Leer als ondernemend directeur een IKC op te zetten en te leiden in een Blended Learning omgeving

Als directeur van een Integraal Kindcentrum (IKC) stel je het maatschappelijk belang altijd voorop. Soms dwingen de omstandigheden je om andere keuzes te maken. Hoe geef je leiding aan een centrum waar de belangen van kinderen altijd voorop staan?

Leidinggeven aan een IKC is een vak apart. In deze leergang leer je dat vak. Aan de ene kant word je een sociaal werker, aan de andere kant een doelgericht manager. Je leert strategisch te denken en handelen. Met oog voor de belangen van alle betrokkenen: kinderen, medewerkers, de buurt en overheidsinstellingen.

In een Blended Learning opzet komen alle facetten van het IKC directeurschap aan bod. De opzet is een mix van live bijeenkomsten, synchroon (online-bijeenkomsten) en a-synchroon leren (zelfstudie o.a. via online middelen).

Je start met een online persoonlijk intakegesprek met terugkoppeling van je Management Drives profiel op grond van een digitale vragenlijst.

Je gaat kritisch aan de slag met je eigen persoonlijke leiderschapsstijl en drives door te leren met en van elkaar, met ondersteuning van deskundige docenten en ervaringsdeskundigen (ook van buiten de sector onderwijs en educatie). De ontwikkeling van jouw POP op grond van je Management Drives profiel vormt hierin de leidraad.

Op basis van een door jou ingebracht strategisch vraagstuk voor je eigen organisatie en omgeving word je tijdens de hele leergang uitgedaagd op vraagstelling, ontwerp, implementatie, analyse en de vertaling naar je operationele en strategische beleid voor de middellange termijn. Als het ware maak je je eigen meerjarige project-, koers- of businessplan. Je kunt de aan jou toebedeelde taken effectief en doelgericht organiseren en reflecteren op eigen handelen en kwaliteiten.

Je persoonlijke uitdagingen vormen de rode draad: elke bijeenkomst leer je nieuwe inzichten te vertalen naar je eigen situatie. Het resultaat? Je eigen actie- of project- en persoonlijk ontwikkelingsplan die je in je eigen praktijk kunt toepassen.

In deze leergang leer je:

 • effectief leiding te geven aan een IKC op grond van jouw drijfveren
 • managen met oog voor de maatschappelijke belangen
 • actuele ontwikkelingen en wet- en regelgeving van po, kinderopvang, jeugdhulp en welzijn
 • hoe je een dagarrangement voor diverse kinddiensten opstelt
 • tips & Tricks voor de inrichting van een kindcentrum
 • een actie- of projectplan op te stellen voor je eigen IKC (in oprichting).

Je ontwikkelt jezelf en je organisatie op het gebied van:

 • leidinggeven aan een IKC en een multidisciplinair team
 • herkennen, wegen en meenemen van maatschappelijke belangen
 • ontwikkelings- en leerpsychologie
 • team, functiehuis, exploitatie van een kindvoorziening
 • inzet van ICT-middelen.

Reacties deelnemers:

‘Veel zinvolle informatie, fijne werkvormen en voldoende afwisseling.’

‘De online sessies tijdens de corona-periode waren inspirerend, uitdagend en verdiepend, dat had ik niet verwacht.’

‘Mooie ontmoetingen, zinvolle gesprekken en contacten voor het leven gelegd.‘

‘Inzicht in alle kenmerken van het sociale domein hebben mijn ogen geopend en mijn ‘kind’netwerk ontzettend vergroot.’

‘Inspirerend! Goed opgebouwde inhoud, goede gastsprekers, deskundige begeleiding en vernieuwend.’

Bekijk ook
IKC interviews en films van deelnemers van deze leergang
mei 2018  | april 2018 | februari 2018 | 2016-2017

Een drieluik voor integrale kindcentra
Dit drieluik geeft onderwijsprofessionals (bestuurders, directeuren en medewerkers) en stakeholders een  coherent begrippenkader en een set aan tools voor de ontwikkeling van een kindcentrum. De drie boeken dragen bij aan een effectiever en efficiënter ontwikkelingsproces, meer draagvlak en gezamenlijk eigenaarschap. Indien je deelneemt aan de Leergang Directeur IKC ontvang je de onderstaande publicaties kosteloos via de AVS.

Pleidooi voor het kind

Aankomende opleidingsdata

Opmerking certificering

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie.

Professionaliseringsthema’s:

 • Bedrijfsvoering
 • Educatief partnerschap
 • Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen
 • Onderzoeksmatig werken
 • Samenwerken met de regio
 • Samenwerken met het bestuur
 • Verandermanagement
 • Visiegestuurd onderwijs

Herregistratiewaarde:

 • 100%

In samenwerking met

Download de brochure

Contactpersoon

Dianne FrankeDianne Franke
Programmamanager AVS Academie
d.franke@avs.nl
030-2361010

Veelgestelde vragen over deze opleiding

Hoe werkt de nieuwe wijze van certificeren Schoolleidersregister PO voor het aanbod van de AVS Academie?

Tot voorheen kon jij je als schoolleider laten herregistreren door het behalen van 3 verschillende professionaliseringsthema’s. Dit is per 17 november 2020 veranderd. Voor herregistratie heb je vanaf nu 100 punten nodig. Er is geen verplicht keuze pad via professionaliseringsthema’s meer. Je mag dus meerdere keren een leergang met hetzelfde professionaliseringsthema volgen. De leergangen van de AVS Academie hebben nu een herregistratiewaarde uitgedrukt in een percentage. 35 % herregistratiewaarde is bijvoorbeeld gelijk aan 35 punten. Zo kan je zelf een keuze maken in ons aanbod om aan je herregistratieplicht te voldoen. Bekijk ook onze opleidingslijn. Kijk voor meer informatie op de website van het Schoolleidersregister PO, www.schoolleidersregisterpo.nl

Hoe kan ik mij inschrijven voor het aanbod van de AVS Academie?

Aanmelden voor één of meerdere open opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses of (lerende) netwerken kan via het inschrijfformulier.

Bij een vraag inzake coaching & mediation of advies op maat stuur je een e-mail naar adviesopmaat@avs.nl.

Na inschrijving voor een open professionaliseringsaanbod ontvang je een bevestiging via e-mail. Als je deze niet ontvangt is het raadzaam contact op te nemen met de AVS via academie@avs.nl.

Uiterlijk twee weken voor aanvang van het professionaliseringsaanbod ontvang je de uitnodiging en – apart verzonden – een factuur.

Kan ik mijn inschrijving voor de AVS Academie annuleren?

Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de opleidingsadministratie via academie@avs.nl. Daarbij geldt dat vanaf het moment van inschrijving sprake is van een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Annulering vindt dan kosteloos plaats. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij de AVS Academie binnenkomt. In alle andere gevallen zijn de volgende kosten verbonden aan annulering:

 • Bij annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: € 45,- administratiekosten;
 • Bij annulering minder dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: geen restitutie.

Je kan je natuurlijk in alle gevallen door een collega laten vervangen.

Wat is inbegrepen bij de prijs van het aanbod van de AVS Academie?

AVS-leden profiteren van aantrekkelijke kortingen met betrekking tot deelname aan open professionaliseringsaanbod. In alle prijzen voor trainingen en opleidingen zijn koffie en thee, lunch en materialen inbegrepen, tenzij anders vermeld. Prijzen voor de meerdaagse trainingen zijn inclusief koffie en thee, lunch, diner en overnachting op basis van een eenpersoonskamer en ontbijt.