Regie, strategie en implementatie voor een succesvolle school

De maatschappij, of concreter: het ministerie, de gemeente, de ouders, de leerlingen, de omwonenden stellen steeds hogere eisen aan scholen en aan hun leiders. Soms bijna onmogelijke eisen. Het is steeds weer een balans tussen wensen van belanghebbenden, het behoud van het eigen karakter van de school en het realiseren van de eigen idealen. Maar wat zijn dat karakter en die idealen precies? Welke koers wil je als schoolleider volgen? Deze leergang helpt je om je eigen missie en die van de school helder te krijgen en van daaruit een strategie en tactiek te ontwikkelen. Een school neer te zetten met een duidelijk profiel die in alle opzichten goed georganiseerd is, een team heeft met een goede sfeer, goede contacten heeft met “de stakeholders” en daardoor succesvoller wordt.

Opbouw leergang:

Wanneer is je school succesvol? Aan welke knoppen draai je als leiding? Hoe bereik je jouw doelen? Wie ben je zelf als leider?

Uitgebreid intensief programma, met 7 bijeenkomsten, 4 tussentijdse opdrachten, meerdere intervisiebijeenkomsten en 2 coaching gesprekken, met als resultaat een realistisch verbeterplan voor jouw school, met handvatten voor de implementatie. En de ontwikkeling van jouw persoonlijk leiderschap.

Intakegesprekken waarin we verwachtingen kunnen afstemmen en waarin een “eigen agenda” besproken kan worden

Dag 1: Kennismaken met de organisatiekunde. Ruwe schets van de eigen organisatiestrategie.

Tussen dag 1 en dag 2: visitatieronde door schoolleiders

Dag 2: Bespreking visitatierondes.
Stakeholdermanagement: wie zijn de interne en externe belanghebbenden van de school

Tussen dag 2 en 3: Gesprekken door de schoolleiders met minimaal één externe stakeholder, bijvoorbeeld de gemeente of de onderwijsinspectie

Dag 3: Bespreken uitkomsten gesprekken. Welke invloed hebben deze op jouw koers?
De docent: motivatie, werkdruk, burn-out, lerarentekort

Tussen dag 3 en dag 4: geanonimiseerd lerarentevredenheidsonderzoek door de deelnemers in eigen organisatie

Dag 4: De leerling en de ouders. Resultaten en motivatie leerlingen, sfeer binnen de school, contacten met de ouders. Vaststellen organisatieveranderplan per school/schoolleider met missie/visie, doelen, strategie en tactiek.

Tussen dag 4 en dag 5: een “meet-up” met de leerlingen, waarbij zij hun ervaringen en wensen delen. Eerste coaching gesprek

Dag 5: Terugkoppeling van de meet-ups, consequenties voor de organisatieplannen.
Start implementatieplan. Het veranderlandschap: weerstand en draagvlak bij diverse stakeholders, veranderkansen, “change agents” en vervolgstappen.

Tussen dag 5 en dag 6: Intercollegiale consultatie bijeenkomsten

Dag 6: Hoofditems uit de intercollegiale consultatie, het keren van tegenslag in voorspoed, voortgang implementatie, behandeling implementatie vraagstukken.

Tussen dag 6 en dag 7: Intercollegiale consultatie bijeenkomsten

Dag 7: Implementatievraagstukken, meerjarenperspectief, onderlinge afspraken, definitieve presentaties organisatie- en implementatieplan

Na dag 7: Tweede coaching gesprek

Bekijk het schema:

Leerdoelen

 • Je bent thuisgeraakt in de organisatiekunde en je weet hoe je de missie/droom/ ziel van je school concreet vorm kunt geven
 • Je hebt jezelf leren kennen als leider en je leiderschapsprofiel verder ontwikkeld
 • Je hebt de meerwaarde ervaren van het van binnen naar buiten treden en de buitenwereld naar binnen halen
 • Je hebt een meerjarenplan van aanpak voor je eigen “droomschool” en hebt dit geïmplementeerd
 • Je bent in staat en voelt de vrijheid om de goede strategische en tactische keuzes te maken
 • Je hebt een netwerk opgebouwd met andere schoolleiders

 

Aankomende opleidingsdata

Doelgroep
Schoolleiders met ambitie in het PO, VO en MBO

Opmerking certificering

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie (formeel leren).

Professionaliseringsthema’s:

 • Bedrijfsvoering
 • Human Resource Management in het onderwijs
 • Onderwijsinrichting en schoolorganisatie
 • Verandermanagement
 • Visiegestuurd onderwijs

Herregistratiewaarde:

 • 70%

In samenwerking met

Download de brochure

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Academie

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010