Visie en strategie, ontwikkeling en implementatie

De maatschappij, of concreter: het ministerie, de gemeente, de ouders, de leerlingen, de omwonenden stellen steeds hogere eisen aan scholen en aan hun leiders. Soms bijna onmogelijke eisen. Het is steeds weer een balans tussen wensen van belanghebbenden, het behoud van het eigen karakter van de school en het realiseren van de eigen idealen. Maar wat zijn dat karakter en die idealen precies? Welke koers wil je als schoolleider volgen? Deze leergang helpt je om je eigen missie en die van de school helder te krijgen en van daaruit een strategie en tactiek te ontwikkelen. Een school neer te zetten met een duidelijk profiel die in alle opzichten goed georganiseerd is, een team heeft met een goede sfeer, goede contacten heeft met “de stakeholders” en daardoor succesvoller wordt.

Opbouw leergang:

Wanneer is je school succesvol? Aan welke knoppen draai je als leiding? Hoe bereik je jouw doelen? Wie ben je zelf als leider?

Uitgebreid intensief programma, met 7 bijeenkomsten, 4 tussentijdse opdrachten, meerdere intervisiebijeenkomsten en 2 coaching gesprekken, met als resultaat een realistisch verbeterplan voor jouw school, met handvatten voor de implementatie. En de ontwikkeling van jouw persoonlijk leiderschap.

Intakegesprekken waarin we verwachtingen kunnen afstemmen en waarin een “eigen agenda” besproken kan worden

Dag 1: Kennismaken met de organisatiekunde. Ruwe schets van de eigen organisatiestrategie.

Tussen dag 1 en dag 2: visitatieronde door schoolleiders

Dag 2: Bespreking visitatierondes.
Stakeholdermanagement: wie zijn de interne en externe belanghebbenden van de school

Tussen dag 2 en 3: Gesprekken door de schoolleiders met minimaal één externe stakeholder, bijvoorbeeld de gemeente of de onderwijsinspectie

Dag 3: Bespreken uitkomsten gesprekken. Welke invloed hebben deze op jouw koers?
De docent: motivatie, werkdruk, burn-out, lerarentekort

Tussen dag 3 en dag 4: geanonimiseerd lerarentevredenheidsonderzoek door de deelnemers in eigen organisatie

Dag 4: De leerling en de ouders. Resultaten en motivatie leerlingen, sfeer binnen de school, contacten met de ouders. Vaststellen organisatieveranderplan per school/schoolleider met missie/visie, doelen, strategie en tactiek.

Tussen dag 4 en dag 5: een “meet-up” met de leerlingen, waarbij zij hun ervaringen en wensen delen. Eerste coaching gesprek

Dag 5: Terugkoppeling van de meet-ups, consequenties voor de organisatieplannen.
Start implementatieplan. Het veranderlandschap: weerstand en draagvlak bij diverse stakeholders, veranderkansen, “change agents” en vervolgstappen.

Tussen dag 5 en dag 6: Intercollegiale consultatie bijeenkomsten

Dag 6: Hoofditems uit de intercollegiale consultatie, het keren van tegenslag in voorspoed, voortgang implementatie, behandeling implementatie vraagstukken.

Tussen dag 6 en dag 7: Intercollegiale consultatie bijeenkomsten

Dag 7: Implementatievraagstukken, meerjarenperspectief, onderlinge afspraken, definitieve presentaties organisatie- en implementatieplan

Na dag 7: Tweede coaching gesprek

Bekijk het schema:

Leerdoelen

 • Je bent thuisgeraakt in de organisatiekunde en je weet hoe je de missie/droom/ ziel van je school concreet vorm kunt geven
 • Je hebt jezelf leren kennen als leider en je leiderschapsprofiel verder ontwikkeld
 • Je hebt de meerwaarde ervaren van het van binnen naar buiten treden en de buitenwereld naar binnen halen
 • Je hebt een meerjarenplan van aanpak voor je eigen “droomschool” en hebt dit geïmplementeerd
 • Je bent in staat en voelt de vrijheid om de goede strategische en tactische keuzes te maken
 • Je hebt een netwerk opgebouwd met andere schoolleiders

 

Aankomende opleidingsdata

Doelgroep
Schoolleiders met ambitie in het PO, VO en MBO

Opmerking certificering

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

Professionaliseringsthema’s:

 • Bedrijfsvoering
 • Human Resource Management in het onderwijs
 • Onderwijsinrichting en schoolorganisatie
 • Verandermanagement
 • Visiegestuurd onderwijs

Herregistratiewaarde:

 • 70%

In samenwerking met

Download de brochure

Contactpersoon

Dianne FrankeDianne Franke
Programmamanager AVS Academie
d.franke@avs.nl
030-2361010

Veelgestelde vragen over deze opleiding

Hoe werkt de nieuwe wijze van certificeren Schoolleidersregister PO voor het aanbod van de AVS Academie?

Tot voorheen kon jij je als schoolleider laten herregistreren door het behalen van 3 verschillende professionaliseringsthema’s. Dit is per 17 november 2020 veranderd. Voor herregistratie heb je vanaf nu 100 punten nodig. Er is geen verplicht keuze pad via professionaliseringsthema’s meer. Je mag dus meerdere keren een leergang met hetzelfde professionaliseringsthema volgen. De leergangen van de AVS Academie hebben nu een herregistratiewaarde uitgedrukt in een percentage. 35 % herregistratiewaarde is bijvoorbeeld gelijk aan 35 punten. Zo kan je zelf een keuze maken in ons aanbod om aan je herregistratieplicht te voldoen. Bekijk ook onze opleidingslijn. Kijk voor meer informatie op de website van het Schoolleidersregister PO, www.schoolleidersregisterpo.nl

Hoe kan ik mij inschrijven voor het aanbod van de AVS Academie?

Aanmelden voor één of meerdere open opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses of (lerende) netwerken kan via het inschrijfformulier.

Bij een vraag inzake coaching & mediation of advies op maat stuur je een e-mail naar adviesopmaat@avs.nl.

Na inschrijving voor een open professionaliseringsaanbod ontvang je een bevestiging via e-mail. Als je deze niet ontvangt is het raadzaam contact op te nemen met de AVS via academie@avs.nl.

Uiterlijk twee weken voor aanvang van het professionaliseringsaanbod ontvang je de uitnodiging en – apart verzonden – een factuur.

Kan ik mijn inschrijving voor de AVS Academie annuleren?

Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de opleidingsadministratie via academie@avs.nl. Daarbij geldt dat vanaf het moment van inschrijving sprake is van een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Annulering vindt dan kosteloos plaats. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij de AVS Academie binnenkomt. In alle andere gevallen zijn de volgende kosten verbonden aan annulering:

 • Bij annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: € 45,- administratiekosten;
 • Bij annulering minder dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: geen restitutie.

Je kan je natuurlijk in alle gevallen door een collega laten vervangen.

Wat is inbegrepen bij de prijs van het aanbod van de AVS Academie?

AVS-leden profiteren van aantrekkelijke kortingen met betrekking tot deelname aan open professionaliseringsaanbod. In alle prijzen voor trainingen en opleidingen zijn koffie en thee, lunch en materialen inbegrepen, tenzij anders vermeld. Prijzen voor de meerdaagse trainingen zijn inclusief koffie en thee, lunch, diner en overnachting op basis van een eenpersoonskamer en ontbijt.