Leergang De schoolleider als systeemdenker in actie

Van probleem naar oplossing door systeemdenken

 • Leer complexe onderwijsproblemen analyseren en oplossen via systeemdenken;
 • Voor schoolleiders die hun school als een samenhangend systeem willen begrijpen en verbeteren;
 • Voor dieper inzicht in hoe jouw acties invloed hebben op het grotere geheel.

In deze Professionele Leergemeenschap (PLG) leert de schoolleider actief de tools van systeemdenken in te zetten. Je observeert en begrijpt de school als een lerende organisatie, zoals beschreven door Peter Senge in zijn boek “de vijfde discipline”. Senge identificeert vijf cruciale disciplines waarop beleid zich moet richten. Samen verkennen we de kernpijlers van een lerende organisatie: aspiratie, communicatie en het begrijpen van complexiteit (oftewel systeemdenken/verbinding). Als leider ontwerp en voer je zelfstandig een betekenisvolle actie uit, ondersteund door systeemdenken en critical friends. Dit verandert de manier waarop je leidinggeeft en draagt bij aan de ontwikkeling van de organisatie en de gemeenschap.

Deze Professionele LeerGemeenschap (PLG) is op initiatief van directeuren bij AVS tot stand gekomen, die systeemdenken willen beheersen om zichzelf als schoolleider verder te verbeteren

De (onderwijs-)wereld bestaat niet uit een optelsom van losse dingen. Alles hangt met elkaar samen. Hoe zorg je ervoor dat je dan als team doet wat ertoe doet? Als schoolleider leer je alle disciplines van de lerende organisatie met elkaar te verbinden: persoonlijk meesterschap, gezamenlijke visie, mentale modellen, teamleren en systeemdenken.

Ontdek hoe jullie meer in verbinding met elkaar komen? Leer wat dit vraagt van jouw leiderschap? En zie ontstaan hoe iedereen van intenties en (nog te veel) symptoombestrijding naar duurzame acties overgaat, door systeemdenken toe te passen.

Aankomende opleidingsdata

  Meer informatie

  Programma

  Voorafgaand aan bijeenkomst 1:

  Leiders brengen hun school in beeld aan de hand van de vragenlijst “vijf disciplines van de lerende organisatie”.

  Bijeenkomst 1: Verkennen, informeren, oriënteren.

  • Leiders verkennen hun overkoepelend thema vanuit verschillende perspectieven met hulp van de eerste stappen van de ijsberg (hoofdstuk 10, Verbinding).
  • Met gedragspatroongrafieken wordt het verloop van de toename of afname in beeld gebracht en met relatiecirkels wordt de verbinding tussen de variabelen in beeld gebracht.
  • Leiders maken een SWOT-analyse en gaan op zoek naar hefbomen.
  • Eind van PLG 1 formuleert iedere leider commitment op de werkwijze in de PLG en door een voorlopig doel/onderzoeksvraag te formuleren en het vertrekpunt.

  Tussen bijeenkomst 1 en 2 bestuderen leiders relevante literatuur en werkplek observaties n.a.v. het thema van de PLG.

  Bijeenkomst 2: Verdiepen en richten, planning, aanpak en methode en voorlopig ontwerp.

  • Verkenning van de praktijk en theorie door elkaar te interviewen als kritische vriend. Vanuit krachtgericht coachen stellen de leiders elkaar vragen vanuit de diepere lagen van de ijsberg om bij de kern te komen.
  • Leiders geven elkaar kwaliteiten terug vanuit onder andere uplifting leadership.
  • Leiders stellen hun definitieve onderzoeksvraag met deelvragen op en delen deze in de online omgeving.

  Bijeenkomst 3: ontwerpen.

  • Leiders maken het ontwerp van de interventie/onderzoek met hulp van critical friends.

  Na deze bijeenkomst voeren de leiders hun Interventie uit.

  Bijjeenkomst 4: Verzamelen, analyseren, concluderen en afsluiten.                                                                           

  • Leiders verzamelen en analyseren de gegevens van hun interventie en leggen dit vast in hun digitale portfolio.
  • Leiders maken een presentatie met conclusies.
  • Leiders delen hun presentaties aan de gehele groep en krijgen feedback van de collega’s.
  • Afsluiten PLG. Betekenis van deze PLG voor de toekomst met behulp van een panelgesprek n.a.v. de PLG.
  • Formuleren en bespreken met wie de uitkomsten buiten de groep gedeeld worden. De docent is mede-auteur van het boek “Verbinding, systeemdenken in een lerende school”

  Wat leer je?

  Leerdoelen Schoolleidersregister PO

  • Persoonlijk leiderschap
  • Professionele leergemeenschappen

  Herregistratiewaarde: n.n.t.b

  Wat leer je?

  Concreet levert dit op dat de schoolleider een betekenisvolle interventie heeft uitgevoerd in de eigen praktijk.

  Hiervoor leerde de leider:

  • de systeemhulpmiddelen uit de ijsberg (oa gedragspatroongrafieken, relatiecirkels en causale lussen)
  • wat een lerende organisatie in de praktijk is en hoe je deze kunt verbeteren
  • hoe je als critical friend een ander krachtgericht verder kunt helpen en verder geholpen wordt door critical friends
  • hoe je geleerde theorie kunt omzetten naar actie in een PLG

  Praktische informatie (prijs, data, locatie etc.)

  Prijs

  • € 2.995 (leden)
  • € 3.195 (niet-leden)

  Aantal dagen

  • Deze leergang bestaat uit 4 dagen

  Data

  • Startdatum: 29 november 2024
   29 november 2024, 17 januari, 13 februari en 4 april 2025

  Locatie

  • Fletcher Hotel Nieuwegein

  Meer informatie over de academie en inschrijving vind je bij onze veel gestelde vragen (opent in een nieuw venster)

  AVS behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.