:

  • De principes van de Transactionele Analyse
  • Beïnvloedingsmethoden uit de psychologie en neurolinguïstistiek
  • Een organisatiescript op te stellen
  • Slim sturen van de onderstromen

Je ontwikkelt jezelf en je onderwijsorganisatie op het gebied van:

  • Grenzen te stellen aan veranderingsprocessen
  • Managen van verwachtingen
  • Creëren van synergie

Reacties deelnemers:

‘Met veel theoretische kennis wordt goed aangesloten bij de verschillende leerprocessen van ons als deelnemers.’

‘Je maakt een persoonlijke leercurve door. Dit zorgt in mijn optiek voor dieper leren.’

‘Inhoudelijk echt een mooie leergang!’

Aankomende opleidingsdata

Opmerking certificering

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie (formeel leren).

Professionaliseringsthema’s:

  • Verandermanagement
  • Visiegestuurd onderwijs

Herregistratiewaarde:

  • 35%

In samenwerking met

Download de brochure

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Academie

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010