Vanuit praktijkvraagstukken werken aan je eigen professionele groei

De schoolleider is na de leraar de belangrijkste actor om het leren van leerlingen te stimuleren. Schoolleiders doen dat indirect. Door leiding te geven aan het leren van leraren en het ontwikkelen van een krachtige leeromgeving voor alle lerenden in de school dragen ze bij aan onderwijskwaliteit.

In de bijeenkomsten bespreken we belangrijke inzichten uit onderzoek en theorie en gaan we met de deelnemers na wat dit betekent voor de schoolleiderspraktijk. De deelnemers werken met een maatje samen aan het analyseren van hun eigen praktijkproblemen en het ontwerpen van passende leiderschapspraktijken. Welke leiderschapspraktijken en persoonlijke bronnen dragen bij aan het ontwikkelen van een lerende school? Op welke wijze kun je leren van het analyseren en oplossen van praktijkvraagstukken en tegelijkertijd werken aan je eigen professionele groei.

Opbouw leergang

De leergang is opgebouwd uit 5 contactdagen (40 uur) en een groot deel zelfstudie van in totaal 120 uur. Tussen alle bijeenkomsten door zijn er zelfstudieopdrachten en ontvangen de deelnemers tussentijdse feedback. Het eindproduct bestaat uit een uitwerking van de tussentijdse opdrachten en een persoonlijke reflectie (met behulp van de verplichte en aanvullende literatuur).

Dag 1
Kennismaking, zicht krijgen op leerbehoeften en praktijkvraagstukken.

Zicht krijgen op de eigen ontwikkeling van leiderschapspraktijken middels een beproefd Assessment For Learning instrument. Oefenen met voeren van gesprekken over professionele groei.

Dag 2
Analyse van eigen praktijkvraagstukken en gezamenlijke reflectie op leiderschapspraktijken en persoonlijke bronnen. Oefenen met voeren van gesprekken over professionele groei.

Dag 3
Analyse van de eigen organisatorische context en gezamenlijke reflectie op leiderschapspraktijken en persoonlijke bronnen. Oefenen met voeren van gesprekken over professionele groei.

Dag 4
Ontwerpen van passende leiderschapspraktijken om te werken aan de eigen praktijkvraagstukken. Oefenen met voeren van gesprekken over professionele groei.

Dag 5
Evalueren van de ingezette leiderschapspraktijken. Reflectie op de eigen professionele groei tijdens de leergang. Oefenen met voeren van gesprekken over professionele groei.

Leerdoelen

  • Deelnemers ontwikkelen hun onderzoekmatige aanpak voor het stimuleren van een op leren, onderzoeken en samenwerking gerichte school.
  • Deelnemers gaan na wat de effecten zijn van hun leiderschaps-praktijken op door hen gewenste doelen, in relatie met het strategisch beleid van hun organisatie.
  • Deelnemers krijgen zicht op hun eigen professionele groei.
  • Deelnemers leren het goede gesprek over professionele groei met collega’s en leraren te voeren.

 

Let op! Leergangen die starten na 1 september 2023 hebben een verhoogd tarief.

Aankomende opleidingsdata

Opmerking certificering

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

Professionaliseringsthema’s:

  • Persoonlijk leiderschap
  • Verandermanagement
  • Visiegestuurd onderwijs

Herregistratiewaarde:

  • 70%

Download de brochure

Contactpersoon

Marieke van Leeuwen
Programmamanager AVS Academie

m.vanleeuwen@avs.nl
030-2361010

 

Veelgestelde vragen over deze opleiding

Hoe werkt de nieuwe wijze van certificeren Schoolleidersregister PO voor het aanbod van de AVS Academie?

Tot voorheen kon jij je als schoolleider laten herregistreren door het behalen van 3 verschillende professionaliseringsthema’s. Dit is per 17 november 2020 veranderd. Voor herregistratie heb je vanaf nu 100 punten nodig. Er is geen verplicht keuze pad via professionaliseringsthema’s meer. Je mag dus meerdere keren een leergang met hetzelfde professionaliseringsthema volgen. De leergangen van de AVS Academie hebben nu een herregistratiewaarde uitgedrukt in een percentage. 35 % herregistratiewaarde is bijvoorbeeld gelijk aan 35 punten. Zo kan je zelf een keuze maken in ons aanbod om aan je herregistratieplicht te voldoen. Bekijk ook onze opleidingslijn. Kijk voor meer informatie op de website van het Schoolleidersregister PO, www.schoolleidersregisterpo.nl

Hoe kan ik mij inschrijven voor het aanbod van de AVS Academie?

Aanmelden voor één of meerdere open opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses of (lerende) netwerken kan via het inschrijfformulier.

Bij een vraag inzake coaching & mediation of advies op maat stuur je een e-mail naar adviesopmaat@avs.nl.

Na inschrijving voor een open professionaliseringsaanbod ontvang je een bevestiging via e-mail. Als je deze niet ontvangt is het raadzaam contact op te nemen met de AVS via academie@avs.nl.

Uiterlijk twee weken voor aanvang van het professionaliseringsaanbod ontvang je de uitnodiging en – apart verzonden – een factuur.

Kan ik mijn inschrijving voor de AVS Academie annuleren?

Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de opleidingsadministratie via academie@avs.nl. Daarbij geldt dat vanaf het moment van inschrijving sprake is van een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Annulering vindt dan kosteloos plaats. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij de AVS Academie binnenkomt. In alle andere gevallen zijn de volgende kosten verbonden aan annulering:

  • Bij annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: € 45,- administratiekosten;
  • Bij annulering minder dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: geen restitutie.

Je kan je natuurlijk in alle gevallen door een collega laten vervangen.

Wat is inbegrepen bij de prijs van het aanbod van de AVS Academie?

AVS-leden profiteren van aantrekkelijke kortingen met betrekking tot deelname aan open professionaliseringsaanbod. In alle prijzen voor trainingen en opleidingen zijn koffie en thee, lunch en materialen inbegrepen, tenzij anders vermeld. Prijzen voor de meerdaagse trainingen zijn inclusief koffie en thee, lunch, diner en overnachting op basis van een eenpersoonskamer en ontbijt.