Leer als ondernemend directeur een IKC op te zetten en te leiden

Als directeur van een Integraal Kindcentrum (IKC) stel je het maatschappelijk belang altijd voorop. Soms dwingen de omstandigheden je om andere keuzes te maken. Hoe geef je leiding aan een centrum waar de belangen van kinderen altijd voorop staan?

Leidinggeven aan een IKC is een vak apart. In deze leergang leer je dat vak. Aan de ene kant word je een sociaal werker, aan de andere kant een doelgericht manager. Je leert strategisch te denken en handelen. Met oog voor de belangen van alle betrokkenen; kinderen, medewerkers, de buurt en overheidsinstellingen.

In vijf tweedaagse kennissessies komen alle facetten van het IKC Directeurschap aan bod. Je leert probleemgestuurd: vanuit een casus of game kom je tot oplossingen. Je persoonlijke uitdagingen vormen de rode draad: elke bijeenkomst leer je nieuwe inzichten te vertalen naar je eigen situatie. Het resultaat? Je eigen ondernemingsplan dat je in je eigen praktijk kunt toepassen.

In deze leergang leer je:

  • Effectief leiding te geven aan een IKC
  • Managen met oog voor de maatschappelijke belangen
  • Hoe je een curriculum voor diverse kinddiensten maakt
  • Een ondernemingsplan op te stellen voor je eigen IKC

Je ontwikkelt jezelf en je onderwijsorganisatie op het gebied van:

  • Leidinggeven aan een IKC en een multidisciplinair team
  • Herkennen, wegen en meenemen van maatschappelijke belangen
  • Ontwikkelings- en leerpsychologie
  • Team, functiehuis, exploitatie van een kindvoorziening
  • Inzet van ICT-middelen

Reacties deelnemers:

‘Veel zinvolle informatie, fijne werkvormen en voldoende afwisseling. Flow concept prachtige toevoeging.’

‘Inspirerend! Goed opgebouwde inhoud, goede gastsprekers, deskundige begeleiding en vernieuwend.’

Bekijk ook
IKC interviews en films van deelnemers van deze leergang
mei 2018  | april 2018 | februari 2018 | 2016-2017

Een drieluik voor integrale kindcentra
Dit drieluik geeft onderwijsprofessionals (bestuurders, directeuren en medewerkers) en stakeholders een  coherent begrippenkader en een set aan tools voor de ontwikkeling van een kindcentrum. De drie boeken dragen bij aan een effectiever en efficiënter ontwikkelingsproces, meer draagvlak en gezamenlijk eigenaarschap.Indien je deelneemt aan de Leergang Directeur IKC ontvang je de onderstaande publicaties kosteloos via de AVS.

Pleidooi voor het kind

Aankomende opleidingsdata

Opmerking certificering

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.
Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor drie professionaliseringsthema’s, te weten ‘In relatie staan tot de omgeving’ (alle deelthema’s), ‘Leidinggeven aan verandering’ (gehele thema) en ‘Toekomstgericht onderwijs’(gehele thema)
en voor twee deelthema’s, te weten ‘Bedrijfsvoering, financiën en huisvesting’ (uit het thema ‘Regie en Strategie’) en ‘Onderzoeksmatig werken’ (uit het thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’) en onderdeel kan uitmaken van je ontwikkeling op de thema’s via formeel leren.

In samenwerking met

Download de brochure

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Academie

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010