Leergang Leidinggeven aan een lerende school

Vanuit praktijkvraagstukken werken aan je eigen professionele groei

De schoolleider is na de leraar de belangrijkste actor om het leren van leerlingen te stimuleren. Schoolleiders doen dat indirect. Door leiding te geven aan het leren van leraren en het ontwikkelen van een krachtige leeromgeving voor alle lerenden in de school dragen ze bij aan onderwijskwaliteit.

In de bijeenkomsten bespreken we belangrijke inzichten uit onderzoek en theorie en gaan we met de deelnemers na wat dit betekent voor de schoolleiderspraktijk. De deelnemers werken met een maatje samen aan het analyseren van hun eigen praktijkproblemen en het ontwerpen van passende leiderschapspraktijken. Welke leiderschapspraktijken en persoonlijke bronnen dragen bij aan het ontwikkelen van een lerende school? Op welke wijze kun je leren van het analyseren en oplossen van praktijkvraagstukken en tegelijkertijd werken aan je eigen professionele groei.

Opbouw leergang

De leergang is opgebouwd uit 5 contactdagen (40 uur) en een groot deel zelfstudie van in totaal 120 uur. Tussen alle bijeenkomsten door zijn er zelfstudieopdrachten en ontvangen de deelnemers tussentijdse feedback. Het eindproduct bestaat uit een uitwerking van de tussentijdse opdrachten en een persoonlijke reflectie (met behulp van de verplichte en aanvullende literatuur).

Dag 1
Kennismaking, zicht krijgen op leerbehoeften en praktijkvraagstukken.

Zicht krijgen op de eigen ontwikkeling van leiderschapspraktijken middels een beproefd Assessment For Learning instrument. Oefenen met voeren van gesprekken over professionele groei.

Dag 2
Analyse van eigen praktijkvraagstukken en gezamenlijke reflectie op leiderschapspraktijken en persoonlijke bronnen. Oefenen met voeren van gesprekken over professionele groei.

Dag 3
Analyse van de eigen organisatorische context en gezamenlijke reflectie op leiderschapspraktijken en persoonlijke bronnen. Oefenen met voeren van gesprekken over professionele groei.

Dag 4
Ontwerpen van passende leiderschapspraktijken om te werken aan de eigen praktijkvraagstukken. Oefenen met voeren van gesprekken over professionele groei.

Dag 5
Evalueren van de ingezette leiderschapspraktijken. Reflectie op de eigen professionele groei tijdens de leergang. Oefenen met voeren van gesprekken over professionele groei.

Leerdoelen

 • Deelnemers ontwikkelen hun onderzoekmatige aanpak voor het stimuleren van een op leren, onderzoeken en samenwerking gerichte school.
 • Deelnemers gaan na wat de effecten zijn van hun leiderschaps-praktijken op door hen gewenste doelen, in relatie met het strategisch beleid van hun organisatie.
 • Deelnemers krijgen zicht op hun eigen professionele groei.
 • Deelnemers leren het goede gesprek over professionele groei met collega’s en leraren te voeren.

  Meer informatie

  Data

  De leergang bestaat uit 5 eendaagsen en is als incompany te volgen.

  Prijs

  • Ledenprijs: € 3.295
  • Prijs: € 3.695

  De AVS Academie behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

  Locatie

  Utrecht

  Opbrengsten

  • Deelnemers ontwikkelen hun onderzoekmatige aanpak voor het stimuleren van een op leren, onderzoeken en samenwerking gerichte school.
  • Deelnemers gaan na wat de effecten zijn van hun leiderschaps-praktijken op door hen gewenste doelen, in relatie met het strategisch beleid van hun organisatie.
  • Deelnemers krijgen zicht op hun eigen professionele groei.
  • Deelnemers leren het goede gesprek over professionele groei met collega’s en leraren te voeren.

  Doelgroep

  Schoolleiders en teamleiders PO die graag willen werken aan de ontwikkeling van een lerende school

  Certificering

  Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie (formeel leren).

  Professionaliseringsthema’s:

  • Persoonlijk leiderschap
  • Verandermanagement
  • Visiegestuurd onderwijs

  Herregistratiewaarde:

  • 70 punten

  Studiebelasting

  De studiebelasting van deze leergang omvat 160 uren, waarvan:

  • Voorbereidingsuren: 120 uur
  • Contacturen: 40 uur