Leergang Leiderschap voor inclusiever onderwijs

Je wilt werken aan inclusiever onderwijs op jouw school en daarin als leider echt het verschil maken. In deze leergang krijg je alles aangereikt wat je als directeur in huis moet hebben om jouw school toegankelijk(er) te maken voor álle kinderen uit je wijk. Van de opstartfase tot en met de implementatie. Uitgerust met de nodige kennis, stevige wetenschappelijke inzichten en een bak vol inspiratie, ontwikkel je een strategisch uitvoeringsplan vanuit een levende visie op inclusief onderwijs. Zodat je weet wat jou als leider te doen staat en collega’s binnen en buiten de school kan inspireren om plan en visie om te zetten in een nieuwe werkelijkheid.

Programma
Als schoolleider speel je een cruciale rol in de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs. Deze leergang ondersteunt jou bij de voorbereiding en invoering in je eigen school. De ontwerpfase en startfase van implementatie staan centraal in het programma. Maar
je gaat natuurlijk niet aan de slag zonder gedegen achtergrondkennis van inclusie en de huidige ontwikkelingen op het gebied van inclusief onderwijs in Nederland en daarbuiten. We verbreden jouw horizon door in te zoomen op geschiedenis, beleid, doelen en structuur in binnen- en buitenland. 

Vanuit de Nederlandse context voor inclusie reflecteer je op de stand van zaken voor inclusiever onderwijs in je eigen schoolsituatie. Hoe staan jullie ervoor en waar wil je naartoe? Je maakt een grondige analyse van je huidige schoolsituatie van waaruit je tot een levende visie op inclusief onderwijs voor je eigen school komt en waarbij je ook de cultuur en het draagvlak verkent.

Vervolgens kun je aan de slag met een ontwerp voor inclusiever onderwijs bij jou op school en een strategisch invoeringsplan. De geboden kennis uit de literatuur en die van onze vakdocenten gaat je hierbij helpen, maar wat niet mag ontbreken is inspiratie. Hiervoor reiken we jou verschillende good practices aan uit binnen- en buitenland en nemen je mee op werkbezoek naar twee inclusieve scholen in Nederland: De Korenaar in Eindhoven en Kindcentrum De Kroevendonk in Roosendaal.  

Bij het bezoek aan De Korenaar zal de focus liggen op cultuur en draagvlak. Hoe zet je de eerste stappen richting inclusiever onderwijs en hoe neem je je team daarin mee? Je gaat in gesprek over leiderschap in de startfase, de verbinding met bestuur, samenwerkingsverband en gemeente, de communicatie met ouders, professionalisering en meer. Bij het bezoek aan De Kroevendonk kijk je vooral ook naar de bestuurlijke benadering van inclusiever onderwijs, de facilitering van het proces en voorwaarden rondom huisvesting en de relaties met externe partners. 

Tijdens deze leergang vorm je samen met de andere deelnemers een professionele leergemeenschap. Vanuit een onderzoekende houding leer je al samenwerkende van elkaar. Je ondersteunt elkaar met intervisie, maar krijgt ook persoonlijke begeleiding van onze docenten bij het ontwerp van jouw strategisch ontwikkelplan en ondersteuning op maat voor je eigen situatie. 

Na deze leergang heb jij een strategisch ontwikkelplan naar inclusiever onderwijs op zak met daarin een analyse en een ontwerp voor de startfase van de implementatie van inclusiever onderwijs bij jou op school. Met aandacht voor draagvlakontwikkeling, fasering en de bijbehorende randvoorwaarden qua ondersteuning en professionalisering van je team. Je keert vol vertrouwen en met de juiste tools in handen terug naar school om je visie op inclusiever onderwijs samen met je team en externe partners in de praktijk waar te maken.

Goed om te weten
Deze leergang kan gezien worden als een verdieping op onze leergang Passend onderwijs: op weg naar inclusief maar je kunt als schoolleider ook direct instappen. De leergang gaat uit van een universeel ontwerp voor het leren van álle leerlingen in plaats van focus op arrangementen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zoals dat gebruikelijk is binnen passend onderwijs.

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Doelgroep

  Schoolleiders in het primair onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs.

  Data en locatie

  Deze leergang duurt 8 dagen

  Startdatum: 22 mei 2024
  22 mei, 19 juni (op locatie bij De Korenaar in Eindhoven, 4 september, 16 oktober (op locatie bij De Kroevendonk in Roosendaal), 13 november, 11 december 2024, 15 januari en 12 februari 2025

  Locatie: Fletcher Hotel Amersfoort, Stichtse Rotonde 11, 3818 GV Amersfoort

  Prijs

  • Ledenprijs: € 7.195
  • Prijs: € 7.495

  AVS behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

  Studiebelasting

  De studiebelasting van deze leergang omvat 250 uren, waarvan:

  • Contacturen: 72 uur 
  • Zelfstudie: 84 uur
  • Intervisie: 20 uur
  • Ontwerp ontwikkelplan inclusiever onderwijs: 74 uur

  Certificering

  Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de vijfjaarlijkse herregistratie.

  Professionaliseringsthema’s:

  • Samenweken aan passend onderwijs 
  • Samenwerken met de regio 
  • Visiegestuurd onderwijs 
  • Verandermanagement 

  Herregistratiewaarde:

  • 100 punten

  Over de docenten

  Dolf van Veen
  Dolf is hoofd van het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) en sinds 1998 bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Nottingham. Zijn onderzoek en ontwikkelingswerk focust op onderwijs en het jeugdbeleid in grote steden, de zorgstructuur in het onderwijs en verbinding met jeugdzorg, de samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs, en inclusiever onderwijs. Dolf was o.a. hoofd Onderwijs en Jeugdzorg van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi, 2000-2009), ambassadeur Samenwerken voor de jeugd van de ministeries van OCW, VWS en de VNG (2009-2013) en lid van de onderzoeksgroep die recent de Evaluatie Passend Onderwijs uitvoerde. Om het onderwijsveld en gemeenten te ondersteunen richtte hij samen met onderwijsprofielorganisaties Verus en VOS/ABB in 2018 het platform Naar Inclusiever Onderwijs op.

  Alfons Timmerhuis 
  Alfons heeft ruime ervaring opgedaan in zowel het regulier als Speciaal basisonderwijs en heeft van inclusiever onderwijs zijn specialiteit gemaakt. De rode draad in de brede loopbaan van Alfons is de hulp aan kinderen bij wie het niet vanzelf gaat. Zijn missie? Bijdragen aan het doel 'meer kinderen met een beperking en stoornis in een reguliere school'. Dit met het oog op volwaardig burgerschap op het moment dat deze kinderen volwassen zijn.

  Mel Ainscow
  Mel is emeritus professor aan de Universiteit van Manchester, hoogleraar onderwijs aan de Universiteit van Glasgow en adjunct-professor aan de Queensland University of Technology. Als lange termijn adviseur bij UNESCO wordt hij internationaal erkend als een autoriteit op het gebied van de bevordering van inclusie en gelijkheid in het onderwijs. Hij is auteur van ‘Index voor inclusie’ en verbonden aan het NCOJ.