Leergang Directeur Integraal Kindcentrum (IKC)

Leer als ondernemend directeur een IKC opzetten en leiden

Word een ijzersterke IKC-directeur die de verschillende leerlijnen voor het kind én alle betrokken partijen als een meesterwerk tot één geheel smeedt. Dat vraagt om visie en integraal kind denken. Om kennis over actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving en een uitgewerkt projectplan. Dat vraagt om ondernemerszin en soms gewoon ook lef. Na het volgen van de leergang Directeur Integraal Kind Centrum ben jij klaar om strategisch te bouwen aan een kansrijke omgeving waarin ieder kind zich ononderbroken kan ontwikkelen. 

In een Blended Learning opzet komen alle facetten van het IKC directeurschap aan bod. De opzet is een mix van live bijeenkomsten, synchroon (online-bijeenkomsten) en a-synchroon leren (zelfstudie o.a. via online middelen).

Je start met een online persoonlijk intakegesprek met terugkoppeling van je Management Drives profiel op grond van een digitale vragenlijst.

Je gaat kritisch aan de slag met je eigen persoonlijke leiderschapsstijl en drives door te leren met en van elkaar, met ondersteuning van deskundige docenten en ervaringsdeskundigen (ook van buiten de sector onderwijs en educatie). De ontwikkeling van jouw POP op grond van je Management Drives profiel vormt hierin de leidraad.

Op basis van een door jou ingebracht strategisch vraagstuk voor je eigen organisatie en omgeving word je tijdens de hele leergang uitgedaagd op vraagstelling, ontwerp, implementatie, analyse en de vertaling naar je operationele en strategische beleid voor de middellange termijn. Als het ware maak je je eigen meerjarige project-, koers- of businessplan. Je kunt de aan jou toebedeelde taken effectief en doelgericht organiseren en reflecteren op eigen handelen en kwaliteiten.

Je persoonlijke uitdagingen vormen de rode draad: elke bijeenkomst leer je nieuwe inzichten te vertalen naar je eigen situatie. Het resultaat? Je eigen actie- of project- en persoonlijk ontwikkelingsplan die je in je eigen praktijk kunt toepassen.

In deze leergang leer je:

 • effectief leiding te geven aan een IKC op grond van jouw drijfveren
 • managen met oog voor de maatschappelijke belangen
 • actuele ontwikkelingen en wet- en regelgeving van po, kinderopvang, jeugdhulp en welzijn
 • hoe je een dagarrangement voor diverse kinddiensten opstelt
 • tips & Tricks voor de inrichting van een kindcentrum
 • een actie- of projectplan op te stellen voor je eigen IKC (in oprichting).

Je ontwikkelt jezelf en je organisatie op het gebied van:

 • leidinggeven aan een IKC en een multidisciplinair team
 • herkennen, wegen en meenemen van maatschappelijke belangen
 • ontwikkelings- en leerpsychologie
 • team, functiehuis, exploitatie van een kindvoorziening
 • inzet van ICT-middelen.

Bekijk ook
IKC interviews en films van deelnemers van deze leergang
mei 2018  | april 2018 | februari 2018 | 2016-2017

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Doelgroep

  Deze leergang is bedoeld voor leidinggevenden die werkzaam zijn in een onderwijs- en/of kinderopvangorganisaties en de integrale functie van directeur IKC ambiëren en professionals die reeds in deze functie werkzaam zijn.

  Data

  De leergang bestaat uit 2 tweedaagsen, 4 excursiedagen, 1 eendaagse, 2 onlinebijeenkomsten

  Startdatum: 15 november 2023
  15 en 16 november (tweedaagse), 13 december, 14 december (online) 2023, 10 januari, 31 januari, 13 en 14 maart (tweedaagse), 17 april, 18 april (online), 14 mei en 19 juni (slotdag) 2024.

  Prijs

  • Ledenprijs: € 6.995
  • Prijs: € 7.495

  Inbegrepen bij de kosten
  Literatuur.

  De AVS Academie behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

  Studiebelasting

  240 uur, waarvan 120 voorbereidingsuren en 120 contacturen

  Locatie

  Amersfoort: Fletcher Hotel
  Utrecht: AVS Academie
  Overige locaties worden nog nader bepaald

  Een mix van live bijeenkomsten, synchroon (online bijeenkomsten) en a-synchroon leren (zelfstudie met een eigen route, bijvoorbeeld via online middelen).

  Bij de live bijeenkomsten ligt het accent op het persoonlijke contact en de ontmoeting met de ander, een groepsdynamisch proces waarbij social learning een belangrijke basis is (het leren van en met elkaar). Bij het synchroon leren ontmoeten de deelnemers elkaar in een digitale leeromgeving en ligt het accent op het aanvullen, verdiepen en toepassen van kennis binnen de context van de groep en de persoonlijke leerroute. De intervisie vindt ook plaats in de online leeromgeving. Bij het a-synchroon leren leer je middels aangereikte nieuwe (digitale) leermiddelen op je eigen moment en in je eigen leeromgeving.

  Dit alles vormt de basis voor Blended Learning.

  Opbrengsten

  • Je bent als professional en als persoon goed toegerust voor je taak als directeur of anderszins leidinggevende van een kindcentrum. Je kunt jezelf met recht een maatschappelijk ondernemer noemen. Je bent communicatief vaardig en weet waar jij voor staat.

  • Je kunt strategisch denken en handelen en bent vaardig in relaties met interne en externe partijen. Je bent in staat te overtuigen en de verschillende belangen tot een gezamenlijk doel te smeden. Je kunt reflecteren op je eigen rol en handelen en daarop jouw gedrag en de ontwikkeling in het centrum faciliteren.

  • Je bent in staat ontwikkelingen lokaal, in de samenleving en in het onderwijs en pedagogische beleid te onderkennen, te analyseren en te vertalen in operationele en strategische keuzes voor de korte, middellange en lange termijn.

  • Je bent in staat om een integraal dagarrangement te ontwikkelen en te hanteren voor de diverse kinddiensten, die passend zijn bij ieder kind en zijn gezin en waarin de ouder een daadwerkelijke actieve participerende en bovenal gelijkwaardige opvoedpartner is.

  • Je hebt je eigen actie- of projectplan gemaakt om concreet in jouw eigen praktijk te kunnen toepassen, waardoor je kunt accelereren in de ontwikkeling en exploitatie van jouw integraal kindcentrum.

  Kenmerken

  Online persoonlijk intake-gesprek met terugkoppeling van je Management Drives profiel op grond van een digitale vragenlijst.

  • Ontwikkeling van de eigen persoonlijke leiderschapsstijl door te leren met en van elkaar, met ondersteuning van deskundige docenten en ervaringsdeskundigen (ook van buiten de sector onderwijs en educatie). De ontwikkeling van jouw POP op grond van je Management Drives profiel vormt hierin de leidraad.
  • Op basis van een door jou ingebracht strategisch vraagstuk voor je eigen organisatie en omgeving word je tijdens de hele leergang uitgedaagd op vraagstelling, ontwerp, implementatie, analyse en de vertaling naar je operationele en strategische beleid voor de middellange termijn. Als het ware maak je je eigen meerjarig project-, koers- of businessplan. Je kunt de aan jou toebedeelde taken effectief en doelgericht organiseren en reflecteren op eigen handelen en kwaliteiten.
  • Ontwikkeling via probleemgestuurd leren waarbij de groep onder leiding van een expert via een casus of een game problemen uit de praktijk analyseert en mogelijke oplossingen verkent. Het vullen van de ’gereedschapskist‘ voor de eigen praktijk staat daarin centraal.
  • Bezoek aan een kindcentrum en bezoek aan een centrum gericht op slim inrichten.
  • Drie eindopdrachten: a) persoonlijk ontwikkelplan (POP), b) project- of actieplan (gericht op bestaande dan wel nieuw te ontwikkelen organisatie) en c) een inhoudelijke (groeps)opdracht: inhoudelijk theoretisch onderbouwd paper, waaraan je in vaste werkgroepen werkt.
  • Voor, tijdens en na afronding van de leergang persoonlijk sparrings-, advies- en coachingsgesprekken (optioneel).

  Opbouw

  De leergang is opgebouwd volgens een Blended Learning model en bestaat uit een online intakegesprek annex terugkoppelingsgesprek van Management Drives, een tweedaagse live bijeenkomst met overnachting, gevolgd door zes live eendaagse bijeenkomsten en acht dagdelen online. Naast de centrale live en online bijeenkomsten vorm je onderling groepen om samen te werken aan het huiswerk, de opdrachten en eindproducten, het opstellen van een eigen of gezamenlijk project- of actieplan, een paper en het persoonlijk ontwikkelingsplan. Bij het intake- annex terugkoppelingsgesprek maken we op grond van je Management Drives profiel een verbinding met jouw leerdoelen voor de leergang. Je maakt na afloop hiervan een start-POP dat we tijdens de leergang continu bijstellen en de rode draad vormt voor jouw persoonlijke ontwikkeling en leerroute. Tijdens het intakegesprek komen jouw vragen rond een IKC(-ontwikkeling) aan de orde: Wat zijn jouw persoonlijke leervragen voor de leergang? Wat kun je wel of niet verwachten en wat wordt er van jou verwacht? In het programma van de leergang komen de diverse thema’s rond het IKC vanuit verschillende perspectieven aan bod. We werken vanuit het why, via what naar het how waarbij we specifiek inzoomen op de actuele ontwikkelingen, wet- en regelgeving van de verschillende domeinen binnen het ecosysteem van het kind in relatie tot het kindcentrum.

  Een greep uit de thema’s die in de verschillende bijeenkomsten aan bod komen:

  • Zicht op de why van een kindcentrum en de toegevoegde waarde voor kinderen.
  • Verkenning van de ketenpartners en wet- en regelgeving rondom het kind en het gezin, de verschillende domeinen;
  • De relatie en functie van een IKC in het sociale domein (samenwerken met jeugdhulp, jeugdwelzijn, opvang, vrijwilligers, passend onderwijs, participatiewet).
  • Visie op ontwikkeling van kinderen: formeel, niet formeel, informeel leren en ontwikkeling van kinderen;
  • Het ontwikkelingscurriculum in relatie tot dagarrangementen;
  • Een beredeneerd speelbeleid;
  • Waar moet je bij het ontwerp/inrichting van een kindcentrum op letten?
  • Leiderschapsstijlen: ondernemend leiderschap; Rijnlands/ Anglo Amerikaans denken; persoonlijk leiderschap en profilering;
  • Beheer en exploitatie;
  • Opzetten van een project- of actieplan op grond van een contextanalyse;
  • Andere geldstromen: combineren van publieke en private middelen;
  • Leidinggeven aan een multidisciplinair team; teamontwikkeling;
  • De invloed van technologie op de ontwikkeling van kinderen;
  • Het kindcentrum als spiegel van de buurt of de wijk;
  • Zicht op 21e-eeuwse vaardigheden, visie op eigentijds onderwijs en mogelijkheden ICT.

  We bezoeken een kindcentrum, en een organisatie gericht op slim inrichten. We sluiten de leergang af met een slotbijeenkomst, waarin we de eindopdrachten aan elkaar presenteren, de opbrengsten evalueren en de certificaten van de leergang uitreiken.

  Certificering

  Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

  Professionaliseringsthema’s:

  • Bedrijfsvoering
  • Educatief partnerschap
  • Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen
  • Onderzoeksmatig werken
  • Samenwerken met de regio
  • Samenwerken met het bestuur
  • Verandermanagement
  • Visiegestuurd onderwijs

  Herregistratiewaarde:

  • 100 punten

Wat vonden anderen van deze opleiding?

‘Veel zinvolle informatie, fijne werkvormen en voldoende afwisseling.’

Deelnemer Directeur IKC

‘De online sessies tijdens de corona-periode waren inspirerend, uitdagend en verdiepend, dat had ik niet verwacht.’

Deelnemer Directeur IKC

‘Mooie ontmoetingen, zinvolle gesprekken en contacten voor het leven gelegd.‘

Deelnemer Directeur IKC

‘Inzicht in alle kenmerken van het sociale domein hebben mijn ogen geopend en mijn ‘kind’netwerk ontzettend vergroot.’

Deelnemer Directeur IKC

‘Inspirerend! Goed opgebouwde inhoud, goede gastsprekers, deskundige begeleiding en vernieuwend.’

Deelnemer Directeur IKC

Vorige slide Volgende slide