Leergang Strategische bedrijfsvoering

Ben jij in control? Of laat jij je nog te veel leiden door de waan van de dag. Of het nu gaat om nieuwe technologieën, goed werkgeverschap, onderwijshuisvesting of het acteren op veranderende demografische omstandigheden en de relaties met belanghebbende partijen buiten de school. Er wordt veel van jou als schoolleider gevraagd op het gebied van bedrijfsvoering. Des te belangrijker is het dat jij de touwtjes stevig in handen hebt. Zeker in een tijd waarin veranderingen elkaar snel opvolgen en zekerheden steeds minder zeker zijn.

Met deze leergang krijg je grip op de bedrijfsvoering van je schoolorganisatie en weet je voortaan een goede balans te creëren tussen onderwijsprestatie en onderwijsorganisatie. Laat hier je gegevens achter en wij informeren jou zodra de herregistratiewaarde van deze leergang bekend is en de inschrijving open staat.

  Meer informatie

  Programma

  • Dag 1: basiskennis onderwijsfinanciën
  • Dag 2: Strategisch Financieel Management: plannen en uitvoeren
  • Dag 3: Strategisch Strategisch Financieel Management: Uitvoeren en verantwoorden
  • Dag 4: Strategische Bedrijfsvoering: HR, dag 1
  • Dag 5: Strategische Bedrijfsvoering: Datagedreven werken en HR dag 2
  • Dag 6: Strategische Bedrijfsvoering: ICT en Huisvesting
  • Dag 7: Casuïstiek en presentaties

  Wat leer je?

  Leerdoelen Schoolleidersregister PO

  • Bedrijfsvoering
  • Human Resource Management in het onderwijs

  Herregistratiewaarde: n.n.t.b

  Wat leer je?

  • De schoolleider begrijpt de eigen financiële documenten en kan uitleggen wat de getallen hierin vertellen over de eigen school/het eigen schoolbestuur.
  • De schoolleider begrijpt de financiële processen binnen de Planning en Controlcyclus, reflecteert hierop en zet interventies in waar nodig zijn als deze niet op orde zijn.
  • De schoolleider reflecteert vervolgens op het resultaat en stuurt bij waar nodig.
  • De schoolleider vertaalt het schoolplan in een beleidsrijke meerjarenbegroting en weet welke impact de keuzes hierin hebben op het onderwijs.
  • De schoolleider is in staat om een meerjaren-prognose te maken voor financiën en leerling stromen en deze te waarderen.
  • De schoolleider begrijpt de waarde van kwalitatief goede managementinformatie en weet te interveniëren wanneer deze onvoldoende is.
  • De schoolleider begrijpt de verantwoordingsplicht in het onderwijs, weet welke partijen een rol hierin spelen en kan het belang hiervan uitleggen.
  • De schoolleider kan de eigen vermogenspositie waarderen en de opbouw/afbouw van vermogen inbedden in het beleid en de meerjarenbegroting.
  • De schoolleider kan het risicoprofiel van de eigen school benoemen en de impact op de vermogensbehoefte uitleggen, hierop reflecteren en handelen waar nodig.
  • De schoolleider kan uitleggen welke impact strategisch personeelsbeleid heeft op de kwaliteit van onderwijs en bepaalt strategische HRM doelen. Deze vertaalt hij naar de praktijk waarin de schoolleider de formatie omzet in een bezetting in meerjaren-scenarios.
  • De schoolleider kan de strategische doelen van de school/organisatie omzetten in een ideale organisatie. Hij kan hierop reflecteren en bijstellen waar nodig.
  • De schoolleider kent het belang van data gedreven werken en weet welke impact hij heeft bij het tot stand komen van de brondata.
  • De schoolleider kan de kwaliteiten van het team en individuele medewerkers waarderen en kan sturen op vergroting van deze kwaliteit. Hij stelt doelen en voert interventies uit om de kwaliteit te vergroten. Hierop reflecteert de schoolleider om vervolgens de interventies of doelen bij te stellen.
  • De schoolleider kan uitleggen welke aanpassingen de AVG aan de bedrijfsvoering en het ICT landschap vraagt en deze toepassen in de eigen context.
  • De schoolleider begrijpt de verantwoordelijkheden van schoolbesturen en gemeenten voor de onderwijshuisvesting en weet welke samenwerking nodig is om aan de huisvestingsbehoeften van de school te voldoen.
  • De schoolleider kent de impact van de aanbestedingswet op het onderwijs en kan het inkoopproces zo inrichten dat het compliant is.
  • De schoolleider heeft een concreet beeld bij de samenhang tussen onderwijsdoelen, onderwijskwaliteit en de kwalitatieve en kwantitatieve inzet van mensen. Hij kijkt naar de langere termijn en weet welke krachten er zijn én spelen om tot de juiste strategische keuzes te komen. Hierbij voert hij waar nodig interventies door en reflecteert op de uitkomst hiervan.

  Praktische informatie

  Prijs

  • Nog niet bekend

  Aantal dagen

  • Deze leergang bestaat uit 7 dagen

  Data

  • Nog niet bekend

  Locatie

  • Nog niet bekend

  Meer informatie over de academie en inschrijving vind je bij onze veel gestelde vragen (opent in een nieuw venster)

  AVS behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.