Word een opbrengstgerichte leider

Als schoolleider ben je manager, organisator en strateeg. Maar uiteindelijk draait alles om één doel: het aanbieden van zo goed mogelijk onderwijs. Hoe vertaal je sterk leiderschap naar de klas?

Je bent goed in je werk; maar wat levert dit je school onder aan de streep op? In deze leergang ontdek je welke factoren een positieve impact hebben op de onderwijskwaliteit. Je leert het onderwijs op de lange termijn te verbeteren en de leskwaliteit te vertalen in cijfers. En hoe stimuleer je jouw medewerkers om te blijven leren?

In zes lesdagen komen zes verschillende onderwerpen aan bod: het verhogen van de opbrengsten, mensen verbinden met hun werk, hoogstaand onderwijs, meetgestuurd onderwijs, systeemdenken en bovenschools werken. Bij alle onderwerpen is de centrale vraag: hoe draagt dit bij aan beter onderwijs?

In deze leergang leer je:

  • Onderwijsopbrengsten te verbeteren
  • Beter te werken op het vlak van het duurzaam verbinden van mens en werk, hoogstaand onderwijs, meetgestuurd onderwijs, systeemdenken en bovenschools werken.

Je ontwikkelt jezelf en je onderwijsorganisatie op het gebied van:

  • Onderwijstheorieën zoals het basisschema van Marzano
  • Theorie U van Scharner
  • De systeembenadering van David Hopkins en Michael Fullan

Reacties

‘Waardevolle praktijkvoorbeelden, theoretische ondersteuning, tips en praktische zaken om nog meer opbrengstgericht aan de slag te gaan.

’‘Verdieping in de diverse onderwijskundige theorieën ervaar ik als een verrijking.

’‘Wij zijn op school bezig met een verandering van onderwijsconcept. De inhoud van het programma sluit goed aan op waar we mee bezig zijn. Het is een bevestiging dat we op de goede weg zijn.’

 

Aankomende opleidingsdata

Opmerking certificering

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie (formeel leren).

Professionaliseringsthema’s:

  • Aandacht voor professionele ontwikkeling van leerkrachten
  • Leerbehoeften van individuele leerlingen
  • Samenwerken aan passend onderwijs

Herregistratiewaarde:

  • 35%

In samenwerking met

Download de brochure

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Academie

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010