Leergang Leiderschap voor inclusiever onderwijs

Je wilt werken aan inclusiever onderwijs op jouw school en daarin als leider echt het verschil maken. In deze leergang krijg je alles aangereikt wat je als directeur in huis moet hebben om jouw school toegankelijk(er) te maken voor álle kinderen uit je wijk. Van de opstartfase tot en met de implementatie. Uitgerust met de nodige kennis, stevige wetenschappelijke inzichten en een bak vol inspiratie, ontwikkel je een strategisch uitvoeringsplan vanuit een levende visie op inclusief onderwijs. Zodat je weet wat jou als leider te doen staat en collega’s binnen en buiten de school kan inspireren om plan en visie om te zetten in een nieuwe werkelijkheid.

Programma
Als schoolleider speel je een cruciale rol in de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs. Deze leergang ondersteunt jou bij de voorbereiding en invoering in je eigen school. De ontwerpfase en startfase van implementatie staan centraal in het programma. Maar
je gaat natuurlijk niet aan de slag zonder gedegen achtergrondkennis van inclusie en de huidige ontwikkelingen op het gebied van inclusief onderwijs in Nederland en daarbuiten. We verbreden jouw horizon door in te zoomen op geschiedenis, beleid, doelen en structuur in binnen- en buitenland. 

Vanuit de Nederlandse context voor inclusie reflecteer je op de stand van zaken voor inclusiever onderwijs in je eigen schoolsituatie. Hoe staan jullie ervoor en waar wil je naartoe? Je maakt een grondige analyse van je huidige schoolsituatie van waaruit je tot een levende visie op inclusief onderwijs voor je eigen school komt en waarbij je ook de cultuur en het draagvlak verkent.

Vervolgens kun je aan de slag met een ontwerp voor inclusiever onderwijs bij jou op school en een strategisch invoeringsplan. De geboden kennis uit de literatuur en die van onze vakdocenten gaat je hierbij helpen, maar wat niet mag ontbreken is inspiratie. Hiervoor reiken we jou verschillende good practices aan uit binnen- en buitenland en nemen je mee op werkbezoek naar twee inclusieve scholen in Nederland: De Korenaar in Eindhoven en Kindcentrum De Kroevendonk in Roosendaal.  

Bij het bezoek aan De Korenaar zal de focus liggen op cultuur en draagvlak. Hoe zet je de eerste stappen richting inclusiever onderwijs en hoe neem je je team daarin mee? Je gaat in gesprek over leiderschap in de startfase, de verbinding met bestuur, samenwerkingsverband en gemeente, de communicatie met ouders, professionalisering en meer. Bij het bezoek aan De Kroevendonk kijk je vooral ook naar de bestuurlijke benadering van inclusiever onderwijs, de facilitering van het proces en voorwaarden rondom huisvesting en de relaties met externe partners. 

Tijdens deze leergang vorm je samen met de andere deelnemers een professionele leergemeenschap. Vanuit een onderzoekende houding leer je al samenwerkende van elkaar. Je ondersteunt elkaar met intervisie, maar krijgt ook persoonlijke begeleiding van onze docenten bij het ontwerp van jouw strategisch ontwikkelplan en ondersteuning op maat voor je eigen situatie. 

Na deze leergang heb jij een strategisch ontwikkelplan naar inclusiever onderwijs op zak met daarin een analyse en een ontwerp voor de startfase van de implementatie van inclusiever onderwijs bij jou op school. Met aandacht voor draagvlakontwikkeling, fasering en de bijbehorende randvoorwaarden qua ondersteuning en professionalisering van je team. Je keert vol vertrouwen en met de juiste tools in handen terug naar school om je visie op inclusiever onderwijs samen met je team en externe partners in de praktijk waar te maken.

Goed om te weten
Deze leergang kan gezien worden als een verdieping op onze leergang Passend onderwijs: op weg naar inclusief maar je kunt als schoolleider ook direct instappen. De leergang gaat uit van een universeel ontwerp voor het leren van álle leerlingen in plaats van focus op arrangementen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zoals dat gebruikelijk is binnen passend onderwijs.

Twee vertrekpunten, één doel: inclusiever onderwijs.

Wat zijn de verschillen, overeenkomsten en de samenhang tussen de twee leergangen ‘Passend Onderwijs, op weg naar inclusief’ en ‘Leiderschap voor inclusiever onderwijs’?

Welke leergang is de juiste keuze voor jou en je school?

Inclusief onderwijs is niet zomaar een doel; het is een missie! Na de doorvoering van de Wet passend onderwijs, gericht op het individuele kind, is het nu tijd voor de grootste uitdaging: een onderwijssysteem creëren dat iedere leerling verwelkomt, waardeert en laat bloeien. Zie jij het als jouw kans om voorop te lopen in deze belangrijke evolutie? Bepaal jouw route.

Goed onderwijs voor één of voor allen
Het wezenlijke verschil tussen passend en inclusief onderwijs is het vetrekpunt: vanuit het individu of alle leerlingen.

 • Bij passend onderwijs ligt de nadruk op het bieden van een passende onderwijsplek voor de individuele leerling. Het arrangement moet ervoor zorgen dat er aansluiting is bij de mogelijkheden en behoeften van elke leerling.
 • Inclusief onderwijs richt zich op alle leerlingen en legt de nadruk op de context. De aandacht gaat uit naar het creëren van een inclusieve omgeving waarin alle leerlingen samen kunnen leren. Scholen passen zich aan om diversiteit te omarmen en barrières voor deelname aan het onderwijs te verminderen.

Van onderwijs op maat naar een inclusief onderwijsmodel
Het inhoudelijke verschil tussen de beide leergangen, bepaalt jouw keuze en de passende route voor je school.

 • De leergang Passend Onderwijs biedt een solide basis vanuit het huidige wettelijke kader. Je krijgt zicht op het complexe speelveld van passend onderwijs. Vervolgens ga je ontdekken wat er voor jouw school mogelijk is en ga je plannen concreet vormgeven. Dit geeft uitzicht op een ontwikkeling naar inclusief onderwijs.
 • De leergang Leiderschap voor inclusiever onderwijs gaat uit van een goed werkend zorgsysteem en richt zich op het nieuwe paradigma: goed onderwijs voor allen! Aan de hand van internationale en nationale kennis, onderlinge kennisdeling en persoonlijke ondersteuning ontwikkel je een plan waarmee binnen de eigen schoolsituatie stappen gezet kunnen worden.

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Data en locatie

  Deze leergang duurt 8 dagen

  Startdatum: 22 mei 2024

  Dag 1: 22 mei Fletcher Amersfoort
  Dag 2: donderdag 13 juni Op locatie! (de Korenaar Eindhoven)
  Dag 3: 18 september Fletcher Amersfoort
  Dag 4: 13 november Op locatie! (de Kroevendonk, Roosendaal)
  Dag 5: 11 december Fletcher Amersfoort
  Dag 6: 15 januari 2025 Fletcher Amersfoort
  Dag 7: 12 februari 2025 Fletcher Amersfoort
  Dag 8: 12 maart 2025 Fletcher Amersfoort

  Startdatum: 6 november 2024
  6 november, 27 november, 18 december 2024, 5 maart, 2 april, 14 mei, 4 juni ,en 2 juli 2025

  Locatie: Fletcher Hotel Amersfoort, Stichtse Rotonde 11, 3818 GV Amersfoort

  Prijs

  • Ledenprijs: € 7.195
  • Prijs: € 7.495

  AVS behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

  Doelgroep

  Schoolleiders in het primair onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs.

  Over de docenten

  Dolf van Veen
  Dolf is hoofd van het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) en sinds 1998 bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Nottingham. Zijn onderzoek en ontwikkelingswerk focust op onderwijs en het jeugdbeleid in grote steden, de zorgstructuur in het onderwijs en verbinding met jeugdzorg, de samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs, en inclusiever onderwijs. Dolf was o.a. hoofd Onderwijs en Jeugdzorg van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi, 2000-2009), ambassadeur Samenwerken voor de jeugd van de ministeries van OCW, VWS en de VNG (2009-2013) en lid van de onderzoeksgroep die recent de Evaluatie Passend Onderwijs uitvoerde. Om het onderwijsveld en gemeenten te ondersteunen richtte hij samen met onderwijsprofielorganisaties Verus en VOS/ABB in 2018 het platform Naar Inclusiever Onderwijs op.

  Alfons Timmerhuis 
  Alfons heeft ruime ervaring opgedaan in zowel het regulier als Speciaal basisonderwijs en heeft van inclusiever onderwijs zijn specialiteit gemaakt. De rode draad in de brede loopbaan van Alfons is de hulp aan kinderen bij wie het niet vanzelf gaat. Zijn missie? Bijdragen aan het doel 'meer kinderen met een beperking en stoornis in een reguliere school'. Dit met het oog op volwaardig burgerschap op het moment dat deze kinderen volwassen zijn.

  Mel Ainscow
  Mel is emeritus professor aan de Universiteit van Manchester, hoogleraar onderwijs aan de Universiteit van Glasgow en adjunct-professor aan de Queensland University of Technology. Als lange termijn adviseur bij UNESCO wordt hij internationaal erkend als een autoriteit op het gebied van de bevordering van inclusie en gelijkheid in het onderwijs. Hij is auteur van ‘Index voor inclusie’ en verbonden aan het NCOJ.

  Certificering

  Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

  Professionaliseringsthema’s:

  • Samenweken aan passend onderwijs 
  • Samenwerken met de regio 
  • Visiegestuurd onderwijs 
  • Verandermanagement 

  Herregistratiewaarde:

  • 100 punten

  Studiebelasting

  De studiebelasting van deze leergang omvat 250 uren, waarvan:

  • Contacturen: 72 uur 
  • Zelfstudie: 84 uur
  • Intervisie: 20 uur
  • Ontwerp ontwikkelplan inclusiever onderwijs: 74 uur