Leergang Directeur Integraal Kindcentrum (IKC)

Creëer dé ontwikkelplek voor kinderen

Word een ijzersterke IKC-directeur die de verschillende leerlijnen voor het kind én alle betrokken partijen als een meesterwerk tot één geheel smeedt. Krijg inzicht in dat wat jou te doen staat om dit te realiseren en groei in ondernemerszin en lef. Na het volgen van de leergang Directeur Integraal Kind Centrum ben jij klaar om strategisch te bouwen aan een kansrijke omgeving waarin ieder kind zich ononderbroken kan ontwikkelen.

In deze leergang draait het maar om één ding. Dat je dé ontwikkelplek creëert voor kinderen die past in de context van hun woon/leefomgeving en dat je inzicht hebt in wat jou dan te doen staat als directeur van een Integraal Kind Centrum en hoe.

Hierbij zijn praktijkvoorbeelden onmisbaar. Je bezoekt vier verschillende IKC’s die vanuit hun context, naast het onderwijs ook een kinderopvang, zorg en of welzijnsvraag beantwoorden. Je leert van hun ontwikkeling en ervaringen en ontdekt de do’s & dont’s op het gebied van organisatievormen-juridische oplossingen-leiderschap en transitie.

Je verdiept je in de IKC-modellen, ambitieniveaus en de zeven doorgaande lijnen en verkent de kaders, de voor- en nadelen en juridische consequenties. Ook verdiep je je in de sectoren onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn en krijgt inzicht in wet- en regelgeving, financien, structuur, cultuur, trends en ontwikkelingen.

Je verkent leiderschapsstijlen die passen bij de diverse IKC-vormen in relatie tot jouw persoonlijk leiderschap aan de hand van Management Drives. Daarnaast ontwikkel je jezelf in het samenwerken en netwerken binnen het sociale domein.

Je gaat niet naar huis zonder dat er een stip op de horizon staat voor jouw IKC. Je maakt een uitgebreide contextanalyse die te gebruiken is ter onderbouwing van je IKC-ontwikkelingsplan. Al tijdens de leergang ga je met de nodige theoretische ondersteuning en collegiale feedback, concreet aan de slag met de transitie-opdracht die inzicht geeft in de veranderbereidheid van je team en/of partners in het IKC.

Bekijk ook
IKC interviews en films van deelnemers van deze leergang
mei 2018  | april 2018 | februari 2018 | 2016-2017

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Data

  De leergang bestaat uit 2 tweedaagse, 6 eendaagse (waarvan 4 excursiedagen) en 6 online bijeenkomsten waarvan 4 intervisie.

  Startdatum: 13 november 2024
  Blok 1: wo 13 en do 14 november (inclusief overnachting)
  Blok 2: wo 11 december live bijeenkomst
  do 12 december online ochtend dagdeel
  Blok 3: wo 15 januari  2025 live bijeenkomst
  wo 29 januari 2025 live bijeenkomst
  Blok 4: wo 12 en do 13 maart live (inclusief overnachting)
  Blok 5: wo 16 april live bijeenkomst
  do 17 april online ochtend dagdeel
  Blok 6:  Di 13 mei live bijeenkomst
  Blok 7:  wo 18 juni live slotbijeenkomst

  (de intervisiebijeenkomsten plannen de deelnemers zelf in)

  Prijs

  • Ledenprijs: € 7.195
  • Prijs: € 7.495

  Inbegrepen bij de kosten
  Literatuur.

  De AVS Academie behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.

  Locatie

  Amersfoort: Fletcher Hotel
  Overige locaties worden nog nader bepaald

  Een mix van live bijeenkomsten, synchroon (online bijeenkomsten) en a-synchroon leren (zelfstudie met een eigen route, bijvoorbeeld via online middelen).

  Bij de live bijeenkomsten ligt het accent op het persoonlijke contact en de ontmoeting met de ander, een groepsdynamisch proces waarbij social learning een belangrijke basis is (het leren van en met elkaar). Bij het synchroon leren ontmoeten de deelnemers elkaar in een digitale leeromgeving en ligt het accent op het aanvullen, verdiepen en toepassen van kennis binnen de context van de groep en de persoonlijke leerroute. De intervisie vindt ook plaats in de online leeromgeving. Bij het a-synchroon leren leer je middels aangereikte nieuwe (digitale) leermiddelen op je eigen moment en in je eigen leeromgeving.

  Dit alles vormt de basis voor Blended Learning.

  Opbouw

  De leergang is opgebouwd volgens een Blended Learning model en bestaat uit een online intakegesprek annex terugkoppelingsgesprek van Management Drives, twee tweedaagse live bijeenkomsten met overnachting, zes live eendaagse bijeenkomsten waarvan zeker vier met een (I)KC bezoek en vijf dagdelen online (dit is inclusief online intervisie).

  Naast de centrale live en de online bijeenkomsten vorm je onderling groepen om samen te werken aan huiswerk, opdrachten en eindproducten, het opstellen van een eigen of gezamenlijk project- of actieplan, een paper en het persoonlijk ontwikkelingsplan. In een online intervisiegroep ga je aan de slag met zelfreflectie op je rol als leider.

  Bij het intake- annex terugkoppelingsgesprek maken we op grond van je Management Drives profiel een verbinding met jouw leerdoelen voor de leergang. Na afloop hiervan maak je een start met je Persoonlijk Ontwikkelings Plan dat je tijdens de leergang continu bijstelt en wat de rode draad vormt voor jouw persoonlijke ontwikkeling en leerroute als IKC leider. Tijdens het intakegesprek komen jouw vragen rond een IKC(-ontwikkeling) aan de orde: Wat zijn jouw persoonlijke leervragen voor de leergang? Wat kun je wel of niet verwachten en wat wordt er van jou verwacht? In het programma van de leergang komen de diverse thema’s rond het IKC vanuit verschillende perspectieven aan bod. We werken vanuit het why, via what naar het how waarbij we specifiek inzoomen op de actuele ontwikkelingen, wet- en regelgeving van de verschillende domeinen binnen het ecosysteem van het kind in relatie tot het kindcentrum.

  Een greep uit de thema’s die in de verschillende bijeenkomsten aan bod komen:

  • Zicht op de why van een kindcentrum en de toegevoegde waarde voor kinderen.
  • Verkenning van de ketenpartners en wet- en regelgeving rondom het kind en het gezin, de verschillende domeinen;
  • De relatie en functie van een IKC in het sociale domein (samenwerken met jeugdhulp, jeugdwelzijn, opvang, vrijwilligers, passend onderwijs, participatiewet).
  • De contextanalyse van het kindcentrum als spiegel van de buurt of de wijk;
  • Visie op ontwikkeling van kinderen: formeel, niet formeel, informeel leren en ontwikkeling van kinderen;
  • De doorgaande lijnen in een IKC (inhoud, didactiek, zorg, ontvangst, ouderbetrokkenheid, identiteit en administratie)
  • Fases van IKC-vorming, bestuurlijke/juridische vormen en medezeggenschap
  • (I)KC-Leiderschapsstijlen waaronder ondernemend leiderschap; persoonlijk leiderschap en profilering;
  • Opzetten van een project- of actieplan op grond van een contextanalyse;
  • Transitie naar en transformatie van een (I)KC;
  • Andere geldstromen: combineren van publieke en private middelen;
  • Leidinggeven aan een multidisciplinair team; teamontwikkeling;
  • De invloed van technologie op de ontwikkeling van kinderen;

  We bezoeken meerdere kindcentra die allen vanuit een andere context zijn opgezet. We gaan in gesprek met de leiders van deze kindcentra en leren van hun ervaringen. We sluiten de leergang af met een slotbijeenkomst, waarin we de eindopdrachten aan elkaar presenteren, de opbrengsten evalueren en de certificaten van de leergang uitreiken.

  Kenmerken

  Online persoonlijk intake-gesprek met terugkoppeling van je Management Drives profiel op grond van een digitale vragenlijst.

  • Ontwikkeling van de eigen persoonlijke leiderschapsstijl door te leren met en van elkaar, met ondersteuning van deskundige docenten en ervaringsdeskundigen (ook van buiten de sector onderwijs en educatie). De ontwikkeling van jouw POP op grond van je Management Drives profiel vormt hierin de leidraad.
  • Op basis van een door jou ingebracht strategisch vraagstuk voor je eigen organisatie en omgeving word je tijdens de hele leergang uitgedaagd op vraagstelling, ontwerp, implementatie, analyse en de vertaling naar je operationele en strategische beleid voor de middellange termijn. Als het ware maak je je eigen meerjarig project-, koers- of businessplan. Je kunt de aan jou toebedeelde taken effectief en doelgericht organiseren en reflecteren op eigen handelen en kwaliteiten.
  • Ontwikkeling via probleemgestuurd leren waarbij de groep onder leiding van een expert via een casus of een game problemen uit de praktijk analyseert en mogelijke oplossingen verkent. Het vullen van de ’gereedschapskist‘ voor de eigen praktijk staat daarin centraal.
  • Bezoek aan een kindcentrum en bezoek aan een centrum gericht op slim inrichten.
  • Drie eindopdrachten: a) persoonlijk ontwikkelplan (POP), b) project- of actieplan (gericht op bestaande dan wel nieuw te ontwikkelen organisatie) en c) een inhoudelijke (groeps)opdracht: inhoudelijk theoretisch onderbouwd paper, waaraan je in vaste werkgroepen werkt.
  • Voor, tijdens en na afronding van de leergang persoonlijk sparrings-, advies- en coachingsgesprekken (optioneel).

  Opbrengsten

  • Je bent als professional en als persoon goed toegerust voor je taak als directeur of anderszins leidinggevende van een kindcentrum. Je kunt jezelf met recht een maatschappelijk ondernemer noemen. Je bent communicatief vaardig en weet waar jij voor staat.

  • Je kunt strategisch denken en handelen en bent vaardig in relaties met interne en externe partijen. Je bent in staat te overtuigen en de verschillende belangen tot een gezamenlijk doel te smeden. Je kunt reflecteren op je eigen rol en handelen en daarop jouw gedrag en de ontwikkeling in het centrum faciliteren.

  • Je bent in staat ontwikkelingen lokaal, in de samenleving en in het onderwijs en pedagogische beleid te onderkennen, te analyseren en te vertalen in operationele en strategische keuzes voor de korte, middellange en lange termijn.

  • Je bent in staat om een integraal dagarrangement te ontwikkelen en te hanteren voor de diverse kinddiensten, die passend zijn bij ieder kind en zijn gezin en waarin de ouder een daadwerkelijke actieve participerende en bovenal gelijkwaardige opvoedpartner is.

  • Je hebt je eigen actie- of projectplan gemaakt om concreet in jouw eigen praktijk te kunnen toepassen, waardoor je kunt accelereren in de ontwikkeling en exploitatie van jouw integraal kindcentrum.

  Doelgroep

  Deze leergang is bedoeld voor leidinggevenden die werkzaam zijn in een onderwijs- en/of kinderopvangorganisaties en de integrale functie van directeur IKC ambiëren en professionals die reeds in deze functie werkzaam zijn.

  Certificering

  Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

  Professionaliseringsthema’s:

  • Bedrijfsvoering
  • Educatief partnerschap
  • Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen
  • Onderzoeksmatig werken
  • Samenwerken met de regio
  • Samenwerken met het bestuur
  • Verandermanagement
  • Visiegestuurd onderwijs

  Herregistratiewaarde:

  • 100 punten

  Studiebelasting

  De studiebelasting van deze leergang omvat 240 uren, waarvan:

  • Voorbereidingsuren: 120 uur
  • Contacturen: 120 uur

Wat vonden anderen van deze opleiding?

‘Veel zinvolle informatie, fijne werkvormen en voldoende afwisseling.’

Deelnemer Directeur IKC

‘De online sessies tijdens de corona-periode waren inspirerend, uitdagend en verdiepend, dat had ik niet verwacht.’

Deelnemer Directeur IKC

‘Mooie ontmoetingen, zinvolle gesprekken en contacten voor het leven gelegd.‘

Deelnemer Directeur IKC

‘Inzicht in alle kenmerken van het sociale domein hebben mijn ogen geopend en mijn ‘kind’netwerk ontzettend vergroot.’

Deelnemer Directeur IKC

‘Inspirerend! Goed opgebouwde inhoud, goede gastsprekers, deskundige begeleiding en vernieuwend.’

Deelnemer Directeur IKC

Vorige slide Volgende slide