Leer als ondernemend directeur een IKC op te zetten en te leiden in een Blended Learning omgeving

Als directeur van een Integraal Kindcentrum (IKC) stel je het maatschappelijk belang altijd voorop. Soms dwingen de omstandigheden je om andere keuzes te maken. Hoe geef je leiding aan een centrum waar de belangen van kinderen altijd voorop staan?

Leidinggeven aan een IKC is een vak apart. In deze leergang leer je dat vak. Aan de ene kant word je een sociaal werker, aan de andere kant een doelgericht manager. Je leert strategisch te denken en handelen. Met oog voor de belangen van alle betrokkenen: kinderen, medewerkers, de buurt en overheidsinstellingen.

In een Blended Learning opzet komen alle facetten van het IKC directeurschap aan bod. De opzet is een mix van live bijeenkomsten, synchroon (online-bijeenkomsten) en a-synchroon leren (zelfstudie o.a. via online middelen).

Je start met een online persoonlijk intakegesprek met terugkoppeling van je Management Drives profiel op grond van een digitale vragenlijst.

Je gaat kritisch aan de slag met je eigen persoonlijke leiderschapsstijl en drives door te leren met en van elkaar, met ondersteuning van deskundige docenten en ervaringsdeskundigen (ook van buiten de sector onderwijs en educatie). De ontwikkeling van jouw POP op grond van je Management Drives profiel vormt hierin de leidraad.

Op basis van een door jou ingebracht strategisch vraagstuk voor je eigen organisatie en omgeving word je tijdens de hele leergang uitgedaagd op vraagstelling, ontwerp, implementatie, analyse en de vertaling naar je operationele en strategische beleid voor de middellange termijn. Als het ware maak je je eigen meerjarige project-, koers- of businessplan. Je kunt de aan jou toebedeelde taken effectief en doelgericht organiseren en reflecteren op eigen handelen en kwaliteiten.

Je persoonlijke uitdagingen vormen de rode draad: elke bijeenkomst leer je nieuwe inzichten te vertalen naar je eigen situatie. Het resultaat? Je eigen actie- of project- en persoonlijk ontwikkelingsplan die je in je eigen praktijk kunt toepassen.

In deze leergang leer je:

 • effectief leiding te geven aan een IKC op grond van jouw drijfveren
 • managen met oog voor de maatschappelijke belangen
 • actuele ontwikkelingen en wet- en regelgeving van po, kinderopvang, jeugdhulp en welzijn
 • hoe je een dagarrangement voor diverse kinddiensten opstelt
 • tips & Tricks voor de inrichting van een kindcentrum
 • een actie- of projectplan op te stellen voor je eigen IKC (in oprichting).

Je ontwikkelt jezelf en je organisatie op het gebied van:

 • leidinggeven aan een IKC en een multidisciplinair team
 • herkennen, wegen en meenemen van maatschappelijke belangen
 • ontwikkelings- en leerpsychologie
 • team, functiehuis, exploitatie van een kindvoorziening
 • inzet van ICT-middelen.

Reacties deelnemers:

‘Veel zinvolle informatie, fijne werkvormen en voldoende afwisseling.’

‘De online sessies tijdens de corona-periode waren inspirerend, uitdagend en verdiepend, dat had ik niet verwacht.’

‘Mooie ontmoetingen, zinvolle gesprekken en contacten voor het leven gelegd.‘

‘Inzicht in alle kenmerken van het sociale domein hebben mijn ogen geopend en mijn ‘kind’netwerk ontzettend vergroot.’

‘Inspirerend! Goed opgebouwde inhoud, goede gastsprekers, deskundige begeleiding en vernieuwend.’

Bekijk ook
IKC interviews en films van deelnemers van deze leergang
mei 2018  | april 2018 | februari 2018 | 2016-2017

Een drieluik voor integrale kindcentra
Dit drieluik geeft onderwijsprofessionals (bestuurders, directeuren en medewerkers) en stakeholders een  coherent begrippenkader en een set aan tools voor de ontwikkeling van een kindcentrum. De drie boeken dragen bij aan een effectiever en efficiënter ontwikkelingsproces, meer draagvlak en gezamenlijk eigenaarschap. Indien je deelneemt aan de Leergang Directeur IKC ontvang je de onderstaande publicaties kosteloos via de AVS.

Pleidooi voor het kind

Aankomende opleidingsdata

Opmerking certificering

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie (formeel leren).

Professionaliseringsthema’s:

 • Bedrijfsvoering
 • Educatief partnerschap
 • Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen
 • Onderzoeksmatig werken
 • Samenwerken met de regio
 • Samenwerken met het bestuur
 • Verandermanagement
 • Visiegestuurd onderwijs

Herregistratiewaarde:

 • 100%

In samenwerking met

Download de brochure

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Academie

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010