Leergang De schoolleider als systeemdenker in actie

Van probleem naar oplossing door systeemdenken

 • Leer complexe onderwijsproblemen analyseren en oplossen via systeemdenken;
 • Voor schoolleiders die hun school als een samenhangend systeem willen begrijpen en verbeteren;
 • Voor dieper inzicht in hoe jouw acties invloed hebben op het grotere geheel.

In deze Professionele Leergemeenschap (PLG) leert de schoolleider de tools vanuit systeemdenken te gebruiken door zelf en samen de school als lerende organisatie (Senge) waar te nemen en te begrijpen om vervolgens een actie te ontwerpen en uit te voeren als lerende schoolleider. Je wordt geen lerende schoolleider door in het koersplan te schrijven dat je een lerende stichting wilt zijn. Peter Senge beschrijft in zijn boek “de vijfde discipline” vijf zogenaamde disciplines, waar het beleid in elke organisatie zich op zou moeten richten. We verkennen het belang van de drie pijlers van de lerende organisatie: aspiratie, communicatie en het begrijpen van complexiteit (oftewel systeemdenken/verbinding). De leider bepaalt met hulp van de tools van systeemdenken en critical friends een hefboom in de eigen lerende organisatie waarbij een betekenisvolle actie in de school/ het kindcentrum wordt ontworpen en uitgevoerd.

Deze Professionele LeerGemeenschap (PLG) is tot stand gekomen naar aanleiding van de vraag van directeuren bij AVS om goed te leren systeemdenken om zo een nog betere schoolleider te worden.

De (onderwijs-)wereld bestaat niet uit een optelsom van losse dingen. Alles hangt met elkaar samen. Hoe kun je als schoolleider ervoor zorgen dat je als team kunt doen wat ertoe doet in de scholen/kindcentra door alle disciplines van de lerende organisatie met elkaar te verbinden: persoonlijk meesterschap, gezamenlijke visie, mentale modellen, teamleren en systeemdenken.

Hoe komen we in verbinding met elkaar en de theorie van intenties en (nog te veel) symptoombestrijding naar duurzame acties die ertoe doen voor alle lerenden binnen de scholen? Wat vraagt dit van leiderschap? Van intentie naar actie door systeemdenken te leren toepassen.

  Meer informatie

  Programma

  Voorafgaand aan bijeenkomst 1:

  Leiders brengen hun school in beeld aan de hand van de vragenlijst “vijf disciplines van de lerende organisatie”.

  Bijeenkomst 1: Verkennen, informeren, oriënteren.

  • Leiders verkennen hun overkoepelend thema vanuit verschillende perspectieven met hulp van de eerste stappen van de ijsberg (hoofdstuk 10, Verbinding).
  • Met gedragspatroongrafieken wordt het verloop van de toename of afname in beeld gebracht en met relatiecirkels wordt de verbinding tussen de variabelen in beeld gebracht.
  • Leiders maken een SWOT-analyse en gaan op zoek naar hefbomen.
  • Eind van PLG 1 formuleert iedere leider commitment op de werkwijze in de PLG en door een voorlopig doel/onderzoeksvraag te formuleren en het vertrekpunt.

  Tussen bijeenkomst 1 en 2 bestuderen leiders relevante literatuur en werkplek observaties n.a.v. het thema van de PLG.

  Bijeenkomst 2: Verdiepen en richten, planning, aanpak en methode en voorlopig ontwerp.

  • Verkenning van de praktijk en theorie door elkaar te interviewen als kritische vriend. Vanuit krachtgericht coachen stellen de leiders elkaar vragen vanuit de diepere lagen van de ijsberg om bij de kern te komen.
  • Leiders geven elkaar kwaliteiten terug vanuit onder andere uplifting leadership.
  • Leiders stellen hun definitieve onderzoeksvraag met deelvragen op en delen deze in de online omgeving.

  Bijeenkomst 3: ontwerpen.

  • Leiders maken het ontwerp van de interventie/onderzoek met hulp van critical friends.

  Na deze bijeenkomst voeren de leiders hun Interventie uit.

  Bijjeenkomst 4: Verzamelen, analyseren, concluderen en afsluiten.                                                                           

  • Leiders verzamelen en analyseren de gegevens van hun interventie en leggen dit vast in hun digitale portfolio.
  • Leiders maken een presentatie met conclusies.
  • Leiders delen hun presentaties aan de gehele groep en krijgen feedback van de collega’s.
  • Afsluiten PLG. Betekenis van deze PLG voor de toekomst met behulp van een panelgesprek n.a.v. de PLG.
  • Formuleren en bespreken met wie de uitkomsten buiten de groep gedeeld worden. De docent is mede-auteur van het boek “Verbinding, systeemdenken in een lerende school”

  Wat leer je?

  Leerdoelen Schoolleidersregister PO

  • Persoonlijk leiderschap
  • Professionele leergemeenschappen

  Herregistratiewaarde: n.n.t.b

  Wat leer je?

  Concreet levert dit op dat de schoolleider een betekenisvolle interventie heeft uitgevoerd in de eigen praktijk.

  Hiervoor leerde de leider:

  • de systeemhulpmiddelen uit de ijsberg (oa gedragspatroongrafieken, relatiecirkels en causale lussen)
  • wat een lerende organisatie in de praktijk is en hoe je deze kunt verbeteren
  • hoe je als critical friend een ander krachtgericht verder kunt helpen en verder geholpen wordt door critical friends
  • hoe je geleerde theorie kunt omzetten naar actie in een PLG

  Praktische informatie

  Prijs

  • Nog niet bekend

  Aantal dagen

  • Deze leergang bestaat uit 4 dagen

  Data

  • Nog niet bekend

  Locatie

  • Nog niet bekend

  Meer informatie over de academie en inschrijving vind je bij onze veel gestelde vragen (opent in een nieuw venster)

  AVS behoudt het recht om tussentijdse prijsverhogingen door te voeren.